Przeciw bluźnierczym myślom i koszmarom, Zobacz i poczytaj

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
O Panie, Jezu Chryste, ukochany mój i Wszechpotężny Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, proszę Cię najpokorniej i z największš ufnociš, na jakš moje serce zdobyć się może racz uwolnić mnie od wszystkich złych, blunierczych, nieczystych, napastliwych myli.Oddal ode mnie wszelki lęk i niepokój. Wyzwól od nocnych koszmarów. Spełnij o Panie swojš obietnicę, którš dałe Kociołowi w Wieczerniku i którš ponawiasz wobec nas podczas każdej Mszy więtej: "Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój wam daję. Nie tak, jak daje wiat. Ja wam daję."Jeli za w napastliwych, natrętnych mylach, które  zadajš mi tyle cierpień jest udział złego ducha, proszę pokornie: Ty sam Panie mój i Boże, Zbawicielu kochany, rozkaż mu by odszedł ode mnie i nie wracał więcej. Niech znajdę w Twoim Najwiętszym Sercu ucieczkę, oparcie i schronienie, abym mógł wychwalać potęgę Twojego nieskończonego Miłosierdzia.Jezu ufam Tobie! Udziel mi i moim bliskim Swojego Błogosławieństwa, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. [ Pobierz całość w formacie PDF ]