przekladnie lancuchowe, semestr 5, wyk ad Rogula 2012-2013

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN
PRZEKŁADNIE Ł
AŃCUCHOWE
Janusz Skrzypacz
SCHEMAT PRZEKŁADNI ŁAŃCUCHOWEJ
PRZEKŁADNIE ŁAŃCUCHOWE -
CHARAKTERYSTYKA
W stosunku do przekładni pasowych, przekładnie łańcuchowe
posiadają następujące zalet
y
i wady:
Zalety

Stałość przełożenia (brak poślizgu).

Przenoszenie dużych mocy.

Brak napięcia wstępnego (mniejsze obciążenie łożysk)

Wady

Konieczność regulacji zwisu (możliwość spadania łańcucha).

Nieprzydatność do pracy przy nagłych nawrotach.

Możliwość nagłego zerwania się łańcucha przy przeciążeniu
(przy utrudnionej obserwacji miejsc osłabionych).

Niezabezpieczenie innych mechanizmów napędzanego
urządzenia od przeciążeń.

Hałaśliwa praca, konieczność smarowania i dość duży koszt.
Grafika Inżynierska
 ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się łańcuchy:

nośne (dźwigowe),

transportowe (podnośnikowe),

napędowe
.
ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE -
ŁAŃCUCH OGNIWOWY
Do napędów ręcznych wysoko znajdujących się mechanizmów
(np. suwnic o napędzie ręcznym) stosuje się łańcuchy ogniwowe o
ogniwach krótkich. Ogniwa te są zgrzewane
z
drutu o średnicy 3
do 6 mm, a następnie kalibrowane. Wieniec koła łańcuchowego
ma gniazda o odpowiednim kształcie, co zapewnia właściwe
prowadzenie łańcucha i obrót koła.
ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE – ŁAŃCUCHY
DRABINKOWE
Do głównych ich rodzajów zalicza się:

łańcuchy sworzniowe - do 0,5 m/s (a),

tulejkowe - do 15 m/s (b),

rolkowe (o podziałce zwykłej i wydłużonej) (c)

zębate (d).
Grafika Inżynierska
 ŁAŃCUCHY DRABINKOWE – ŁAŃCUCHY
TULEJKOWE
ŁAŃCUCHY DRABINKOWE – ŁAŃCUCHY
TULEJKOWE
KOŁA ŁAŃCUCHOWE – ZARYSY ZĘBÓW
η
Grafika Inżynierska
 KOŁA ŁAŃCUCHOWE – ZARYSY ZĘBÓW
ŁAŃCUCHY DRABINKOWE – ŁAŃCUCHY
ZĘBATE
REGULACJA ZWISU ŁAŃCUCHA
Regulacja zwisu łańcucha może byćprzeprowadzana przez:

przesuwanie osi jednego z kół (sposób najlepszy),

stosowanie rolek napinających - podobnie jak przy regulacji
napięcia pasów,

skracanie łańcucha -
wyciąganie się łańcucha wywołane jest głównie
zużyciem przegubów, co powoduje ścieranie się czopów sworzni i otworów w
płytkach oraz w konsekwencji obniża zdolność łańcucha do przenoszenia
obciążeń. Dla przedłużenia żywotności łańcucha usuwa się czasami ogniwa. Ze
względu na bezpieczeństwo użytkowania dopuszcza się usunięcie maksymalnie
dwóch ogniw, czyli skrócenie łańcucha wgranicach do 1,5%.
Grafika Inżynierska
 OBLICZANIE PRZEKŁADNI ŁAŃCUCHOWYCH
Wybór liczby zębów

liczba zębów w małym kole (
z
1
) nie może być zbyt mała, gdyż
powoduje to pogorszenie warunków pracy przekładni,
nierównomiemość biegu, nadmierne obciążenia dynamiczne,
hałas itd.),
z = 6 do10 -
napęd ręczny
z = 8 do 10 - v < 1 m/s
z = 11 do 13 - v < 4 m/s
,
t < 20 mm
z = 14 do 16 - v < 7 m/s
, spokojna praca

liczba zębów w dużym kole (
z
2
) nie może być zbyt duża,
ponieważ przy wydłużeniu łańcucha wskutek zużycia
przegubów następuje częste zeskakiwanie łańcucha z koła.
OBLICZANIE PRZEKŁADNI ŁAŃCUCHOWYCH
Podziałkę
t
łańcucha dobiera się wg katalogów wytwórców, przy
czym dla przekładni szybkobieżnych zaleca się stosowanie
możliwie małej podziałki.
Średnicę podziałową kół łańcuchowych do łańcuchów tulejkowych
i rolkowych wyznacza się z zależności
t
d


0

180
sin


z
gdzie:
z -
liczba zębów koła łańcuchowego
OBLICZANIE PRZEKŁADNI ŁAŃCUCHOWYCH –
PARAMETRY KÓŁ I PRZEKŁADNI
Grafika Inżynierska
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]