Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat - Janusz Tazbir, Materiały

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->JANUSZ TAZBIRMĘDRCÓW SYJONUAUTENTYK C Z Y FALSYFIKATPROTOKOŁYINTERLIBROWARSZAWA 1992Projekt okładkiMaciej SadowskiRedaktorWiesław StępniewskiRecenzenciKonstanty GebertRoman WapińskiWydawnictwoINTERLIBROWarszawa© Copyright by Janusz Tazbir, Warszawa 1991© Copyright by Wydawnictwo Interlibro, Warszawa 1991Made in PolandWstępUmberto Eco, autor głośnej powieściImię róży(spopularyzowanej także przez film), wydal niedawno swójkolejny bestseller, do którego jeszcze powrócimy. Jest tobowiem książka poświęcona tajnym stowarzyszeniom orazknutym (projektowanym) przez nie spiskom. Chodzi tuo powieść zatytułowanąWahadło Foucaulta.Doczekała sięona już kilku przekładów. Polskie tłumaczenie przygotowujePaństwowy Instytut Wydawniczy. Otóż Eco ustami jednegoz bohaterów tej powieści mówi, iż nic łatwiejszego niżzapoznanie się zProtokołami mędrców Syjonu,ponieważsą one stale gdzieś wznawiane.Istotnie, od chwili pierwszej edycji w 1903 r.Proto-kołyukazywały się wielokrotnie, a ich ogólny nakładsięgnął kilku czy nawet kilkunastu milionów egzemplarzy.Wychodziły (i wychodzą nadal) w różnych językach.Dość niedawno drukowała je w odcinkach jedna z gazetwychodzących w Słowenii (Jugosławia) oraz francuskimiesięcznik ,,Revision" (1989), który zasłynął równieżz tego, że zanegował istnienie komór gazowych w hit-lerowskich obozach zagłady.Jako oddzielna pozycjaProtokołybywają co jakiś czaswznawiane — jawnie i z poparciem władz — w niektórych5krajach arabskich, nieoficjalnie zaś i w obiegu bezdebitowympojawiają się w Związku Radzieckim i w Polsce. Od czasudo czasu można je nabyć na stoisku przy bramie warszaw-skiego uniwersytetu, sprzedawane były w zakrystiach i kios-kach przykościelnych w Warszawie i w innych miastach.Ostatnio pojawiły się w prasie glosy sprzeciwu wobecich kolportowania, a nawet były ingerencje prokuraturym.in. we Wrocławiu. Dlaczego? Otóż dotychczasowymedycjomProtokołów,gdziekolwiek i kiedykolwiek sięukazywały, towarzyszyły solenne zapewnienia wydawców,iż mamy do czynienia z autentykiem. Czy tak jest na-prawdę?Protokoły —ponad wszelką wątpliwość — stanowiąistotny rozdział spiskowej teorii dziejów; są one jednymz ogniw w długim łańcuchu ludzkich podejrzeń, oskarżeńi lęków, ale także i tęsknoty za uporządkowaną wizjąprzeszłości. Odwołajmy sie jeszcze raz do wspomnianejpowieści Umberto Eco, w której jedna z bohaterek, Lia,powiada: ,.Ludzkość nie może znieść myśli, że światzrodził się z przypadku, z błędu [...] A więc trzebawymyśleć spisek kosmiczny".Zacznijmy zatem od takiego właśnie obrazu historii. [ Pobierz całość w formacie PDF ]