Przeczytaj, VAG-COM

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Informacja do wersji 512.3 i nowszychDo aktualnej edycji VAG-COM'a dołšczony jest bezpłatny program LCode pomagajšcyprzy kodowaniu sterowników. LCode może być uruchamiany zarówno poprzez kliknięcie przycisku"Pomocnik kodowania" w programie VAG-COM, jak i samodzielnie - np. po kliknięciu na ikonę znajdujšcš sięna pulpicie. Program LCode obsługuje zarówno "kodowanie długie" jak i "kodowanie krótkie".W katalogu LABELS zostały umieszczone pliki .xpl i .sxp. Pierwsze zawierajš podpowiedzi do"kodowania długiego", drugie do "kodowania krótkiego".Informacje o posługiwaniu się LCode.// Wszystkie podane poniżej operacje można wykonać za pomocš myszki! :-)Wklej kodowanie "długie" z VAG-COM'a do pola nr 1) (obsługiwane sš sterowniki [01] [09] [19] [46])Wcinij [Tab] aby przejć do 2) - załaduj odpowiedni plik .XPLWcinij [Tab] aby przejć do 3) oraz aby poruszać się między bajtami (w tym celu można też używać przycisków [PgUp][PgDn]).[Del] kasuje istniejšcy bit. [Insert] zamienia.W polu numer 4) można poruszać się przy pomocy [Tab], a spacjš odznaczać i zaznaczać kolejne opcje.5) Teraz wystarczy nacisnšć [Kopiuj nowe kodowanie] i nowe kodowanie jest zapamiętywane w schowku Windows'a.Nowe, zmienione "długie" kodowanie, może być teraz użyte w programie VAG-COM.Program pozwala także na pracę z "krótkim" kodowaniem, np/: 131313 z Audi A6 (4F) sterownik [46].Zobacz też w balonikach pomocy (w VAG-COM'ie) podczas procedury kodowania.Możesz też zajrzeć na Openobd.org i odnaleć tam Audi A6 (4F) -> sterownik [46].Poczšwszy od wersji 510.0 LCode posługuje się plikami sxp.Poczšwszy od wersji 510.3 LCode może być uruchamiany z VAG-COM'a.[ESC] zamyka program.----------------------------------------------------------------------------------W zamian za możliwoć korzystania z tego darmowego oprogramowania, proszę wysyłać swoje pliki Auto-Scan do mnie.Najnowsze informacje na temat kodowania "długiego" sš dostępne na:----------------------------------------------------------------------------------Wszelkie poprawki i propozycje do nowych plików, proszę wysyłać do:nez@netech.dk, sebastian@openobd.org lub info@vag-com.pl6 grudnia 2005INFORMACJA NA TEMAT PLIKÓW ETYKIET:Zadaniem tych włanie plików jest m.in.opisywanie znaczenia kanałów adaptacji czy też wywietlanie dodatkowych informacji w Bloku wartoci mierzonych.Nowa wersja programu VAG-COM została wyposażona w funkcję łatwego tworzenia plików etykiet. Służydo tego funkcja: "Twórz mapę kanałów sterownika" dostępna po kliknięciu na przycisku "Funkcje dodatkowe".Aby przeskanować dany sterownik w celu przygotowania mu etykiety należy:1. Podać jego adres2. Wybrać funkcję (tj. Bloki pomiarowe lub Adaptację)3. Wybrać plik wynikowy (np. pre-etykieta lub CSV)4. Wcisnšć STARTW celu łatwego zrozumienia funkcjonowania plików etykiet proponujemy:1. Otworzyć (np. w Notatniku) plik "wzorcowy.lbl" znajdujšcy się w katalogu(C:\Program Files\VAG-COM-PL...) LABELS\AKP i zapoznać się z jego treciš.2. Zmienić nazwę pliku "wzorcowy.lbl" na "test-01.lbl" (01 jest numerem sterownika; w tym przypadku - Silnik)i połšczyć się ze sterownikiem silnika. Następnie wybrać funkcję [08-Bloki pomiarowe] i przeledzić sposóbwywietlania informacji.Pliki etykiet stanowiš tę częć oprogramowania VAG-COM, w którš ingerencja użytkowników jest nie tyle możliwa,co wskazana :-) Każdy ma prawo tworzyć nowe pliki etykiet lub edytować już istniejšce.Nowo powstałe polskojęzyczne pliki etykiet będš dostępne na stronie firmy ADAKO -> www.vag-com.pl.Zazwyczaj będzie to plik o rozszerzeniu .zip, którego zawartoć po rozpakowaniu należy przenieć do kataloguAKP znajdujšcego się w następujšcej lokalizacji: ...VAG-COM-PL\LABELS\.Tworzšc jakikolwiek plik etykiet, proszę umiecić w nim informację o numerze konkretnego sterownika.Dane te należy wpisać po redniku (;), gdyż będš one funkcjonowały jako komentarz. Np.:;Przekładnia AG4, numer częci/Komponent: 01M-927-733-xxProszę również umiecić swoje imię oraz adres e-mail - także jako komentarz. [ Pobierz całość w formacie PDF ]