Przekaz Archanioła Michała - WOLNOSC, Ciekawee, Przekazy Archanioła Michała

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
8.Uwalniam wszelkie pozostałe karmi
niezdatnych, przestarzałych niepotrzebn
fizycznego, umysłowego, emocjo
Rozwiązuję limitujące kondycje z łatw
wznieść się ku Światłu i poprzeć tworzen
PRZEKAZ ARCHANIOŁA MICHAŁA
Ten przekaz Archanioła Michała pozwoli ci na wolność, o jakiej
nawet nie marzyłeś. Pomoże ci odnaleźć drogę do oswobodzenia
się z nierealnego świata iluzji i odnalezienie własnej Mocy w
Boskiej Świadomości. Nagraj ten tekst na kasetę i słuchaj
nieustannie aż do wyzwolenia.
9.Uwalniam wszelkie wpojone myl
umiejętnościach otrzymania wiedzy, m
informacji ze świata Ducha. Zdobywam
pojęcia, potrzebne mi do wzrostu, rozwo
przykładem dla innych.
Z książki Awakener - Sandy Stevenson /channeling otrzymany od
Archanioła Michała.
10.Uwalniam wszelkie sądy, wymyślo
dotyczące innych osób, wiedząc, że są
miejscu i rozwoju. Służę miłością, popar
odwagi, a informacje oferuję jedynie
świadomością, że moja prawda może nie
Umowy, które chcę zerwać, rzeczy, których się chcę pozbyć,
wszystko, co stoi na przeszkodzie pełnej realizacji mojego statusu
duchowej mądrości i mocy.
Stań się wolny od iluzji, żyj w niej,
cyduje o tobie. Jesteś Mocą Boga
Boskością.
1. Uwalniam wszelkie oceny i oczekiwania, co do mojego
własnego postępu i pozycji.
2.Uwalniam wszelkie umowy z moją matką, ojcem, dziećmi,
mężem, rodzeństwem, przyjaciółmi, całym otoczeniem i
wszystkim, co trzyma mnie w rzeczywistości trzeciego wymiaru.
Obudź się
Baw się tym teatrem, sam go wybra
3.Uwalniam wszelkie nierealne pojęcia i oceny mojej własnej
wartości, miłości, radości, pokoju, harmonii, bezpieczeństwa,
dostatku, twórczości, zdrowia i wygody.
4.Uwalniam wszelką potrzebę zbawienia świata i wszystkiego ze
światem.Przyjmuję i pojmuję, że moim zadaniem jest
zaakceptowanie własnego mistrzostwa i bycie żyjącym, ko-
chającym przykładem dla wszystkich bez wyjątku.
5.Uwalniam wszystkie wpojone i wyrobione wrażenia i pamięć
wszystkich komórek składających się na moje ciało i organizm.
Przyjmuję nadane mi przez Boga prawo do piękna, sił życiowych,
zdrowia i doskonałości z przekonaniem, że stan taki jest naturalny
i że muszę tylko słuchać głosu mojej duszy do przejawiania
perfekcji, jaką naprawdę jestem.
6.Uwalniam wszelkie oczekiwania dotyczące mojej twórczości.
Tworzę przez radość i entuzjazm i wiem, że moje źródło, środki,
pełnia pochodzą od Ducha a nie przez mój wysiłek...tylko z wiary
we własną wartość.
7.Uwalniam wszelkie zapory, jakie urzędy, władze, przepisy,
rządy rzeczywistości trzeciego wymiaru mają nade mną. To nie
kontroluje mnie, mojego dobrobytu, ani bezpieczeństwa.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]