Przekładniki prądowe (2008), Elektryka, Katalogi, Efen

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
NW
Przekładniki prądowe
niskiego napięcia
Low Voltage Current Transformers
Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Low Voltage Current Transformers
INTHELINEOFPOWER
Zawartość
/
Contents
Strona
/
Page
Dane techniczne wg VDE 0414 T44-1 oraz IEC/EN 600044-1
Technical Data acc. to VDE 0414 T44-1 & IEC/EN 600044-1
3
Informacje dla doboru przekładników prądowych
Information for selection of CTs
4/5
Prąd pierwotny od 50A do 300A
Do zabudowy na szynie prądowej 20×10 mm oraz na płycie montażowej
6
Primary current 50 A to 300 A
Mountable on busbars 20 x 10 mm and baseplate
Prąd pierwotny od 50A do 600A
Do zabudowy na szynie prądowej 30×10 mm oraz na płycie montażowej
7
Primary current 50 A to 600 A
Mountable on busbars 30 x 10 mm and baseplate
Prąd pierwotny od 75A do 600A
Do zabudowy na szynie prądowej 30×10 mm oraz na płycie montażowej
8
Primary current 75 A to 600 A
Mountable on busbars 30 x 10 mm and baseplate
Prąd pierwotny od 150A do 800A
Do zabudowy na szynie prądowej 40×12 mm oraz na płycie montażowej
9
Primary current 150 A to 800 A
Mountable on busbars 40 x 12 mm and baseplate
Prąd pierwotny od 100A do 1250A
Do zabudowy na szynie prądowej 50×12 mm oraz na płycie montażowej
10
Primary current 100 A to 1250 A
Mountable on busbars 50 x 12 mm and baseplate
Prąd pierwotny od 300A do 1600A
Do zabudowy na szynie prądowej 60×10(-30) mm oraz na płycie montażowej
11
Primary current 300 A to 1600 A
Mountable on busbars 60 x 10 (-30) mm and baseplate
Prąd pierwotny od 400A do 4000A
Do zabudowy na szynie prądowej 80×10/2×100×10 mm oraz na płycie montażowej
12
Primary current 400 A to 4000 A
Mountable on busbars 80 x 10/2 x 100 x 10 mm and baseplate
Prąd pierwotny od 800A do 5000A
Do zabudowy na szynie prądowej 3-4×120×10 mm oraz na płycie montażowej
13
Primary current 800 A to 5000 A
Mountable on busbars 3–4 x 120 x 10 mm and baseplate
Wykonania specjalne na pr
ą
d wtórny 5A i 1A w klasie dokładno
ś
ci 1 oraz 0,5 dost
ę
pne na zapytanie
Special types secondary current 5 A and 1 A accuracy class 1 and 0,5 on demand
14/15
Przekładniki prądowe z uzwojeniem pierwotnym
5 – 200 A
16
Primary wounds CTs
5 – 200 A
Przekładniki prądowe sumujące
2 – 10 obwodów
17
Summation CTs
2 – 10 Circuits
Przekładniki prądowe z otworem
Prąd pierwotny od 50A do 300A
18/19
Tube Type CTs
Primary current 50 A to 300 A
Przekładniki prądowe z otworem
Prąd pierwotny od 50A do 600A
20
Tube Type CTs
Primary current 50 A to 600 A
Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Akcesoria
21
Low voltage current transformer
Accessories
Przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych
Do zabudowy na szynie prądowej 30×10/40×10 mm oraz na płycie montażowej
22
Low voltage current transformer
Mountable on busbars 30 x 10/40 x 10 mm and baseplate
Przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych
Na szynę prądową 30 x 10 mm
23
Low voltage current transformer
Busbar 30 x 10 mm
Przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych
Na szynę prądową 40 x 12 mm
24
Low voltage current transformer
Busbar 40 x 12 mm
Przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych
Na szynę prądową 50 x 12 mm
25
Low voltage current transformer
Busbar 50 x 12 mm
Przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych
Na szynę prądową 50 x 12/60 x 10 mm
26
Low voltage current transformer
Busbar 50 x 12/60 x 10 mm
Przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych
Na szynę prądową 60 x 30/80 x 10 mm
27
Low voltage current transformer
Busbar 60 x 30/80 x 10 mm
Przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych
Na szynę prądową 2 x 100 x 10 mm
28
Low voltage current transformer
Busbar 2 x 100 x 10 mm
Wykonania specjalne są dostępne na zapytanie. Wyroby firmy EFEN podlegają ścisłej kontroli jakości. Postęp techniczny jest dla
nas procesem ciągłym. Wszelkie informacje oraz parametry mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.
Special designs are available on demand. EFEN products are governed by a strict quality control. Engineering progresses are a
continuous process for us. All information and data may therefore be changed without notification.
Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Low Voltage Current Transformers
INTHELINEOFPOWER
Firma EFEN posiada długą historię jako producent szerokiej
palety rozłączników oraz wkładek bezpiecznikowych. Wiedza
ta pozwala firmie EFEN na zaoferowanie przekładników prą-
dowych doskonale spełniających rynkowe wymagania.
EFEN has a long history as producer of a wide variety of NH
Fuse-Switches and NH Fuse-Links. This knowledge has en-
abled EFEN to offer CTs which perfectly meet the demands
of the market.
Poza tym szerokim zakresem przekładnik´w pr̨dowych
typoszereg ten uzupełniaj̨ro´wnież przekładniki pr̨dowe do
cel´w rozliczeniowych (EPSA / z aprobat̨PTB) dedykowane
dla pr̨d´w pierwotnych do 5000A w wielu rożnych
wykonaniach.
Besides this wide range of CTs, we have complemented our
product line with CTs electrical accounting (EPSA / PTB ap-
proved) suitable for a primary current up to 5000 A in many
different designs.
The EFEN-EPSA CTs are approved for electrical Accounting
in many European nations.
Przekładniki prądowe EPSA firmy EFEN są dopuszczone do
celów rozliczeniowych w wielu krajach europejskich.
EFEN Tube type CTs with round primary holes are designed
to be installed on cables or behind NH Fuse-Switches-vertival
design and busbar systems. Versions for electrical accounting
with national PTB approval are also available.
Przekładniki prądowe firmy EFEN z okrągłymi otworami prze-
lotowymi zaprojektowano do zabudowy na przewodach
prądowych oraz do zabudowy pomiędzy listwowym rozłącz-
nikami bezpiecznikowymi a szynami zbiorczymi. Dostępne są
rowniez wykonania do celów rozliczeniowych z aprobatą PTB.
If high power outputs on low ratios are needed, we recom-
mend the use of primary wound EFEN-CTs.
Jeżeli konieczne są wyższe moce przy niskich przekładniach,
proponujemy zastosowanie przekładników prądowych firmy
EFEN z uzwojeniem pierwotnym.
For the summation of different window type CTs to one mea-
suring signal, EFEN offers PSS2 and PGSU to bring together
up to 10 circuits. These are also available as PTB approved
versions for electrical accounting (EPGSU).
W przypadku dodawania do siebie wyprowadzeń rożnych
przekładników prądowych okienkowych w celu uzyskania jed-
nego sygnału pomiarowego, firma EFEN oferuje typy PSS2
oraz PGSU pozwalające na połączenie w ten sposób do 10
obwodów.
Są także dostępne wykonania z aprobatą PTB do celów roz-
liczeniowych (EPGSU).
Przegląd zakresu produktów
Produkt range overview
Przewód pierwotny
Zakres prądu pierwotnego / Klasy dokładności
Primary conductor
Primary current range / accuracy classes
Przekładnik prądowy okienkowy
20 mm x 10 mm –
30 A – 6000 A /
Window type current transformer
4x 120 mm x 10 mm
1/0.5 *
Przekładnik prądowy okienkowy
z aprobatą PTB
20 mm x 10 mm –
50 A – 5000 A /
Window type CTs PTB approved
4x 120 mm x 10 mm
0.5 / 0.2 / 0.5S / 0.2S
Przekładnik prądowy z otworem
Ø 21 mm –
50 A – 600 A /
Tube type CTs
Ø 30 mm
1 / 0.5 / 0.5S
Przekładnik prądowy z
otworem i aprobatą PTB
Ø 21 mm –
75 A – 600 A /
Tube type CTs PTB approved
Ø 30 mm
0.5 / 0.5S
Przekładnik prądowy z
uzwojeniem pierwotnym

1 A – 200 A /
Primary wound CTs
0.5 / 0.2 / 0.5S / 0.2S
Przekładnik prądowy sumujący
2 – 10 Obwodów /
Circuits
1 A oraz 5 A
Summation CTs
1 / 0.5 *
Przekładnik prądowy sumujący
z aprobatą PTB
2 – 10 Obwodów /
Circuits
1 A oraz 5 A
Summation CTs PTB approved
0.2
* wyższe klasy dokładności dostępne na zapytanie
* higher accuracy classes available on demand
1
Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Low Voltage Current Transformers
INTHELINEOFPOWER
Przegląd przekładników prądowych okienkowych /
Overview window type CTs
Typ przekładnika prądowego /
CT type
PSA 213
PSA 215
PSA 113
PSA 115
PSA 313
PSA 315
PSA 413
PSA 415
Wymiary przekładnika prądowego wys. × szer. × głęb. [mm] /
CT dimensions [mm]
78 x 60 x 30
85 x 60 x 55
70 x 50 x 30
70 x 50 x 50
78 x 60 x 30
85 x 60 x 55
78 x 60 x 30
85 x 60 x 55
Rozmiar szyny pierwotnej [mm] /
Primary busbar size [mm]
20 x 10
20 x 10
30 x 10
30 x 10
30 x 10
30 x 10
40 x 10(12)
40 x 10(12)
Maksymalny rozmiar okrągłego przewodu pierwotnego [mm] /
Max. Primary round cable size [mm]
20
20


28
28
28
32
Znamionowy prąd wtórny 5A lub 1A /
Rated secondary current 5 A or 1 A
Klasa dokładności /
Accuracy class
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
Minimalny prąd pierwotny /
Min. Primary current
75
50
100
50
150
60
100
50
100
100
75
75
200
150

150
Maksymalny prąd pierwotny /
Max. Primary current
300
300
150
150
600
600
600
600
600
600
400
400
800
800

800
Strona /
Page
8
8
9
9
10
10
11
11
Przegląd przekładników prądowych okienkowych /
Overview window type CTs
Typ przekładnika prądowego /
CT type
PSA 513
PSA 514
PSA 613
PSA 633
PSA 814
PSA 1034
PSA 1254
PSA 1274
Wymiary przekładnika prądowego wys. × szer. × głęb. [mm] /
CT dimensions [mm]
108 x 85 x 30 122 x 100 x 40 108 x 85 x 30 108 x 85 x 30 122 x 100 x 40 160 x 135 x 40 160 x 135 x 40 200 x 160 x 40
Rozmiar szyny pierwotnej [mm] /
Primary Busbar size [mm]
50 x 10(12)
50 x 10(12)
60 x 10
60 x 30
80 x 10
3 x 100 x 10*
3x 120 x 10*
4x 120 x 10*
Maksymalny rozmiar okrągłego przewodu pierwotnego [mm] /
Max Primary round cable size [mm]
45

45

60
85


Znamionowy prąd wtórny 5A lub 1A /
Rated secondary current 5 A or 1 A
Klasa dokładności /
Accuracy class
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
Minimalny prąd pierwotny /
Min. Primary current
250
200
100
100
400
300
400
300
400
400
400
400
800
800
800
800
Maksymalny prąd pierwotny /
Max. Primary current
1250
1250
1250
1250
1600
1600
1600
1600
4000
4000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
Strona /
Page
12
12
13
13
14
14
15
15
* szyny prądowe można umieścić z odstępem 10 mm /
busbars can be placed at 10 mm distance
Przegląd przekładników prądowych z otworem /
Overview tube type CTs
Typ przekładnika prądowego /
CT type
PSA 200
PSA 200.1 PSA 203 PSA 205 PSA 253 PSA 253/30
Wymiary przekładnika prądowego wys. × szer. × głęb. [mm] /
CT dimensions [mm]
65 x 44 x 30
65 x 44 x 30 108 x 85 x 30 108 x 85 x 30 122 x 100 x 40 160 x 135 x 40
Maksymalny rozmiar okrągłego przewodu pierwotnego [mm] /
Max Primary round cable size [mm]
21
21
21 21 22,5 30
Znamionowy prąd wtórny 5A lub 1A /
Rated secondary current 5 A or 1 A
Klasa dokładności /
Accuracy class
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
Minimalny prąd pierwotny /
Min. Primary current
100
50
100
50
80
75
50
50
75
50
125
100
Maksymalny prąd pierwotny /
Max. Primary current
300
300
300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
Strona /
Page
2
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych
Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Low Voltage Current Transformers
INTHELINEOFPOWER
Dane techniczne wg VDE 0414 T44-1 oraz IEC/EN 600044-1
Technical Data acc. to VDE 0414 T44-1 & IEC/EN 600044-1
Przekładnik prądowy okienkowy
40 A – 6000 A
Window Type CTs
Przekładnik prądowy z uzwojeniem pierwotnym
1 A – 200 A
Primary Wounded CTs
Przekładnik prądowy z otworem
Znamionowy prąd pierwotny I
1N
Rated primary current I
1N
50 A – 600 A
Tube Type CTs
Przekładnik prądowy sumujący
1 A oraz 5 A
do 10 obwodów
up to 10 Circuits
Summation CTs
Rated secondary current I
2N
Częstotliwość znamionowa
1 A oraz 5 A
50 – 60 Hz
Rated frequency
na zapytanie specjalne typy 16
2/3
- 400 Hz
on demand special types 16
2/3
– 400 Hz
Najwyższe dopuszczalne napięcie pracy U
m
(r.m.s.)
720 V
Highest voltage for equipment U
m
(r.m.s)
na zapytanie specjalne typy do 1200V
on demand special types up to 1200
Znamionowe napięcie probiercze o częstotliwości 50 Hz (r.m.s)
3 kV
Rated power–frequency withstand voltage (r.m.s)
na zapytanie specjalne typy do 6kV
on demand special types up to 6kV
Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS)
FS 5
Instrument security factor (FS)
Znamionowy prąd cieplny ciągły
1,2 * I
1N
Rated continuous thermal current
Przeciążalność prądowa
120 %
Current rating
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny
I
th
= 60 * I
1N
max. 50 kA
Rated short-time thermal current
Znamionowy prąd udarowy
I
dyn
= 2,5* I
th
max.120 kA
Rated dynamic current
Dopuszczalna temperatura otoczenia
– 40 °C – + 40 °C
Permissible ambient temperature
Klasa izolacji zgodna z IEC 60085
E
Class of insulation in accordance with IEC 60085
B oraz na zapytanie F /
B and F on demand
Stopień ochrony wg DIN/EN 60529/VDE 0470 T1
IP 20
Degree of protection DIN/EN 60529/VDE 0470 T1
Zalecany moment dokręcenia zacisków wtórnych
1,5 do 2 Nm
Recommended tightening torque secondary terminals
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych
3
Znamionowy prąd wtórny I
2N
[ Pobierz całość w formacie PDF ]