Przeglad numizmatyczny 2011 4, Numizmatyka, Przegląd numizmatyczny

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Kw ar ta l nik S N P IS SN 1 2 3 1 - 1 4 3 • nakład 3 2 00 e gz.75/20114Nieopisany wariant 82 perełekw pięciozłotówce „Konstytucja”Pierwsze brakteaty książąt gdańskichKatalog monet Republiki Weimarskiej14,00 zł5,00€VAT 5%PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY2PN 4/2011PN 4/20111PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY2PN 4/2011PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNYPN 4/2011Od RedakcjiW poprzednim numerze 3/2011 opublikowaliśmy list Komisji N numizmatycznej PAN,w odpowiedzi otrzymaliśmy stanowisko części archeologów skupionych w SNAP, skie-rowane przeciwko inicjatywie nowelizacji ustawy dotyczącej ochrony zabytków. Sta-nowisko tej grupy archeologów jest na tyle kuriozalne,żeobok opublikowanego ichlistu do ministra Zdrojewskiego zamieściliśmy nasz komentarz. Redakcja Przeglądu Nu-mizmatycznego oraz zarząd SP przygotowuje też własne wystąpienia do MinisterstwaKultury w tej sprawie, jako,żedobre obyczaje wymagają aby najpierw adresat otrzymałnasze stanowisko, wobec czego nasze wystąpienia opublikujemy w następnym Przeglą-dzie Numizmatycznym po wcześniejszym przesłaniu ich do ministra kultury. Jest jakiśnieprawdopodobny urzędniczy uraz, który powoduje,żeczęsto tworząc nowe prawo,uchwala się nieracjonalne a często niewykonalne przepisy, uznając,żesam przepis za-łatwiproblem. Tymczasemścigającnaukowców, czyniąc z numizmatyków i historykówamatorów potencjalnych przestępców nie tylko,żeniczego nie chronimy, to jeszcze czy-nimy wielkie szkody polskiej nauce.Rzadko się składa,żew numizmatyce pojawiają się niezwykłe odkrycia. Nanaszychłamachopublikowaliśmy już wiele nieznanych lub nienotowanych odmian mo-net. Tym razem udało się nam zdobyć dwie publikacje, które w zdecydowany sposóbposzerzają naszą wiedzę i same w sobie są wielką numizmatyczna sensacją. Pierwszadotyczy odkrycia najstarszych monet księstwa Gdańskiego związanych z Samborem I.O tyle sensacyjnych,żewidnieje na nich jego imię, co już samo w sobie jest niezwyklerzadkie. A dodatkowo monety te wyprzedzają pojawienie się na tych ziemiach monetZakonu Krzyżackiego. Brakteat może być datowany na rok 1195. To odkrycie spra-wia,żeza nim Krzyżacy weszli z nową monetą, podczas książęta gdańscy już od kilku-dziesięciu lat emitowali własną. Drugie sensacyjne wydarzenie dotyczy monet okresumiędzywojennego i jest o tyle zaskakujące,żewydawałoby się,żenic nowego o pol-skich monetach międzywojennych powiedzieć się nie da. Prezentujemy po raz pierwszy5 złotych z 1925 roku tzw. Konstytucję – i tutaj UWAGA z 82 perełkami. Obok tychdwu sensacyjnych publikacji nasi czytelnicy znajdą też nie mniej ciekawe noty i artykułynumizmatyczne. Coś interesującego znajdą też miłośnicy pieniądza papierowego i tutajteż prezentujemy ciekawe odkrycie błędnodruku na współczesnym polskim banknocie.Kontynuujemy rejestr złotych monet z krajowych muzeów. W tym numerze publikujemypolskie i obce dukaty ze zbiorów Muzeum im Dunin Borkowskiego z Krośniewic, orazMuzeum Narodowego w Szczecinie.Ponadto w numerze wiele ciekawostek, dodatkowo zamieszczony katalog monet Repu-bliki Wejmarskiej.dr Jarosław DutkowskiSpis treści:Monety gdańskie Sambora I ........................ 5Złote monety w zbiorachMuzeum w Krośniewicachim. Jerzego Dunin-Borkowskiego.................. 7Obiegowe drobne monety odbite w złociez czasów Zygmunta III Wazy – oryginalne bicieczy wymyślone monety ...............................11Katalog monet ............................................14Cennik monet kolekcjonerskich ................... 23Numia – Aktualności z Polski i Europy ...37-38Błędodruk na polskim banknocie ................ 39Aukcje i giełdy............................................ 42Zapowiedzi wydawnicze ............................ 42Rzeczoznawcy SNP..................................... 43List SNAP ................................................... 44Odpowiedź na list kolegów ze SNAP .......... 45Nieznane monety próbneII Rzeczypospolitej ......................................47Monety Republiki Weimarskiej ................... 50Nienotowana odmianazłotówki koronnej z 1663 roku ................... 56Królowa Elżbieta IIna banknotachświata................................ 57Złote monety.............................................. 60Nieopisany wariant 82 perełekw pięciozłotówce „Konstytucja” ................. 67Wydawca:Stowarzyszenie NumizmatykówProfesjonalnychJarosława DutkowskiegoSpis reklam & ogłoszeń:Podlaski Gabinet NumizmatycznyMarek Melcer ......................................................... IIAntykwariat Numizmatyczny (Warszawa) ................ IIIAntyki - Znaczki - Monety(Gdańsk - Gdynia - Sopot) ......................................IVAntykwariat Retro .................................................46CoinArt Warszawa ................................................69domel 103 .......................................................... 56GGN ....................................................................72e-hobby.com.pl ....................................................70Fritz Rudolf Künker ..................................................2Grzegorz Marzec - firma filatelistyczna .....................4Gabinet numizmatyczny Z. Bogdanowicza ...............5Gorny&Mosch – Giessener Münzhandlung ............56Hirsch Münzenhandlung ......................................46Hobbista (Łódź) ....................................................70Krakowski Gabinet Numizmatyczny ........................5MonetyŚwiata.....................................................66Numismatic Grading Service..................................71Dr Busso Peus (Frankfurt M.) ................................46P. H. „Flisak” ...........................................................6Pomorski Gabinet Numizmatyczny .........................40Sklep Numizmatyczny GGN ...............................1, 41Sklep Numizmatyczny Polonia - Coins ....................40www.interkolekcjoner.pl/katalogi ...........................68www.numia.pl .....................................................40www.numimarket.pl .............................................36Pod redakcjąAdres redakcji80-136 Gdańsk,ul. Kartuska 73 Atel. (58) 302-04-41faks (58) 302-18-13Rada ProgramowaAdam Suchanekdr Jarosław DutkowskiRobert BuczakSergiusz StubeMarek MelcerPN 4/20113 [ Pobierz całość w formacie PDF ]