Przegląd 12.10.2012, PRZEGLĄD BEŁCHATOWSKI, PRZEGLĄD BEŁCHATOWSKI

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
darmowy portal ogłoszeń
Prze ląd
GAZETA
BEZPŁATNA
PR
OM
OC
JA
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
D
RUK
ULO
TEK
A
6 DW
UST
RON
NE
10
.000
sztu
k
ty
lko
350
zł ne
tto
+pro
jekt
grat
is!
numer: 19/2012(93)
z dnia: 12.10.2012r.
kolejny numer 26. października
Bełchatowski
Prze ląd
DWUTYGODNIK
tel
. 79
0-4
0-4
5-9
9
nakład:
12.000
egzemplarzy
Jan Paweł II
patronem
Bełchatowa
str. 5
str. 3
Samorządowcy
oddali krew
Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 23
tel. (44) 631 32 67
oferta wa
na tylko dwa tygodnie
*
szczegóły w sklepie
belchatow.ddd.com.pl
Superpuchar
dla Skry
str. 11
                                                                 Przegląd Bełchatowski
nr 19/2012 (93)

12.10.2012r
2
Znaleziono w lesie
ciało noworodka
Ponad trzydzieści tysięcy złotych zniknęło z bankowych kont internetowych dwoj-
ga bełchatowian. Policja szuka sprawców kradzieży i ostrzega o zagrożeniach
osoby korzystające z bankowości elektronicznej.
Wirus zaatakował konta bełchatowian
1 października na obrze-
żach os. Binków znaleziono
zwłoki noworodka. Na ciało
nowo narodzonego dziecka
natrafi ła dwójka grzybiarzy
w zalesionej okolicy osiedla,
między ulicą Daleką a Go-
etla. Szczegóły sprawy jak
dotąd są nieznane.
Małżeństwo grzybiarzy wybra-
ło się do lasu około 9 rano. Zawi-
niątko, które leżało w krzakach
wzbudziło ich zainteresowanie.
Początkowo sądzili, że jest to lalka,
okazało się jednak, iż w torbie folio-
wej znaleźli rozkładające się ciało.
Natychmiast zawiadomili policję.
Wstępne oględziny biegłego
wskazują na to, że ciało noworod-
ka zostało porzucone co najmniej
tydzień przed jego znalezieniem.
Zwłoki były w takim stanie rozkła-
du, że nie można określić nawet
płci dziecka. Trudno też stwier-
dzić czy żyło, gdy się w tym miej-
scu znalazło. Prokuratura Rejo-
nowa w Bełchatowie rozpoczęła
w tej sprawie śledztwo i działa-
nia, które mają doprowadzić do
wykrycia odpowiedzialnych za
tą tragedię. Wiele wyjaśni sekcja
zwłok.

sprawców przestępstw. Docho-
dzenia trwają.
Kierując się pragnieniem
zapewnienia bezpieczeństwa
osobom korzystającym z ban-
kowości elektronicznej poli-
cjanci bełchatowscy apelują do
użytkowników internetowych
serwisów bankowych o szcze-
gólną ostrożność i czujność.
Nawet korzystanie z aktualnego
oprogramowania antywiruso-
wego nie daje pełnej gwarancji
wykrycia wirusa. Baczną uwagę
zwracać należy na treści komu-
nikatów sms-owych potwier-
dzających transakcje, a także
niezwłocznie konsultować z
bankiem podejrzane polecenia
lub komunikaty.

Bełchatowscy policjanci
walczą z coraz częstszymi ata-
kami hakerów na konta banko-
we. W wyniku działania wirusa
komputerowego młoda bełcha-
towianka straciła z konta 9987
złotych. W jej przypadku złośli-
wy program wygenerował fał-
szywy komunikat o zwiększeniu
środków finansowych na kon-
cie. Na stronie internetowej,
której wygląd nie był zmieniony,
ukazał się też komunikat, że w
przeciągu godziny pomyłkowo
wpłacone pieniądze powinna
zwrócić. Kobieta zastosowa-
ła się do polecenia i wykonała
przelew, korzystając z gotowe-
go formularza. Potwierdziła też
esemesem wolę zwrócenia pie-
niędzy na wskazane konto. Po
tej operacji okazało się, że jej
oszczędności nagle zmniejszyły
się o blisko 90 procent.
Jeszcze więcej stracił bełcha-
towianin, który po zalogowaniu
się na stronie bankowej do wła-
snego konta odczytał polecenie
wykonania testowego przelewu
o wartości zero złotych. Wła-
ściciel rachunku esemesem po-
twierdził chęć dokonania takiej
operacji, nie zwracając uwagi
na to, że wirus zmienił wartość
przelewu. Zamiast zera opiewał
on teraz na ponad 20000 zło-
tych.
W obydwóch sprawach po-
licjanci wszczęli postępowania
karne, zmierzające do ustalenia
Przyjechała z Łodzi do
Bełchatowa by okradać
Nieudana ucieczka z miejsca kolizji
Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 58-letniej łodzian-
ce, która usiłowała dokonać kradzieży pieniędzy z
mieszkań dwóch bechatowianek.
Nie powiodła się próba ucieczki z miejsca kolizji pijanemu kierowcy. Kilka minut
po zdarzeniu samochód i kierowcę odnaleźli bełchatowscy policjanci, którzy w
rozbitym aucie znaleźli też narkotyki.
Do zdarzenia doszło 3 paź-
dziernika około godziny 16.00 na
osiedlu Żołnierzy POW w Beł-
chatowie. 58-letnia łodzianka
wykorzystując nie zamknięte
drzwi od mieszkania 52-letniej
bełchatowianki weszła do niego,
skąd usiłowała skraść pieniądze
z portfela. Szumem dobiegają-
cym z przedpokoju, zaintereso-
wała się przebywająca z wizytą w
mieszkaniu właścicielki 48-letnia
kuzynka. To ona zauważyła obcą
kobietę, która próbowała odłożyć
portfel na szafkę. Jak się okazało
był to jej portfel, który złodziejka
wyciągnęła z podręcznej torby
pozostawionej w przedpokoju.
Bełchatowianka uniemożliwiła
wyjście kobiety, powiadamiając
jednocześnie o całym zajściu Po-
licję. Przybyli na miejsce funkcjo-
nariusze ustalili ponadto, że ta
sama kobieta kilka minut wcze-
śniej w bloku obok, działając w
podobny sposób splądrowała
mieszkanie 64-letniej bełchato-
wianki. Policjanci na miejscu za-
trzymali sprawczynię. Kobieta
trafiła do policyjnego aresztu. Jak
się okazało była ona już wcześniej
karana za popełnienie podob-
nych przestępstw.

Kwadrans przed północą 29
września 2012 roku, na skrzyżowa-
niu ulicy Kościuszki z ulicą 1-go
Maja w Bełchatowie, opel astra
zderzył się fordem focusem. Po
kolizji kierowca opla odjechał z
miejsca zdarzenia. Niezwłocznie
po otrzymaniu tej informacji po-
licjanci patrolujący miasto roz-
poczęli poszukiwania uciekiniera.
Chwilę później jeden z patroli za-
meldował o znalezieniu uszko-
dzonej astry. W zaparkowanym
za budynkiem jednego z bełcha-
towskich sklepów samochodzie,
funkcjonariusze zatrzymali zasko-
czonego kierowcę. Okazał się nim
21-letni mieszkaniec gminy Ru-
siec. Był nietrzeźwy. W organizmie
miał 1,5 promila alkoholu. W sa-
mochodzie zatrzymanego mężczy-
zny policjanci znaleźli natomiast
wagę elektroniczną oraz 2 gramy
marihuany i 4,68 grama substancji
o wyglądzie amfetaminy.
Teraz, oprócz konsekwencji
za spowodowanie kolizji oraz kie-
rowanie w stanie nietrzeźwości,
21-latkowi grozi do trzech lat po-
zbawienia wolności za posiadanie
narkotyków.

Bełchatów ul. Przemysłowa 12
tel/fax.:
/44/ 633 34 59
e-mail: batis@batis.pl
tel.:
/44/ 633 38 40
/44/ 633 36 58
Odpowie za jazdę z promilami
i próbę przekupienia
GRATIS !!!!!
Centrum usług
motoryzaCyjnyCh
Zapraszamy w październiku do „Jesiennej Atkcji Serwisowej”
10
SWOJEGO SAMOCHODU
Zadbaj o Swoje Bezpieczeństwo.
Już dziś zadzwoń i umów się na wizytę:
tel. 600 388 173. Szczegóły na www.batis.pl.
Chciał za 100 euro uniknąć odpowiedzialności kar-
nej i utraty prawa jazdy. Teraz za próbę skorumpo-
wania policjantów grozi mu do 10 lat pozbawienia.
SPRAWDŹ BEZPŁATNIE
KLUCZOWYCH PUNKTÓW
29 września około godziny
20.00 na ulicy 1-go Maja poli-
cjanci zatrzymali do kontroli
60-letniego kierującego che-
vroletem aveo, od którego czuć
było woń alkoholu. Już po prze-
wiezieniu go do komendy gdzie
zaproponował interweniującym
funkcjonariuszom 100 euro ła-
pówki w zamian za odstąpienie
od badania go na zawartość al-
koholu w organizmie. Swoim
zachowaniem naraził się na do-
datkową odpowiedzialność kar-
ną. Łapownictwo zagrożone jest
karą do 10 lat pozbawienia wol-
ności. 60-latek był nietrzeźwy,
miał w organizmie blisko dwa
promile alkoholu. Prowadzenie
pojazdu w takim stanie zagrożo-
ne jest karą do 2 lat pozbawienia
wolności i utratą prawa jazdy.

[Akcja Serwisowa trwa przez cały październik i dotyczy jedynie samochodów osobowych].
Ujęła nietrzeźwego
kierującego samochodem
montaż samochodowych
instalacji gazowych
montaż, serwis,
mechanika,
elektromechanika pojazdów
5 października, około godz
18:30 dyżurny policji w Bełcha-
towie został powiadomiony o
ujęciu nietrzeźwego kierowcy.
64-letni bełchatowianin ma-
jąc prawie 3 promile alkoholu
w organizmie ruszył spod szpi-
talnego parkingu. Dalszą jaz-
dę uniemożliwiła mu 55-letnia
mieszkanka gminy Bełchatów,
wykazując się przy tym ogromną
odwagą. Kobieta stanęła przed
samochodem, zmuszając kieru-
jącego do zatrzymania. Obser-
wujący całą sytuację pracownik
ochrony parkingu odebrał 64-let-
niemu bełchatowianinowi klu-
czyki, które następnie przekazał
policjantom.
Przybyli na miejsce funkcjo-
nariusze przebadali kierującego.
Urządzenie wykazało u niego za-
wartość 2,9 promila alkoholu w
organizmie. Za to przestępstwo
grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolności.

Bełchatów
ul. Chełmońskiego 12
tel: /044/ 633 05 30 kom: 602 399 170
 Przegląd Bełchatowski
nr 19/2012 (93)

12.10.2012r
3
Zaginęła
na pielgrzymce
oferta specjalna Czyszczenie nagrobków tylko 70zł
Dnia 29 września br. podczas pielgrzymki w Wilnie zagi-
nęła mieszkanka Bełchatowa, pani Kazimiera Zaremba.
nionej, nie ma żadnych zgłoszeń
związanych z 79-latką.
Starosta Bełchatowski
Szczepan Chrzęst włączył się w
poszukiwania zaginionej na Li-
twie bełchatowianki. - Gdy tylko
dowiedziałem się o sprawie zagi-
nięcia od razu zatelefonowałem
do Zdzisława Palewicza, Mera
Rejonu Solecznickiego, który
znajduje się kilkanaście kilome-
trów od Wilna – mówi starosta.
- Rejon Solecznicki jest naszym
regionem partnerskim, mer za-
deklarował daleko idącą pomoc,
począwszy od kontaktu z pol-
ską ambasadą, wileńską policją,
skończywszy na wywieszeniu
plakatów z informacją o zaginio-
nej. Mam nadzieję, że dzięki licz-
nej Polonii, która tam zamiesz-
kuje, uda się szybko odnaleźć
bełchatowiankę.

Policjanci i rodzina szukają
79-letniej kobiety, która zaginę-
ła podczas pielgrzymki do Wilna
na Litwie. Uczestnicy wyprawy
panią Kazimierę ostatni raz wi-
dzieli w sobotę na mszy świętej
w sanktuarium Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Po niej kobie-
ta na chwilę odłączyła się od
grupy, żeby kupić pocztówki.
Od tej pory nikt jej nie widział.
Pielgrzymka wróciła do Polski
bez pani Kazimiery. Jej rodzina
podejrzewa, że organizatorzy
wyjazdu nie dołożyli wszelkich
starań, by odnaleźć zaginioną.
Opiekun duchowny piel-
grzymki, ksiądz Piotr Kotas z
parafii Narodzenia NMP w Beł-
chatowie podkreśla, że zrobiono
wszystko, co było w ich mocy,
by odszukać panią Kazimierę.
Zawiadomiono policję litewską
i ambasadę. Informuje także,
że organizatorem wyprawy była
bełchatowska „firma pielgrzym-
kowa”, której współwłaściciel nie
chce udziela żadnych informacji.
Poszukiwania trwają. Poli-
cja z Wilna ma zapis z monito-
ringu wokół Ostrej Bramy i ana-
lizuje nagrania z kamer. Badanie
sprawy ułatwiają też ogłoszenia
ze zdjęciem pani Kazimiery Za-
remby w prasie i litewskich me-
diach. W akcji bierze też udział
polska policja i Fundacja Itaka.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
w szpitalach i instytucjach, któ-
re mogłyby coś wiedzieć o zagi-
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wspólnie z wspólnie z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zorganizowało drugą
edycję akcji zbiórki krwi „Samorządowcy oddają krew”.
Akcja krwiodawstwa
wśród urzędników
- W tym roku do udziału za-
prosiliśmy nie tylko pracowni-
ków starostwa, ale również in-
nych jednostek powiatowych,
magistratu, urzędów gmin z
terenu powiatu oraz pozosta-
łych instytucji, łącznie wysła-
liśmy zaproszenia do prawie
czterdziestu podmiotów – mówi
Marek Jasiński, wicestarosta
bełchatowski. - W tegorocznej
akcji uczestniczyło 37 osób, do
oddania krwi zakwalifikowano 31
osób. Łącznie zebrano prawie 14
litrów krwi.
W pierwszej edycji w 2011
roku do akcji przystąpiło 34
urzędników, z których do od-
dania krwi zakwalifikowano 25
osób. Urzędnicy oddali łącznie
ponad 11 litrów krwi, a 15 osób
dokonało tego po raz pierwszy.

ZABIEGI Z£USZCZAJ¥CE
[
-20%
do koñca paŸdziernika
]
kwasy owocowe
peelingi chemiczne
peelingi zio³owe
mikrodermabrazja + witamina C
Niszczą co popadnie
Nieznani sprawcy zniszczyli jedną z kilku ławek, któ-
re w tym roku Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
ustawił przy powiatowej ścieżce rowerowej prowadzą-
cej od Bełchatowa przez Wawrzkowiznę do Słoku.
mówi Tomasz Kijanka - Ponad-
to giną elementy wyposażenia
drogowego: barierki z mostów,
kratki ze studzienek ściekowych,
słupki od znaków.
Niekiedy dobre rezultaty
przynosi zastosowanie niekon-
wencjonalnych metod ochrony
znaków. Jak opowiadają drogo-
wcy, na wiejskiej drodze ustały
dewastacje, gdy jeden ze star-
szych mieszkańców posmarował
słupki smarem.
- Mając na uwadze bezpie-
czeństwo użytkowników dróg,
apeluję do mieszkańców powia-
tu o sygnalizowanie wszelkich
uszkodzeń powstałych przy dro-
gach oraz o zwrócenie uwagi na
osoby demontujące znaki – mówi
Tomasz Kijanka. - Leży to prze-
cież w interesie nas wszystkich.
Nie trzeba nikogo przekonywać,
że na przykład brak znaku „stop”
przy skrzyżowaniu, czy barierki
przy moście, stanowi olbrzymie
zagrożenie dla korzystających z
dróg.
Według dyrektora PZD, pozy-
tywne skutki mogłoby przynieść
wprowadzenie podczas kursów
nauki jazdy tematu poświęcone-
go niszczeniu znaków drogowych
i wpływu takich działań na bez-
pieczeństwo ruchu drogowego.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Bełchatowie w obrębie swoje-
go działania ma 350 kilometrów
dróg. Przy powiatowych drogach
stoi prawie 2500 znaków drogo-
wych.

- Ręce mi opadają jak widzę
takie akty wandalizmu – mówi
Tomasz Kijanka, dyrektor PZD
w Bełchatowie. - Zakupiliśmy i
ustawiliśmy ławki aby rowerzy-
ści, którzy licznie z tej ścieżki
korzystają mogli zatrzymać się
i odpocząć. Niestety czyjeś bez-
myślne lub celowe działanie ni-
weczy nasz wysiłek i utrudnia
korzystanie z trasy.
Jak dodaje dyrektor zniszczo-
ne ławki to nie jedyne straty jakie
ponosi Powiatowy Zarząd Dróg w
związku z wandalskimi atakami.
Celem zniszczenia są zwłaszcza
znaki drogowe stojące przy 350
kilometrach powiatowych dróg.
Według danych PZD, tylko 20
procent znaków wymienianych
jest z powodu korozji, 80 procent
wymian, to skutki wandalizmu i
kradzieży. Koszt nowego znaku
waha się od 90 do kilkuset zło-
tych.
- Znaki drogowe są wyrywane,
wyginane, kradzione oraz „ozda-
biane” wulgarnymi napisami –
 Przegląd Bełchatowski
nr 19/2012 (93)

12.10.2012r
4
Unijne miliony na
bełchatowskie sieci
Segregacja? To się opłaca!
W Bełchatowie trwają inten-
sywne prace w związku z rządo-
wymi zmianami w przepisach do-
tyczących gospodarki odpadami.
„Po zmianach to samorząd, a do-
kładniej wybrana przez niego fir-
ma, będzie odpowiedzialna za od-
biór naszych śmieci” – mówi Beata
Kwiecińska – Pintos, rzecznik pra-
sowy Prezydenta Miasta Bełcha-
towa. Dzięki temu, w całym kraju
mieszkańcy zamiast podpisywać
indywidualne umowy z firmami wy-
wożącymi śmieci i ponosić z tego
tytułu koszty, będą ponosić spe-
cjalne opłaty. Jakie? Stawki ustali
rada miasta najpóźniej do końca
tego roku. Dziś wiadomo na pew-
no, że osoby, które zadeklarują se-
gregację odpadów – zapłacą mniej.
1 lipca 2013 r. – to data prze-
łomowa. Jak informuje Minister-
stwo Środowiska, od tego dnia
wybrane przez gminy firmy mają
odbierać śmieci na terenie całego
kraju. „Każdy mieszkaniec, każdy
właściciel nieruchomości, będzie
mógł oddać dowolną ilość śmieci
– w tym np. te wielkogabarytowe”
– czytamy na WWW.belchatow.pl.
Urzędnicy zachęcają też do segre-
gowania śmieci. „To będzie mieć
znaczenie dla domowych portfeli.
Osoby segregujące śmieci będą
płacić mniejsze rachunki za odpa-
dy” – dodaje Kwiecińska-Pintos.
Rozwiązanie, które dziś w wy-
niku zmian ustawowych stopniowo
wprowadzane jest w całej Polsce,
funkcjonuje już w kilku gminach w
kraju. Gminy te wprowadziły je z
własnej inicjatywy lub na wniosek
mieszkańców. Ich doświadczenie
pokazuje, że jest to system, który
świetnie się sprawdza m.in. dlate-
go, że eliminuje wywóz nieczysto-
ści w miejsca przypadkowe. Można
więc mieć nadzieję, że dzięki wpro-
wadzonym zmianom z okolicznych
lasów znikną dzikie wysypiska.

Tylko w tym roku Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Bełchatowie wymie-
niło blisko 7 kilometrów sieci
ciepłowniczych. W nowym se-
zonie grzewczym ciepło popły-
nie nowymi sieciami na osiedlu:
Binków, POW oraz w rejonie
ulic: Sportowej, Harcerskiej
wraz z częścią ul. Czyżewskiego
(na odcinku od stadionu do su-
permarketu E’Leclerc). Dzięki
inwestycji zmniejszy się awa-
ryjność sieci, a także straty na
przesyle ciepła.
czych w Bełchatowie”, który
realizuje PEC. Cała inwestycja
będzie kosztować ponad 30 mln
zł, z czego ok. 21 mln zł pocho-
dzi z portfela Unii Europejskiej
– środków Funduszu Spójności
(działanie „Efektywna dystry-
bucja energii”). „Przebudowa i
modernizacja osiedlowych sieci
ciepłowniczych w Bełchatowie
przyniesie dwie bardzo ważne
zmiany. Po pierwsze wybudo-
wane zostaną nowe sieci, które
są mniej awaryjne i o lepszej
izolacji termicznej. Po drugie,
zwłaszcza w przypadku osiedla
Binków, zmienią się warunki
zasilania – zostaną zlikwidowa-
ne węzły grupowe, powstaną
zaś nowe węzły indywidualne w
każdym bloku”- mówi Wojciech
Gwoździk, Prezes Zarządu
Spółki PEC.

Grzyb-gigant
Od kilku tygodni w lasach
można zaobserwować praw-
dziwy wysyp grzybów. Pełne
torby prawdziwków i pod-
grzybków niesionych przez
wychodzących z lasu grzybia-
rzy to ostatnio widok dość po-
wszechny. Natomiast kilogra-
mowy prawdziwek, to rarytas
jaki nie zdarza się często, a
taki właśnie okaz udało się
znaleźć Natalii Rogalewicz,
mieszkance wsi Rudzisko
pod Bełchatowem. Znalezio-
ny przez nią prawdziwek ma
w obwodzie kapelusza 84cm,
średnicy 27cm i waży wspo-
mniany kilogram.

W ciągu dwóch kolejnych lat
nowe sieci ciepłownicze pojawią
się także na innych bełchatow-
skich osiedlach. Mowa tu m.in.
o os. Tysiąclecia, 1 Maja, Dol-
nośląskim czy Okrzei. Wszystko
za sprawą dużego projektu pn.
„Przebudowa i modernizacja
osiedlowych sieci ciepłowni-
OFERTA SPECJALNA
                 Przegląd Bełchatowski
nr 19/2012 (93)

12.10.2012r
5
Jan Paweł II patronem Bełchatowa
Stolica Apostolska, wsłu-
chując się w głos Mieszkańców
Bełchatowa, ustanowiła błogo-
sławionego Jana Pawła II patro-
nem naszego miasta. Uroczy-
stości związane z odczytaniem
dekretu papieskiego w tej kwe-
stii odbędą się 21października
2012 r. w Kościele pod wezwa-
niem Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny przy ul. Kościusz-
ki. Towarzyszyć temu będzie
wprowadzenie relikwii Jana
Pawła II do Kościoła. Uroczy-
stościom przewodniczyć będzie
ksiądz Marek Jędraszewski, Ar-
cybiskup Metropolita Łódzki.
„Już dziś serdecznie zapraszam
wszystkich Bełchatowian do
udziału w tym niezwykle waż-
nym dla naszej lokalnej spo-
łeczności wydarzeniu” – mówi
prezydent Marek Chrzanowski.
projekt i wycena gratis
n
usługi HDS
n
transport materiałów sypkich (piasek, ziemi itp.)
n
zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, dachów
Przypomnijmy. Ponad pół-
tora tysiąca mieszkańców po-
parło inicjatywę bełchatow-
skiego Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, by błogosławiony
Jan Paweł II został ustanowio-
ny patronem naszego miasta.
Za zgodą Rady Miejskiej, sa-
morząd wspólnie z Dekanatem
Bełchatowskim, poczynił sta-
rania, aby spełnić oczekiwania
mieszkańców także w tym za-
kresie. Decyzja Watykanu jest
pięknym zwieńczeniem tych
starań.


doradztwo

montaż
MEBLARSTWO
Sławomir Urbański
wykonujemy meble na wymiar:

kuchenne

garderoby

szafy przesuwne

biurowe

recepcje hotelowe

inne zabudowy
na bazie wszystkich dostępnych materiałów (mdf, drewno, fornir).
tel.: 603 604 430
www.stolarmeble.com.pl
                                                           [ Pobierz całość w formacie PDF ]