Przedrostki jednostek układu SI(1), nauka, fizyka, FIZYKA-ZBIÓR MATERIAŁÓW

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przedrostki jednostek układu SI
przedrostek skrót liczba przez którą mnożymy jednostkę
przykład
atto
a
10
-18
as (attosekunda)
femto
f
10
-15
fm (femtometr)
piko
p
10
-12
pF (pikofarad)
nano
n
10
-9
nm (nanometr)
mikro
m
10
-6
mm (mikrometr)
mili
m
10
-3
mg (miligram)
decy
d
10
-1
=0,01
dm (decymetr)
centy
c
10
-2
=0,01
cm (centymetr)
deka
da
10
dag (dekagram)
hekto
h
10
2
=100
hl (hektolitr)
kilo
k
10
3
=1000, w informatyce 1024
kg (kilogram)
mega
M
10
6
, w informatyce 1024
2
MW (megawat)
giga
G
10
9
, w informatyce 1024
3
GHz (gigaherc)
tera
T
10
12
, w informatyce 1024
4
TB (terabajt) w informatyce
peta
P
10
15
exa
E
10
18
zetta
Z
10
21
jetta
Y
10
24
[ Pobierz całość w formacie PDF ]