Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Raport z badania., Fundusze Unijne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
2009
Przedsi
biorczo
akademicka
Raport z badania
Grzegorz Banerski
Agnieszka Gryzik
Krzysztof B. Matusiak
Marzena Ma
ewska
Edward Stawasz
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
        Przedsiębiorczość akademicka
(rozwój irm spin-of, spin-out)
– zapotrzebowanie na szkolenia
służące jej rozwojowi.
Raport z badania.
Przedsiębiorczość akademicka
(rozwój irm spin-of, spin-out)
– zapotrzebowanie na szkolenia
służące jej rozwojowi.
Raport z badania.
Badanie zrealizowane w ramach projektu
własnego PARP:
„Przedsiębiorczość akademicka
(rozwój irm spin-of, spin-out)
– zapotrzebowanie na szkolenia
służące jej rozwojowi”.
Grzegorz Banerski
Agnieszka Gryzik
Krzysztof B. Matusiak
Marzena Mażewska
Edward Stawasz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Warszawa 2009
Autorzy Raportu
dr Grzegorz Banerski (rozdział 3)
Agnieszka Gryzik (rozdział 2)
dr Krzysztof B. Matusiak (rozdział 1, 6)
Marzena Mażewska (rozdział 5)
prof. UŁ, dr hab. Edward Stawasz (rozdział 4)
Recenzent
prof. Tadeusz Tyszka
Publikacja współinansowana przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Poglądy i opinie przedstawione w publikacji nie odzwierciedlają
stanowiska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
a jedynie stanowiska autorów
PUBLIKACJA BEZPŁATNA
© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel. +48 22 432 80 80
fax +48 22 432 86 20
biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.pi.gov.pl
ISBN 978-83-7633-032-7
Nakład 1000 egzemplarzy
Wydanie I
Przygotowanie do druku, druk i oprawa:
Baobab Print / www.babobabprint.com.pl
[ Pobierz całość w formacie PDF ]