Przednia oś, Scania

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
07:01-01
Wydanie 3
pl
Przednia oś
Opis funkcjonowania oraz czynności
serwisowych i naprawczych
1 710 959
Scania CV AB 2003, Sweden
Spis treści
Spis treści
Opis funkcjonowania
Wiadomości ogólne................................................3
Belka osi przedniej.................................................3
Zwrotnica................................................................4
Zestaw serwisowy...................................................4
Przeguby kulowe ....................................................5
Drążek kierowniczy wzdłużny..............................5
Poprzeczny drążek kierowniczy............................6
Opis czynności serwisowych
inaprawczych
Przednia oś..............................................................7
Belka osi przedniej.................................................9
Przeguby kulowe ..................................................10
Wymiana łożyska sworznia zwrotnicy................13
Drążek kierowniczy wzdłużny............................29
Montaż kół i piast.................................................31
Specyfikacje ..........................................................34
2
Scania CV AB 2003, Sweden
07:01-01
 Wiadomości ogólne
Opis funkcjonowania
Wiadomości ogólne
Głównymi elementami osi przedniej są
belka osi przedniej 1, zwrotnica 2, przegub
kulowy 3, drążek wzdłużny 4, ramię
poprzecznego drążka kierowniczego 5 oraz
ramię drążka wzdłużnego 6.
Belka osi przedniej
Belka osi przedniej ma kształt profilu I
wykonana jest z kutej i wzmacnianej stali
stopowej. Do zamocowania zespołu resoru
przeznaczone są płaskie powierzchnie, zaś
stożkowe otwory na każdym z końców służą
do zamocowania sworznia zwrotnicy.
Ramiona poprzecznego drążka
kierowniczego są zintegrowane ze
zwrotnicą.
Przesunięcie A jest odległością pomiędzy
środkiem koła a powierzchnią styku resoru
z belką osi.
07:01-01
Scania CV AB 2003, Sweden
3
Wiadomości ogólne
Zwrotnica
Piasty koła przedniego zamontowane są na
zwrotnicach, które z kolei zamocowane są
do osi za pomocą osadzonych sworzni
zwrotnicy. Czop zwrotnicy ma dwie różne
średnice. Średnica wewnętrzna jest
o 0,2 mm większa niż średnica zewnętrzna.
Górna część zwrotnicy osadzona jest
w tulei. Dolna część zazwyczaj osadzona
jest w łożysku stożkowym. Oś AM621
wyposażona jest w łożysko tulejowe
w dolnej części. Pomiędzy górną częścią
zwrotnicy z belką osi znajduje się
podkładka cierna. Obydwa łożyska są
smarowane i wyposażone w pierścienie
uszczelniające.
Siły promieniowe rozkładane są pomiędzy
tuleję w górnej części a łożyskiem
stożkowym lub tuleją w dolnej części.
Siły osiowe (nacisk koła) absorbowane są
przez sworzeń zwrotnicy poprzez łożysko
stożkowe lub przez podkładkę cierną w osi
AM621.
Zestaw serwisowy
Zestaw serwisowy 1 405343 (te same wersje
tulei co w osi AM621) dostępny jest dla
pojazdów wyposażonych w osie przednie ze
zwrotnicami z łożyskiem stożkowym
w dolnej części sworznia zwrotnicy.
Tuleja charakteryzuje się większym tarciem
niż łożysko stożkowe, które zmniejsza
wrażliwość koła kierownicy na wibracje
spowodowane niewyważeniem kół.
Łożysko tulejowe powinno być
zamontowane na końcu osi najbliższym
przekładni kierowniczej, lecz można je
montować po obu stronach. Zestaw zawiera
podzespoły dla jednej strony.
4
Scania CV AB 2003, Sweden
07:01-01
 Wiadomości ogólne
Przeguby kulowe
Przeguby kulowe zamocowane są po obu
stronach wzdłużnego drążka kierowniczego
oraz drążka poprzecznego.
Przeguby kulowe są stale smarowane i nie
wymagają okresowego smarowania.
Sprężyna zwojowa 1 kompensuje luz
powstający w wyniku zużycia, dociskając
czop kulowy do górnej powierzchni
łożyska 2.
Drążek kierowniczy
wzdłużny
Drążek kierowniczy wzdłużny zamocowany
jest pomiędzy ramieniem zwrotnicy
przekładni kierowniczej a ramieniem
wzdłużnego drążka kierowniczego na
zwrotnicy. Przegub kulowy 1 zamontowany
na ramieniu zwrotnicy jest gwintowany
i unieruchomiony tuleją zaciskową 2.
123
Przegub kulowy zamocowany do ramienia
wzdłużnego drążka kierowniczego jest
przytwierdzony na stałe do rurki 3, nie
można go więc wymienić.
Długość wzdłużnego drążka kierowniczego
regulowana jest przez odkręcenie tulei
zaciskowej oraz przegubu kulowego na
ramieniu zwrotnicy i następnie przekręceniu
przegubu kulowego.
07:01-01
Scania CV AB 2003, Sweden
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]