Przeglad Geopolityczny tom 9 2014, Geopolityka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY(GEOPOLITICALREVIEW)PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY(GEOPOLITICALREVIEW)ROK(YEAR):2014TOM(VOLUME):93PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY(GEOPOLITICALREVIEW)tom 9: 2014(vol. 9: 2014)ISSN 2080-8836RADA NAUKOWA (SCIENTIFICBOARD)Gideon Biger (Tel Aviv University, Izrael), Georges G. Cravins (University of Wisconsin-La Crosse, USA),Bretislav Dancak (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy), Piotr Eberhardt (Polska Akademia Nauk) –przewodniczący, Vit Hloušek (Masaryk University, Brno, Czechy), Robert Ištok (Prešovská univerzita vPrešove, Słowacja), Rustis Kamuntavičius (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania),Wojciech Kazanecki (Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych), Zbigniew Lach (Akademia ObronyNarodowej), Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski), Tadeusz Marczak (Uniwersytet Wrocławski),John S. Micgiel (Columbia University, USA), Leszek Moczulski (Polska Akademia Nauk), Andrzej Nowak(Uniwersytet Jagielloński), Florent Parmentier (Sciences-Po, Paris, Francja), Jakub Potulski (UniwersytetGdański), Andrzej Pukszto (Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa), Reinhard Rode (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Niemcy), Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej), Shanmugam PillaiSubbiah (University of Madras, Indie), Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski), Jan Wendt(Uniwersytet Gdański), Hong-Key Yoon (University of Auckland, Nowa Zelandia),Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)REDAKCJA(EDITORIALBOARD)Redaktor naczelny (Editor-in-Chief): Leszek SykulskiSekretarz redakcji (Assistantto the Editor):Mateusz WilińskiRedaktorzy tematyczni(ThematicEditors)Grzegorz Baziur, Bartosz Gołąbek, Marcin Halicki, Mateusz Hudzikowski, Katarzyna Kącka,Sławomir Krakowczyk, Tadeusz Z. Leszczyński, Andrzej Piskozub, Mirosław Sułek, Katarzyna Szara,Piotr L. Wilczyński, Mateusz Wiliński, Andrzej ZapałowskiRedaktor statystyczny(StatisticsEditor):Beata StachowiakRedaktorzy językowi(LinguisticEditors)Karol Górski, Anna Haida, Magdalena PluskotaProjekt okładki(CoverDesign):Mateusz LomberRedakcja techniczna, korekta i adjustacja(DTP): Instytut GeopolitykiStrona internetowa, kontakt z redakcją(Website,contact)www.przeglad.org, e-mail: redakcja@przeglad.orgKWARTALNIK RECENZOWANYPEER-REVIEWED QUARTERLY JOURNAL(DOUBLE-BLINDREVIEW PROCESS)Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bezutworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów.są w otwartym dostępie na stronie internetowej kwartalnika.Wersją pierwotną „Przeglądu Geopolitycznego” jest wersja elektroniczna. Czasopismo ukazuje się w formieelektronicznej i drukowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (www.ptg.edu.pl).Wydawca, adres redakcji(Publisher,editorial adress)INSTYTUTGEOPOLITYKIAleja Pokoju 6/6442-207 CzęstochowaEmail: instytut@geopolityka.czest.pl4SPIS TREŚCII. ARTYKUŁYWitold WilczyńskiGeografia i metageografia ziem dawnej Sarmacji/ 9Zbigniew LachAnaliza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw EuropyŚrodkowo-Wschodniej/ 31Wiktor HebdaProjekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwaenergetycznego Europy/ 53Mariusz Falkowski, Marek PytelAnaliza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce/ 71Tadeusz Zbigniew LeszczyńskiEnergetyka na Bałkanach – między Unią Europejską a Federacją Rosyjską/ 97Adam Szczupak, Karol WilczyńskiKościół greckokatolicki a wpływ cywilizacji łacińskiej na Ukrainie/ 119Stanisław Sala, Valentin Mihailov, Igor ZinkoGeopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkichmocarstw/ 133Paweł SchmidtTurecka armia i jej pozycja w państwie w okresie rządów premiera Recepa TayyipaErdogana/ 153Katarzyna UrbanikStosunki Turcji z państwami Południowego Kaukazu. Perspektywy rozwiązaniaistniejących konfliktów/ 169Marek ŚmigasiewiczUwarunkowania geopolityczne państw nieuznawanych – casus Tureckiej RepublikiCypru Północnego/ 183Jarosław MikołajecPeryferyjne zjawiska gospodarcze a ewoluujący system światowy. Próbaporównania geopolitycznego znaczenia swoeickiego górnictwa archipelagu Gułag ipółnocno-amerykańskich gorączek złota/ 2015 [ Pobierz całość w formacie PDF ]