Przeglad 55, KOSMETYKI, AVON, Przegląd LS

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MAGAZYN INFORMACYJNY AVON • KAtAlOG 04/2012 • PRZEDWIOŚNIE
Przeglą
Wydanie 55
DLA LIDERÓW SPRZEDAŻY
PrZeDSTAWiAMy SOLuTiOnS CeLLu-DeFy Z KArAMBOLą
- POMAGA W REDuKCJI CEllulItu I POMNAżANIu tWOICh ZYsKóW!
ZapreZentuj swoim KlientKom najnowsZe narZędZie do walKi Z cellulitem
intensywne serum solutions cellu-defy Z Karambolą
SPRZEDAWAj I ZARAbIAj WIęCEj.
MARZEC
Katalog 4
PRZEDWIOŚNIE
Drodzy Liderzy Sprzedaży,
C
hoć pogoda za oknem nie przypomina
szeroko otwieramy drzwi zapraszając tysiące Klien-
tów by poznali Avon. Zgodnie z zasadą, że im więcej
Klientów zobaczy Katalog, tym więcej zamówień bę-
dziemy realizować, chcemy dotrzeć do maksymalnej
ilość potencjalnych Klientów. W związku z tym zespoły
COK wraz z Terenem będą starać się zaprosić jak naj-
więcej osób w sposób bezpośredni, poprzez spotka-
nia na ulicy, w parkach, biurach.
Wierzymy, że ta akcja przyniesie nam wielu nowych
Klientów, którym oferujemy w Centrach możliwość
poznania i testowania produktów, oglądania wszel-
kich dodatków i biżuterii, prezentowanej w katalo-
gach. Będzie tam można spotkać Konsultantkę lub
Lidera, który opowie więcej o Avon. Będzie odbywać
się Dzień Pielęgnacji i trwa specjalny program dla no-
wych Konsultantek. Z pewnością ta akcja przyniesie
nam również nowe siły sprzedaży.
Serdecznie zapraszamy do Salonów Firmowych Avon.
lata, my już powinnyśmy o tym myśleć.
Marzenia o wakacjach, ich planowanie,
wybieranie najlepszego miejsca - to jest
bardzo dobre zajęcie na czas, gdy zima zmaga się
z wiosną chcąc jeszcze przez chwilę poszczypać
zimnem nasze policzki. O lecie przypomina nam, w
chłodnym i wietrznym marcu, okładka katalogu 4 i hit
– krem Cellu Defy z linii Solutions.
W zeszłym roku Avon na świecie obchodził 125 lat
działalności, a my w tym roku świętujemy 20 lat w
Polsce. To dla nas wielki zaszczyt, że od tylu lat towa-
rzyszymy polskim rodzinom w ich codziennym życiu i
sprawiamy, że polskie kobiety są jeszcze piękniejsze.
W związku z naszymi urodzinami Centra Obsługi Kon-
sultantek będą organizować różne akcje przybliżają-
ce Avon kolejnym, nowym Klientom.
Dla Salonów Firmowych Avon katalog 4 to czas, gdy
Justyna
Mościcka-Wieczorek
Przegląd - MAGAZYN INFORMACYJNY AVON
WyDAnie 55
|
PRZEGLĄD 3
Powyższy materiał wykorzystywany jest do komunikacji wewnętrznej i nie podlega dalszej dystrybucji
Powyższy materiał wykorzystywany jest do komunikacji wewnętrznej i nie podlega dalszej dystrybucji
Szczegóły programu znajdziesz w My Avon Magazine 4/2012 na str. 8
          4
PRZEGLĄD
|
WyDAnie 55
WyDAnie 55
|
PRZEGLĄD 5
T
O
P
O
F
E
R
TY
K
A
TA
L
O
G
U
4
MARKETING prezentuje
Intensywna regeneracja
skóry w każdej kropli.
Wygładzające serum
Anew w rewelacyjnej
cenie premierowej 40 zł
Spala
j
tłuSzcz
3
x
Gorący trend -
kolorowe paznokcie.
nowe odcienie już
za 11,90
Szybciej*
i redukuj uporczywy cellulit!
Sjesta z maseczką
na twarzy.
Wybrana maseczka
Planet spa za 9,90
przy zakupie dowolnego
produktu z katalogu
Pierwsza w Avon
szminka z żelową
otoczką dla efektu
soczystego połysku.
Wypróbuj w 12
zjawiskowch kolorach
a dodatkowo kup
bestsellerowy tusz
Superfull za 9,90
Od 20 lat dzielimy się pięknem.
Świętuj z nami. Z okazji naszych urodzin
każdy w prezentowanych produktów
będzie Twój za 20 zł
Codzienna ochrona
na której możesz
polegać.
Nowa
linia On Duty dla
Niej i dla Niego
Koniec
łupieżu
dla niej
i dla niego.
Każdy
za 8,90
Niesamowita oferta na wiosnę.
Dowolny zapach Little Dress
może być Twój za 39,90
przy zakupie dowolnego
produktu z katalogu
O
ferta
na
2
0-l
eci
e
K
ażd
y za
2
0
00
Modna wiosna z Avon.
Wybierz portfel za jedyne 26,90
Wiosenna pielęgnacja skóry
twarzy
- wybrany krem naturals
za 5,90 przy zakupie dowolnego
produktu z katalogu.
6
PRZEGLĄD
|
WyDAnie 55
      Ol
śN
iew
aj
ąc
y k
Ol
Or
OL
ŚnieW
AjąC
y PrO
GrA
M MO
TyWA
Cyjn
y
Przed
stawiamy szmin
kę Olśniewają
cy Kolor - pierw
szą w Avon ot
uloną przezroc
zystym żelem. S
zminka nadaje
u
stom kolor, a ot
ulający ją żel -
połysk.
Oczaru
j swoje Klientk
i jej dwunastom
a odcieniami.
K
uP
MINIM
UM
szm
inki
I ODbIE
RZ
lakier do p
aznokci
KuP
MIN
IMUM
4
I
ODbIER
Z
zapach
Pure O
2
- nowość z ka
mpanii
6/201
2. Wypróbuj ja
ko
pier
wsza!
S
PrZeD
AWA
j
NO

sZM
INKę
I ODbIER
AJ PROD
uKtY!
szminki
W
IOSENN
A WYPR
ZEDAŻ
W
IOSENN
A WYPR
ZEDAŻ
do
80
%
tanie
j
Pełna oferta d
ostępna na stron
ie internetowej i
w Centrach Ob
sługi Konultantek
.
8
PRZEGLĄD
|
WyDAnie 55
WyDAnie 55
|
PRZEGLĄD 9
[ Pobierz całość w formacie PDF ]