Przegląd wydarzeń w 2014 r, AntyEkumenia - o kłamstwach ''Małego rogu'' z księgi Daniela

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Przegląd roku 20141Co wydarzyło się w roku 2014?O tym nie piszą gazety...nawet Protestanckie!•18- 25 Stycznia 2014-kolejny rok i uczestnictwo Zielonoświątkowych pastorów naekumenicznych koci- łapci z katolicyzmem.Niechlubny przykładdla innych wierzącychpokazali m.in Stanisław Cieślar z Poznania, KZ z Lublina, KZ ze Szczecina, KZ z Elblaga pul.Sienkiewicza 3, Pastor Jacek Orłowski z Kościoła Zielonoświątkowego z Nowego Sącza i inni.Luty 2014-Pastor Zielonoświątkowy Yonggi Cho- postawiony przed sadem za defraudacjepieniędzy zboru.Marzec 2014-Pastor Ulf Ekman odpada od wiary, po długim obcowaniu pośród katolicyzmu iwspólnych ekumenizmach i zostaje księdzem katolickimKonferencja na temat służby uwolnienia od demonów zorganizowana przez Biskupa KZ. Byłatylko dla pastorów i nie można znaleźć jej echa ani nagrań. (może ktoś zna datę?)Cały maj i początek czerwca 2014-Ekumeniczne Dni Biblijne w Warszawie.1W tymmodlitewne spotkanie ekumeniczne czyli różaniec i wzywanie zmarłych...2Katolicyzm iprawosławie..18 Maja 2014- Festiwal Psalmów-psalmy 'cerkiewne'.3”MęskiZespół Wokalny Kairospowsatał w 1999 r. Wykonuje muzykę kościołów Wschodu ”4”PATRONI:Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego - Sekcja Polska ,Jednota.Ewangelicki miesięcznik religijno-społeczny ,Ogólnopolski Związek Chórów KościelnychCAECILIANUM,Polska Rada Ekumeniczna ”5Wikipedia podaje:Federacja Caecilianum(dolistopada 2008 roku: Związek Chórów Kościelnych Caecilianum) to ogólnopolska organizacjazrzeszająca chórunastawione na piękno muzyki w liturgii.5 Czerwca 2014-Joel Osteen6, pastor Charyzmatyczny z kościołaLakewood Church7z więcejniż 43,500 członkami, odbywa pielgrzymkę do Watykanu i zachwyca się bałwanem.15 Czerwca 2014- Marsz dla 'Jezusa'8zorganizowany przez ekumenika i współpracownika zkatolicyzmem, Artura Pawłowskiego.•••••••1232014&Itemid=7445https://pl-pl.facebook.com/events/265891386923812/678AntyEkumenia 2014Przegląd roku 2014•2•••••••Festiwal Nadziei- 14-15 Czerwca 2014- Polskęodwiedza syn największego ekumenika inajwiększego zawodu wielu Chrześcijan, Billego Grahama. Tak jak ojciec, tak i syn idą dokatolicyzmu i udają, ze głoszą 'Ewangelie'. Zanotowany udział kościoła Spichlerz.9Początek Lipca 2014-Kenneth Copeland i James Robinson10robią pielgrzymkę do Watykanu iotrzymują prywatna audiencje od antychrysta.11Biskup Tony Palmer,prowadzący od lat podchody i współpracujący potajemnie z jezuitami ztzw 'odnowy' w Duchu Świętym zwodzi Kennetha Copelanda do Watykanu. Copeland wraz zinnymi odbywa podroż do Watykanu, gdzie modli się z bałwanem i prawdopodobnie inwestujewielka ilość pieniędzy.Biskup Tony Palmer ginie w wypadku 20 Lipca 2014.12Oto szybka reakcja na'budowniczych mostów' z odstępstwem i bałwochwalstwem. Jego pogrzeb był w tajemnicy iokazało się, ze pochowali go w 'godności biskupa katolickiego' w Wlk Brytanii. Oto katolikdopełnił czary gniewu.Pastorzy w Kościele Zielonoświątkowym i Charyzmatycznym zaczynają budzić się do tegoczym jest naprawdę ekumenia.Pisza i głoszą przeciwko niej. Magazyn Do Celu zamieszczakilka artykułów na ten temat. Wierze, ze następne lata przyniosą wiele kazań, artykułów iwystąpień wielu pastorów ochrzczonych w Duchu przeciwko ekumenizmowi. Wierze, ze tezzobaczymy wiele osób z tych denominacji i ruchów poranionych z powodu poczynań ichpastorów i braci. Wielu może odpaść od pana w 2015 i kolejnych latach.Pod koniec lipca 2014 Papa odwiedza kościół Zielonoświątkowy we Włoszech.Tamsekretarz generalny odstępczego Światowego Aliansu Ewangelicznego, Rev. Dr. GeoffTunnicliffe opłakiwał szpiega Palmera.13Festiwal Życia- 6-7 Września 201414-przygotowany z wielkim rozmachem przez byłegoZielonoświątkowca (jego ojciec i dziadek byli kaznodziejami w KZ!) a teraz ekumenika zkatolicyzmem, prawosławiem i denominacjami, które odrzucają chrzest w Duchu Świętym,nazywając dzisiejsze cuda- praca złego ducha...Rzesze ślepców z KZ i nawet Charyzmatykówbiegną ślepo na to wydarzenie, 'największa ewangelizacje od czasów chrztu polski'! Niebywałaślepota...pokazanie bezradności i nieumiejętności chodzenia w Duchu, jak to robili wcześniZielonoświątkowcy i Charyzmatycy.Patronat medialny nad Festiwalem Życia obejmiem.in.: tygodnik katolicki „Niedziela”.15Październik 2014.Na bazie festiwalu Nadziei ma powstać ekumeniczny zlepek zwany"Tygodniem Jezusa"."BiskupKościoła Zielonoświątkowego Marek Kamińskioznajmił, że9101112131415AntyEkumenia 2014Przegląd roku 20143jego kościół daje zielone światło dla Tygodnia Jezusa w Warszawie. Podobne stanowisko zająłprezbiter Kościoła Chrystusowego Andrzej Bajeńskii reprezentujący Kościół ChrześcijanWiary Ewangelicznej pastor Andrzej Stepanov....Kolejnympunktem programu było wyłonienieKomitetu Programowego, którego zdaniem będzie dbanie o spójność wizji i trzymanie pieczynad sprawami organizacyjnymi. Na przewodniczącego wybrano Jerzego Przeradowskiego(pomysłodawcę festiwalu). Członkami natomiast zostali:Andrzej Nędzusiak (Kościół Boży wChrystusie- Kbwch),Artur Pawłowski, Krzysztof Jędrzejewski,Paweł Bukała(Kościół Ulicy),Andrzej Dubiel iWojciech Kuleczka(KChwe Spichlerz)...Spotkanieoficjalnie zakończyłareprezentująca środowiska związane z Kościołem Katolickim Stanisława Iżyk-Dekowska. Wswoim przemówieniu Dyr. Kursu Alfa podkreśliła, że duża cześć katolików rozumie ewangelię wtakim sam sposób, jak chrześcijanie ewangeliczni"16"Aprobatę dla inicjatywy wyraził m.in.:Bp Kościoła Zielonoświątkowego Marek Kamiński"17"Chęć lub deklarację udziału w Tygodniu Jezusa wyraził m.in.:Kościół Boży w Chrystusie Zbór Dom Boży Prezbiter Andrzej NędzusiakKościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – Spichlerz Pastor Andrzej StepanowKościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej :Społeczność Chrześcijańska Południe18Pastor Marek SobotkaSpołeczność Chrześcijańska Puławska19Pastor Zbigniew TarkowskiSpołeczność Chrześcijańska Północ20Pastor Krzysztof ZarębaKościół Uliczny w Warszawie Pastor Paweł BukałaStreet Church w Calgary Pastor Artur PawłowskiKościół Namiot Dawida21Pastor Piotr SzymańskiKościół Zielonoświątkowy - Kościół Dla Warszawy Pastor Michał Siczek161718192021AntyEkumenia 2014Przegląd roku 2014Katolicyzm:Lider wspólnoty Chefsiba Kościoła Rzymskokatolickiego oraz dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły„Samuel” Jacek Weiglks Antoni Wita FDP z Zakonu OrionistówDyr Stowarzyszenia ALPHA Polska Stanisława Iżyk-Dekowska"22•4•12 Październik 2014-cala ekipa ekumenikow czyli B. Bednarz, TGD, Mate.o, Natalia Niemen,Szcześniak chwalą antychrysta papieża JP II i jego 'świętość uzyskana po śmierci' podczas DniaPapieskiego.23 24Od początku do końca roku 2014 i w poprzednich latach te zespoły co jużgrały po parafiach katolickich, były gwiazdami podczas niebiblijnych świąt katolickich ku czcifałszu ich tradycji. Bednarz wykonuje repertuar Zielonoświątkowy dla bałwana!Listopad 2014.Podczas2014 Washington, D.C. Victory CampaignKenneth Copeland po razkolejny mówi o 'boskości wierzących' i przede wszystkim wypacza historie wylania DuchaŚwiętego podczas przebudzenia na ulicy Azusa, przypisując to katolicyzmowi!„Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył waszegłowy, to jest jasnowidzów. (11) Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowamizapieczętowanej księgi; gdy się ją poda temu, który umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedyon odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane; (12) a gdy się poda księgę takiemu, który nieumie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie umiem czytać. ”Ks.Izajasza 29•Organizacje ekumeniczne jak Open Doors, głos Prześladowanych Chrześcijan,Towarzystwa Biblijne kontynuują swoja indoktrynacje i przekonują aby wpłacać impieniądze, a nie mówią, ze 80% lub więcej 'prześladowanych' Chrześcijan to taknaprawdę niezbawieni Prawosławni i katolicy!Straszna zdrada kościołaZielonoświątkowego jest dokonywana na wielu poziomach naraz. Ten przegląd roku 2014 maobalić myślenie typu: nasz kościół Zielonoświątkowy nie angażuje się w ekumenie. Brednie.Towarzystwo Biblijne w Polsce produkuje 2 biblie, które są katolickie i ekumeniczne: Jest toNowy Testament. Współczesny przekładorazBiblia Ekumeniczna.25Jaki jest celprodukowania 'międzywyznaniowych Biblii'? Zamydlenie teologii i jej zmiana na wieloreligijnai ekumeniczna! Stad pastorzy w Polsce i za granica idą w ekumenie, bo ICH BIBLIE ICH TAKNAUCZYLY! WIELU PASTOROW KORZYSTA Z TYCH TLUMACZEN, które ZMIENILYSENS BIBLII I JEJ PRZEKAZU! W tłumaczeniu Biblii ekumenicznej wzięły takie 'kościoły'jak:Rzymsko-katolickie, Prawosławne, Polskokatolickie, Mariawitów.26Co więc człowiekniezbawiony może powiedzieć o Biblii- przecież oni jej nawet nie uznają! Oto diabelskamikstura, która produkuje herezje i apostazje: Kościoły członkowskie Towarzystw Biblijnych:222324https://www.facebook.com/dzienpapieskijpii2526AntyEkumenia 2014Przegląd roku 20145Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej,Kościół Polskokatolicki w RzeczypospolitejPolskiej,Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,KościółZielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.Te 'kościoły' nie uznają doskonalej ofiary Jezusa sprzed 2000 lat, maja zbawienie z'pokropienia' nieświadomych niemowlaków, modlą się do obrazów i ikon, czcza zmarłych-papieży, pogańskich bożków, Maryję, tzw 'świętych', którzy za życia nimi nie byli, odrzuciliBiblie, aby iść za tradycjami pochodzącymi z pogaństwa. Towarzystwo Biblijne wydaje tezbajki i mity pt:Stary Testament. Księgi Deuterokanoniczne27– przekład ekumeniczny.28„Przekład dokonany zgodnie z „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniuBiblii”, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przezwatykański Sekretariat ds. JednościChrześcijanoraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. ”.Daja one 'podstawę' do niebiblijnychwierzeń o nie- istniejącym czyśćcu i modłach za zmarłymi i do nich (nekromancja ispirytyzm).Już w 2008 r.miesięcznik Zielonoświątkowy- Chrześcijaninjakby zachwyca sięprzekładem ekumenicznym.29Gdzie podziało się rozeznanie? Czy KZ nie mógłby samprzetłumaczyć Biblii w Duchu Świętym? Zielonoświątkowiec, Grzegorz Boboryk, sam zmieniłswoja postawę wobec Biblijnej teologi. Oto przykłady jego wypowiedzi:„Oczywiście, tekstprzetłumaczony i opracowany musi być zaakceptowany przez wszystkie Kościoły, które parafująpracę nad przekładem ekumenicznym. Chodzi o to, by stworzyć wspólne dzieło, które burzyłobywątpliwości, że może ten czy inny przekład konfesyjny jest jednostronny....Gdy TowarzystwoBiblijne zwraca się do pastorów i księży z prośbą o promowanie tego przekładu, zazwyczajwyrażają zgodę. Potem informują nas, że młodzież akademicka oraz studenci teologii są bardzozadowoleni z tego tłumaczenia.(zatruwanie przyszłych pastorów!)...Po drugie, w takichśrodowiskach można się od siebie dużo nauczyć; jesteśmy tak różnorodni charakterologicznie,teologicznie. (Czego nauczysz się od niezbawionych i heretyków?)...Chodzi o to, by wyjść pozapartykularyzm, docierać do innych Kościołów i pokazywać, że Chrystus jest ponad racjamiwszystkich Kościołów. ”.Ja sam od siebie polecam zakupić hebrajsko- grecka konkordancje zeźródłosłowem i zobaczyć, CO naprawdę KRYJE się ZA DANYM ZDANIEM W BIBLII! Dotego dochodzimy, bracia i siostry, Zielonoświątkowcy i Charyzmatycy. Ekumenia przejęłatłumaczenie PROTESTANCKIEJ Biblii a to prowadzi tylko do zwiedzenia i upadku od wiary.Zbor Zielonoświątkowy Betania ze Szczecina z duma ogłosiła: (już w 2011 r!)„KościółZielonoświątkowy w tym gronie reprezentuje bp Mieczysław Czajko30, który został jednym ztrzech zastępców Przewodniczącego, a tym samym członkiemPrezydium Komitetu KrajowegoTowarzystwa Biblijnegow Polsce. ”31Bóg już w ST zwracał się do 'uczonych', jednak oniodrzucili jego nakazy! Ci co roznoszą Biblie, cieszą się z tego, nie wiedząc, ze mogą roznosićkatolickie Biblie i przekłady!2728deuterokanoniczne&catid=1:nowosci&Itemid=43293031AntyEkumenia 2014 [ Pobierz całość w formacie PDF ]