Przedsiębiorczość bez tajemnic test 6 System gospodarki rynkowej, podręczniki szkoła średnia liceum ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
6. System gospodarki rynkowej
1. Wielkość popytu na dobro to:
a) liczba klientw zainteresowanych zakupem dobra,
b) ilość dobra, ktra znajduje nabywcw po określonej cenie,
c) ilość dobra dostępna na rynku.
2. Jaką funkcję pełni rynek w gospodarce rynkowej?
a) dostarcza informacji o bogactwie obywateli,
b) umożliwia podział zasobw,
c) jest mechanizmem sterującym zachowaniami jej podmiotw, tj. podejmowaniem
decyzji dotyczących wytwarzania, podziału lub konsumpcji dbr i usług.
3. Jeżeli cena dobra rośnie to:
a) rośnie wielkość podaży innego dobra,
b) rośnie wielkość popytu na to dobro,
c) zmienia się wielkość popytu i podaży tego dobra.
4. Na rynku dbr produkcyjnych następuje wymiana:
a) maszyn, surowcw i innych materiałw wykorzystywanych do produkcji dbr i usług,
b) produktw przemysłowych,
c) pracy ludzkiej, wykorzystywanej do produkcji.
5. Obieg okrężny dochodw polega na:
a) wymianie dochodw między uczestnikami gospodarki,
b) stałym przepływie: zasobw, dbr i usług oraz środkw pieniężnych między
uczestnikami gospodarki,
c) stałym dopływie do budżetu państwa podatkw obywateli, w zamian za dobra
użyteczności publicznej, np. drogi.
6. Z jaką funkcją pieniądza wiąże się określenie: pieniądz jest powszechnie akceptowanym
átowaremÑ, za ktry każdy sprzedawca gotw jest oddać swj towar?
a) środkiem wymiany,
b) miernikiem wartości,
c) środkiem płatniczym.
7. Maszyny do produkcji płytek ceramicznych można kupić na rynku:
a) dbr i usług konsumpcyjnych,
b) czynnikw produkcji,
c) finansowym.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]