Przedni i tylny obwód układu hamulcowego(2), Technika samochodowa, Scania multi

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
10:02-03
Wydanie 3
pl
Przedni i tylny obwód układu
hamulcowego,
elementy składowe
Opis funkcjonowania i czynności serwisowych
i naprawczych
Dotyczy pojazdów bez EBS
1 587 946
Scania CV AB 2001, Sweden
Spis treści
Spis treści
Bezpieczeństwo
..................................................................................3
Położenie elementów
..................................................................................4
Zasada działania
Zawór hamulca głównego
.................................... 5
Zawór sterujący ABS
............................................7
Zawór obciążeniowy
............................................. 8
Typ 1, samochody ciężarowe z
zawieszeniem resorowym ............................9
Typ 2, samochody ciężarowe z
zawieszeniem pneumatycznym .................10
Typ 3a, samochody ciężarowe z
zawieszeniem resorowym ..........................11
Typ 3b, samochody ciężarowe z
zawieszeniem pneumatycznym .................12
Zawór zabezpieczający hamulców
.....................13
Zawór przekaźnikowy
.........................................15
Czujnik ciśnienia/wskaźnik kontrolny
...............17
Zawór ograniczenia ciśnienia
.............................18
Opis czynności serwisowych i
naprawczych
Zawór hamulca głównego
.................................. 20
Zawór obciążeniowy
............................................23
Zawieszenie resorowe................................24
Zawieszenie pneumatyczne.......................30
2
Scania CV AB 2001, Sweden
10:02-03
 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
!
OSTRZEZENIE!
Prace przy układzie hamulcowym mogą wykonywać
mechanicy posiadający wiedzę wymaganą do
przeprowadzenia danej czynności. W przypadku
wystąpienia problemów należy skontaktować się z
przełożonym w celu uzyskania pomocy.
W celu uniknięcia wypadków i zagrożenia zdrowia,
podczas prac nad układem hamulcowym należy
zawsze postępować zgodnie z zaleceniami.
Stosować tylko odpowiednie części zamienne. Wady
układu hamulcowego powstałe w wyniku użycia
niewłaściwych części mogą mieć katastrofalne
następstwa podczas jazdy.
10:02-03
Scania CV AB 2001, Sweden
3
.
Położenie elementów
Położenie elementów
4 Siłownik hamulca
7c Zbiornik powietrza, obwód przedni
7d Zbiornik powietrza, obwód tylny
12 Zawór hamulca głównego
16 Czujnik ciśnienia ze wskaźnikiem kontrolnym, obwód przedni T1
16 Czujnik ciśnienia ze wskaźnikiem kontrolnym, obwód tylny T2
17 Przełącznik świateł hamowania B1
19 Zawór przekaźnikowy, obwód tylny
19aZawór przekaźnikowy, sterowanie układem TC
19cZawór przekaźnikowy, obwód przedni
19dZawór przekaźnikowy, obwód tylny z wyższym ciśnieniem otwarcia
49 Zawór obciążeniowy
51 Zawór sterujący ABS, V3-V6 oraz V46-V47
55 Złącze testowe
79 Zawór zabezpieczający hamulców
84 Brzęczyk N1
W6Lampka kontrolna, niskie ciśnienie obwodu
4
Scania CV AB 2001, Sweden
10:02-03
Zawór hamulca głównego
Zasada działania
Zawór hamulca głównego, typu Bosch i Wabco
Działanie
Informacje ogólne
Zawór hamulca głównego pełni dwie
funkcje: steruje tylnym oraz przednim
obwodem hamulcowym. Tylny układ
hamulcowy uruchamiany jest poprzez
naciśnięcie pedału hamulca. Obwód
przedni uruchamiany jest za pomocą
ciśnienia z obwodu tylnego. Zawór hamulca
zasadniczego jest skonstruowany tak, aby w
razie zaniku ciśnienia hamowania w jednym
z obwodów w dalszym ciągu działały
hamulce drugiego obwodu.
Bosch
Wabco
10:02-03
Scania CV AB 2001, Sweden
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]