Prowadzenie gabinetu dietetycznego, dieteka, żywienie kliniczne (pola.nowak), Dietetyka, Żywienie ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ
Marta Małysiak
Prowadzenie gabinetu dietetycznego
321[11].Z4.02
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy,
Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
Recenzenci:
mgr inż. Magdalena Kaźmierczak
mgr inż. Joanna Pieczyńska
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Ewa Superczyńska
Konsultacja:
dr hab. inż. Henryk Budzeń
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 321[11].Z4.02
„Prowadzenie gabinetu dietetycznego”, zawartego w modułowym programie nauczania
dla zawodu dietetyk.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
1.
Wprowadzenie
4
2.
Wymagania wstępne
5
3.
Cele kształcenia
6
4.
Materiał nauczania
7
4.1.
Identyfikacja firm z zakresu doradztwa żywieniowego działających na
lokalnym rynku
7
4.1.1. Materiał nauczania
7
4.1.2. Pytania sprawdzające
8
4.1.4. Sprawdzian postępów
10
4.2.
Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
11
4.2.1. Materiał nauczania
11
4.2.2. Pytania sprawdzające
13
4.2.3. Ćwiczenia
13
4.2.4. Sprawdzian postępów
16
4.3.
Rejestracja i podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług
doradczych
17
4.3.1. Materiał nauczania
17
4.3.2. Pytania sprawdzające
18
4.3.4. Sprawdzian postępów
20
4.4.
Wymagania związane z lokalizacją i standardem wyposażenia gabinetu
dietetycznego oraz ochroną środowiska
21
4.4.2. Pytania sprawdzające
21
4.4.3. Ćwiczenia
22
4.4.4. Sprawdzian postępów
23
4.5.
Zasady promocji usług
24
4.5.1. Materiał nauczania
24
4.5.2. Pytania sprawdzające
25
4.5.3. Ćwiczenia
25
4.5.4. Sprawdzian postępów
26
4.6.
Procedury ustalania ceny
27
4.6.1. Materiał nauczania
27
4.6.2. Pytania sprawdzające
28
4.6.3. Ćwiczenia
28
4.6.4. Sprawdzian postępów
30
4.7.
Doradztwo indywidualne i zbiorowe
31
4.7.1. Materiał nauczania
31
4.7.2. Pytania sprawdzające
32
4.7.3. Ćwiczenia
32
4.7.4. Sprawdzian postępów
33
4.8.
Techniki ewidencji przychodów
34
4.8.1. Materiał nauczania
34
4.8.2. Pytania sprawdzające
36
4.8.3. Ćwiczenia
36
4.8.4. Sprawdzian postępów
37
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
4.1.3. Ćwiczenia
9
4.3.3. Ćwiczenia
18
4.4.1. Materiał nauczania
22
4.9.
Podstawy prawne regulujące obowiązki podatkowe małych firm: karta
podatkowa, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług
38
4.9.2. Pytania sprawdzające
39
4.9.3. Ćwiczenia
40
4.9.4. Sprawdzian postępów
41
4.10.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
42
4.10.1. Materiał nauczania
42
4.10.2. Pytania sprawdzające
44
4.10.3. Ćwiczenia
44
4.10.4. Sprawdzian postępów
46
4.11.
Jakość usług
47
4.11.1. Materiał nauczania
47
4.11.2. Pytania sprawdzające
48
4.11.3. Ćwiczenia
49
4.11.4. Sprawdzian postępów
50
5.
Sprawdzian osiągnięć
51
6.
Literatura
55
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
4.9.1. Materiał nauczania
38
1.
WPROWADZENIE
Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu prowadzenia gabinetu
dietetycznego, zwłaszcza na etapie zakładania i rejestrowania takiej działalności.
W poradniku zamieszczono:
-
wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane,
abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,
-
cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem,
-
materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia założonych celów
kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w jednostce modułowej,
-
zestawy pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści,
-
ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować
umiejętności praktyczne,
-
sprawdzian postępów,
-
sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi
opanowanie materiału całej jednostki modułowej,
-
literaturę uzupełniającą.
Jeżeli będziesz miał trudności ze zrozumieniem treści lub ćwiczenia, to poproś
nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność.
321[11].Z4
Poradnictwo żywieniowe
321[11].Z4.01
Prowadzenie edukacji żywieniowej
321[11].Z4.02
Prowadzenie
gabinetu dietetycznego
Schemat układu jednostek modułowych
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]