przelacznik przepustnicy, warsztatowe, hella porady, Materiały Elektronika-elektryka, Informacje Techniczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
© Hella KG Hueck & Co., Lippstadt
Informacje techniczne
1. August 2005
Czujnik przepustnicy 1-2
Czujnik przepustnicy
Informacje ogólne
Czujniki przepustnicy służą do określenia położenia
przepustnicy. Mocowane są bezpośrednio na osi
przepustnicy. Każdorazowe położenie czujnika
przekazywane jest do modułu sterującego silnika i
wykorzystywane do obliczenia wymaganej ilości paliwa.
Działanie
W czujniku przepustnicy znajdują się dwa wyłączniki,
uruchamiane przez mechanizm przełączający. Oba
wyłączniki podają modułowi sterującemu informacje o stanie
pracy silnika – o biegu jałowym i pełnym obciążeniu, dla
zagwarantowania dokładnego obliczenia wymaganej ilości
paliwa.
Skutki awarii
Uszkodzony czujnik przepustnicy może powodować
następujące skutki:

Silnik wyłącza się przy biegu jałowym.

Silnik blokuje się przy pełnym obciążeniu.
Przyczynami uszkodzenia czujnika przepustnicy mogą być:

Uszkodzenia mechaniczne (np. przez wibracje).

Zły kontakt w połączeniach elektrycznych (korozja,
wibracje).

Zły kontakt w sykach wewnętrznych (wilgoć,
zanieczyszczenie).
2
© Hella KG Hueck & Co., Lippstadt
Informacje techniczne
1. August 2005
Czujnik przepustnicy 2-2
Wykrywanie usterek
Przy wykrywaniu usterek należy uwzględnić następujące
punkty:
1. Sprawdzić poprawność montażu czujnika
przepustnicy.
2. Sprawdzić, czy mechanizm przełączający jest
uruchamiany przez oś przepustnicy (przy wyłączonym
silniku obrócić przepustnicę od położenia dla biegu
jałowego do oporu w położeniu dla pełnego
obciążenia, aby usłyszeć, czy wyłączniki są
uruchamiane).
3. Sprawdzić połączenie wtyczkowe pod kątem
właściwego umocowania i zanieczyszczeń.
4. Sprawdzić styki przy pomocy miernika uniwersalnego:

Zamknięty wyłącznik dla biegu jałowego:
pomiar między stykami 1 a 3; wartość
pomiarowa =
>
30 M

.

Otwarty wyłącznik dla biegu jałowego: pomiar
między stykami 1 a 3 (uwaga – podczas
pomiaru otwierać powoli przepustnicę aż do
momentu otwarcia wyłącznika dla biegu
jałowego); wartość pomiarowa = 0

.

Otwarty wyłącznik dla pełnego obciążenia;
pomiar między stykami 1 a 2; wartość
pomiarowa =
>
30 M

.

Zamknięty wyłącznik dla pełnego obciążenia:
pomiar między stykami 1 a 2; wartość
pomiarowa = 0

.
Określenie styków
styk 3
styk 1 styk 2
[ Pobierz całość w formacie PDF ]