Przedstawiciel Handlowy(1), Przedstawiciel Handlowy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całościlub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanieksiążki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszeniepraw autorskich niniejszej publikacji.Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymibądź towarowymi ich właścicieli.Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawartew tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnejodpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualnenaruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELIONnie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłez wykorzystania informacji zawartych w książce.Redaktor prowadzący: Magdalena DragonProjekt okładki: Magdalena StasikFotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.Wydawnictwo HELIONul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICEtel. 32 231 22 19, 32 230 98 63e-mail:onepress@onepress.plWWW:(księgarnia internetowa, katalog książek)Drogi Czytelniku!Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adresMożesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.ISBN: 978-83-246-3529-0Copyright © Helion 2012Printed in Poland.•Kup książkę•Poleć książkę•Oceń książkę•Księgarnia internetowa•Lubię to! » Nasza społecznośćSpis treściWprowadzenieRozdział 1. Cenzus wykształcenia— mit czy faktyczneźródłoprzewagi konkurencyjnej na rynku pracy?1.1. Studia techniczne, ekonomiczne, humanistyczne?W poszukiwaniu optymalizacji1.2. Studia w Polsce — kompleks, determinizm ekonomicznyczyświadomywybór?1.3. MBA — uzasadniona, racjonalna potrzebaczy zbędny snobizm o marketingowym charakterze?1.4. Kształcenie ustawiczne: mądrość osiągamy z wiekiem,największą z wiekiem... od trumny1.5. Firmy edukacyjno-szkoleniowe:nie wszystko złoto, co sięświeci1.6. Nie samą szkołążyjeczłowiekRozdział 2. Rekrutacja — obiektywny procesczy coś więcej?2.1. Wybieraj i daj się wybrać tylkoz pełnąświadomościąskutków2.2. Relatywizm wyborów i decyzji — pozorność porażek2.3. Standardy i etyka Twoim uniwersalnym drogowskazem2.4. Przewaga konkurencyjna w procesie rekrutacji i jej determinantyRozdział 3. Start w biznesie— czyli wykorzystaj swoją szansę3.1. W biznesie jak wżyciu— szanse są wszędzie3.2. Cokolwiek robisz, wykonuj to dobrze i lepiej;myśl, analizuj oraz planuj8121924303436384243475053585961Kup książkęPoleć książkę4OD PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO DO PREZESA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ3.3. Skóra, fura i komóra — nie zapominaj o priorytetach3.4. W biznesie jak w Legii: kto nie maszeruje, ten ginie3.5. Starych przyjaciół szanuj, nowych zdobywaji umiejętnie dobierajRozdział 4. Od wykonywania,przez kierowanie, do zarządzania4.1. Awans — czyli jak osiągnąć sukces w hierarchii4.2. Cechy dobrego kierownika — teoria czy/i praktyka4.3. Osobowość a sukcesy kierownicze4.4. Czy Fayol miał rację? — umiejętności kierowniczei ich ewolucja4.5. Wychowanie następców to Twoja powinnośćRozdział 5. Relacje przełożony – podwładny,czyli jakim być szefem5.1. Wiarygodność wzmocniona przykładem osobistym5.2. Promuj dobrych i zdolnych, choć nie tylko młodych5.3. Komunikacja i informacja zwrotna kluczem do sukcesu5.4. Delegowanie uprawnień5.5. Liczby i wskaźniki analizuj zawszeprzez pryzmat człowieka5.6. Uwłaczająca prywata— trąba powietrzna Twojego autorytetuRozdział 6. Firma państwowa — firma prywatna— firma zagraniczna: różnice i podobieństwaz punktu widzenia pracobiorcy, kierownikai zarządzającego6.1. Od królestwa procedur po spontaniczną intuicję6.2. Wynik nie musi być najważniejszy,czyli korygujący mechanizm polityki6.3. Nic nie trwa wiecznie— stabilność zatrudnienia i zarządzania6.4. Ulotny czar korporacji,optymalna droga zawodowej kariery646668727276818587949597100105107110116117121124129Kup książkęPoleć książkęSpis treści5Rozdział 7. Relacje z partnerami społecznymii otoczeniem biznesowym7.1. Kooperacja — konfrontacja — konsensus— relacje ze związkami zawodowymi i radą pracowniczą7.2. Trudne partnerstwo — relacje z samorządem lokalnym7.3. Organizacje pracodawców— towarzystwa wzajemnej adoracji czy realna siła?7.4. Biznes aśrodowiskanaukowe7.5. Nie masz potencjału, aby zbawićświat,czyli relacje z organizacjami pożytku publicznegoRozdział 8. Proces upadłości i debiut giełdowy— antypody tego samego procesu zarządzania8.1. Dlaczego firmy upadają i jaki w tym udziałmają zarządzający?8.2. Po co przedsiębiorstwa „idą” na giełdęi jaka w tym zasługa kierowników?8.3. Czy debiut giełdowy i proces upadłościmają wymiar edukacyjny dla kierownika?8.4. Kierowniku, w obu procesach zważaj na reputacjęi pamiętaj o odpowiedzialnościRozdział 9. Nie możesz i nie chciej być sam— jak budować zespół zarządzający9.1. Ambicja — lojalność — zaufanie,czyli alfabet tworzenia zespołu9.2. Zespółświadczyo Tobie— kompetencje i zadania kierownika9.3. Dyktator czy „primus inter pares”— style zarządzania zespołem9.4. Synergia w zespole jako fundament jego sukcesówRozdział 10. W czym jesteś najlepszy— czyli domeny zastrzeżone prezesa10.1. Czy naprawdę warto manifestować,żewszystko Ci wolno?10.2. Zarządzanie z „tylnego siedzenia”— maniera czy uzasadniona konieczność?134135143146148151156157164172175182183186190194200201203Kup książkęPoleć książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]