Protokol IPv6 jako nastepca IPv4 w sieciach przedsiebiorstw Ciaglosc dzialania systemow migrowanych do IPv6 e b18q, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Maciej RostańskiSpis treściSpis treści .......................................................................................................................... 3Od Autora ......................................................................................................................... 71.Świat opleciony siecią. Podstawy teoretyczne. ........................................................ 91.1.1.2.1.3.Architektury sieciowe ..................................................................................... 11Model ISO/OSI i warstwa sieciowa ............................................................... 14Model TCP/IP i protokoły rodziny TCP/IP .................................................... 181.3.1. Charakterystyka modelu TCP/IP................................................................ 182.Protokół IPv4 ......................................................................................................... 232.1.Protokoły pomocnicze .................................................................................... 262.1.1. Protokół Internet Control Message Protocol ( ICMP) ............................... 262.1.2. Address Resolution Protocol (ARP) .......................................................... 272.1.3. Rozwiązania problemu niedoboru adresów IPv4. CIDR i NAT ................ 293.Protokół IPv6 i jego mechanizmy .......................................................................... 313.1.3.2.3.3.Adresacja IPv6 ................................................................................................ 33Budowa nagłówka IPv6 .................................................................................. 38Protokół wykrywania sąsiadów (NDP) .......................................................... 433.3.1. Działanie NDP w praktyce – detekcja zduplikowanych adresów .............. 483.4.Mechanizmy autokonfiguracji ........................................................................ 513.4.1. Autokonfiguracja bezstanowa .................................................................... 523.4.2. Autokonfiguracja stanowa ......................................................................... 553.4.3. Przykładpraktyczny.AutomatycznakonfiguracjainterfejsuIPv6w Windows 7 .............................................................................................. 573.5.Współistnienie IPv4 oraz IPv6 ....................................................................... 593Protokół IPv6 jako następca IPv4 w sieciach przedsiębiorstw. Ciągłość działania…Spis treści3.5.1. Wdrożenie tunelu ....................................................................................... 623.5.2. 6RD – szybkie wdrożenie IPv6 (IPv6Rapid Deployment)........................ 633.6.Porównanie protokołów IP z punktu widzenia wdrażania rozwiązańinternetowych ....................................................................................................................... 654.Bezpieczeństwo w sieciach IP - Internet Protocol Security (IPSec) ...................... 674.1.Podstawowe informacje na temat IPSec ......................................................... 684.1.1. SA, Security Association ........................................................................... 694.1.2. Baza SPD ................................................................................................... 704.2.Nagłówki bezpieczeństwa IPSec .................................................................... 734.2.1. Nagłówek ESP ........................................................................................... 754.3.ProblemyzwdrażaniemmetodbezpieczeństwawsieciIPv4migrowanej do IPv6 ....................................................................................... 785.Dostępność i ciągłość działania sieci ..................................................................... 815.1.Pojęcie redundancji......................................................................................... 825.1.1. Poziomy redundancji .................................................................................. 825.1.2. Redundancja minimalnego poziomu .......................................................... 825.1.3. Redundancja średniego poziomu ............................................................... 835.1.4. Redundancja wysokiego poziomu.............................................................. 835.2.Pojęcie skalowalności ..................................................................................... 855.2.1. Rodzaje skalowalności ............................................................................... 855.2.2. Skalowalność pozioma ............................................................................... 855.2.3. Skalowalność pionowa ............................................................................... 865.3.Podstawowe wskaźniki ciągłości działania .................................................... 885.3.1. Średni czas pomiędzy awariami (MTBF) .................................................. 885.3.2. Średni czas naprawy (MTTR) .................................................................... 895.4.5.5.46Rozważania na temat parametrów ciągłości działania ................................... 91Fazy eksploatacji ............................................................................................ 93Kup książkęSpis treści6.Maciej RostańskiRedundancja routingu IPv4 i IPv6 ......................................................................... 976.1.Protokół HSRP ............................................................................................... 996.1.1. Działanie HSRP ....................................................................................... 1006.1.2. Terminologia HSRP ................................................................................. 1026.2.Protokół VRRP ............................................................................................. 1046.2.1. Działanie VRRP ....................................................................................... 1046.2.2. Istotne parametry protokołu VRRP. ......................................................... 1056.2.3. Terminologia VRRP................................................................................. 1076.3.Protokół GLBP ............................................................................................. 1106.3.1. Działanie GLBP ....................................................................................... 1106.4.Przykład realizacji redundancji routingu pierwszego skoku ........................ 117Bibliografia ................................................................................................................... 121Spis rysunków ............................................................................................................... 123Spis tabel ....................................................................................................................... 124Dodatek A. Konfiguracja routerów do obsługi redundancji bramy.............................. 125Protokół HSRP.......................................................................................................... 126Protokół GLBP ......................................................................................................... 12857Kup książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]