Przek adnie zebate 10 2005 cz1, semestr 5, PKM - podstawy konstrukcji maszyn, PKM, Materiały (katalogi, wykłady

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Porównanie rozmiarów róznych przekladni
mechanicznych
Podstawowe okreslenia
Przek ladnia zebata nazywa sie mechanizm
elementarny utworzony z dwóch kól zebatych,
mogacych obracac sie dookola swych osi.
Przekladnie walcowe:
a – zazebienie zewnetrzne,
b – zazebienie wewnetrzne,
c - zazebienie zebatkowe.
Przekladnie stozkowe:
a – ortogonalna o zebach prostych,
b - ortogonalna o zebach skosnych.
Pojecia i podstawowe wymiary kola zebatego walcowego o zebach prostych
Srednica podzialowa
W kole zebatym okreslona jest powierzchnia
podzialowa, w odniesieniu do której wyznaczane
sa wymiary uzebienia, takie jak:

wysokosc glowy zeba
h
a
,

wysokosc stopy zeba
h
f
,

podzialka
p
,

grubosc zeba
s
,

szerokosc wrebu
e.
Pojecia podstawowe
Bok zeba - czesc powierzchni bocznej zeba zawarta
miedzy powierzchniami wierzcholków i podstaw.
Linia zeba - przeciecie boku zeba powierzchnia
podzialowa.
Kolo zebate walcowe - kolo zebate którego powierzchnia
podzialowa jest walcem.
Kolo walcowe proste - linie zebów tego kola sa
tworzacymi walca podzialowego.
W analogiczny sposób okresla sie kolo stozkowe, którego
powierzchnia podzialowa jest stozkiem.
Podstawowe warunki dzialania zazebienia
• Stalosc przelozenia
• Ciaglosc zazebienia
i = w
1
/ w
2
„ const
Przyklad braku stalosci przelozenia
[ Pobierz całość w formacie PDF ]