Przekładnia kierownicza, Scania

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
13:02-04
Wydanie 3
pl
Przekładnia kierownicza
TAS85,-86,-87
Opis działania
1 712 588
©
Scania CV AB 2000, Sweden
 Spis treści
Wspomaganie układu
kierowniczego TAS85
Ważne informacje...................................................3
Informacje ogólne ..................................................4
Opis działania
Pierścień uszczelniający wałka wejściowego.......7
Inne uszczelnienia ................................................14
Luz międzyzębny wałka wyjściowego
przekładni kierowniczej.......................................38
Ogranicznik skrętu...............................................41
Dane techniczne...................................................50
2
©
Scania CV AB 2000, Sweden
13:02-04
 Ważne informacje
Wspomaganie
układu
kierowniczego
Ważne informacje
Utrzymanie absolutnej czystości podczas
pracy przy przekładni kierowniczej jest
sprawą ogromnej wagi.
Główna przyczyną uszkodzeń części i
uszczelek przekładni kierowniczej są
zanieczyszczenia w układzie hydraulicznym.
Przede wszystkim należy pamiętać by:
• Oczyścić przekładnię kierowniczą przy
złączach przewodów, zanim zostaną one
odłączone. Usunąć wszelką odpryskującą
farbę z przekładni kierowniczej.
• Natychmiast zaślepić przewody.
• Po wymianie uszczelek lub wymianie
przekładni kierowniczej zawsze
wymienić olej i filtr oleju.
• Usunąć zbiornik oleju przy zmianie
filtra.
• Przed założeniem nowego filtra oczyścić
zbiornik na zewnątrz i od wewnątrz.
• Zawsze używać czystego zbiornika przy
wlewaniu oleju. Olej nie jest filtrowany,
dopóki nie wróci z przekładni
kierowniczej.
• Nigdy nie dolewaj używanego oleju.
13:02-04
©
Scania CV AB 2000, Sweden
3
Informacje ogólne
Informacje ogólne
Przekładnie kierownicze TAS85, 86, 87
• Konstrukcje dwuobwodowych układów
kierowniczych TAS 86 i TAS 87 oparte
są na konstrukcji przekładni
kierowniczej TAS85. Różnica polega na
tym, że TAS86 i TAS87 posiada zawór
dwuobwodowy umieszczony na górnej
pokrywie przekładni kierowniczej.
• Zadaniem zaworu dwuobwodowego
jest automatyczne włączenie obwodu od
przekładni (obwód 2), jeśli ciśnienie w
obwodzie od silnika (obwód 1) spadnie.
• W zaworze dwuobwodowym znajduje
się tłoczek reagujący na ciśnienie, który
przesuwa się w położenie robocze, gdy
ciśnienie wzrasta w obwodzie 1.
• Jeśli ciśnienie w obwodzie 1 spadnie do
nieprawidłowo niskiego poziomu,
tłoczek przesuwa się i otwiera przepływ
w obwodzie 2, który kompensuje zbyt
mały przepływ w obwodzie 1. W
pojazdach z dwiema przednimi osiami,
obwód hydrauliczny do dodatkowych
siłowników przekładni kierowniczej
tylnej osi przedniej zostaje odłączony
po włączeniu obwodu 2. Odłączenie
następuje wskutek działania innego
tłoczka w zaworze dwuobwodowym.
Schemat obwodów hydraulicznych
dwuobwodowej przekładni kierowniczej
1
Pompa hydrauliczna, obwód 1
2
Zawór kontrolny
3
Tłoczek zaworu
4
Obudowa zaworów w przekładni
kierowniczej
5
Tłok wspomagania przekładni
kierowniczej
6
Tłoczek odłączający dodatkowy
siłownik (tylko TAS87)
7
Dodatkowy siłownik przekładni
kierowniczej (tylko TAS87)
8
Zbiornik płynu
9
Pompa hydrauliczna, obwód 2
• Dodatkowe informacje na temat TAS86
i TAS87 znajdziesz w broszurce
13:02-07, Dwuobwodowa przekładnia
kierownicza.
4
©
Scania CV AB 2000, Sweden
13:02-04
Informacje ogólne
TAS86
• W pojazdach z dwuobwodową
przekładnią kierowniczą, ale bez
dodatkowego siłownika.
Złącza hydrauliczne, TAS 86.
1 Od pompy, obwód 1
2 Do zbiornika płynu, obwód 2
3 Do zbiornika płynu, obwód 1
4 Od pompy, obwód 2
5 Wskaźnik przepływu, obwód 2
6 Czujnik położenia dla obwodu 1
TAS87
• W pojazdach z dwuobwodową
przekładnią kierowniczą i z dodatkowym
siłownikiem.
Złącza hydrauliczne, TAS 87.
1 Od pompy, obwód 2
2 Złącze, dodatkowy siłownik
3 Złącze, dodatkowy siłownik
4 Do zbiornika płynu, obwód 1
5 Do zbiornika płynu, obwód 2
6 Wskaźnik przepływu, obwód 2
7 Od pompy, obwód 1
8 Czujnik położenia dla obwodu 1
13:02-04
©
Scania CV AB 2000, Sweden
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]