Przemiennik częstotliwości typu iG5A instrukcja obsługi (2011), Elektryka, Katalogi, LS Industrial Systems

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przemiennik częstotliwości
Serii iG5A
Instrukcja obsługi
 Spis treści
strona: rozdział:
4
1. Dane techniczne przemienników częstotliwości LG serii iG5A
6
2. Montaż przemiennika częstotliwości
8
3. Podłączenie falownika serii iG5A
11
4. Klawiatura falownika serii iG5A
13
5. Poruszanie się po grupach parametrów
14
6. Procedura uruchomienia falownika LG serii iG5A
17
7. Lista parametrów falownika iG5A
45
8. Opis parametrów
45
8.1 Funkcje częstotliwości
48
8.2 Częstotliwości krokowe
49
8.3 Tryb sterowania napędem
52
8.4 Czasy przyspieszania i hamowania w odniesieniu do częstotliwości maksymalnej.
56
8.5 Sterowanie U/f
58
8.6 Tryby stopu
59
8.7 Ograniczanie częstotliwości
61
9. Opis parametrów
61
9.1 Hamowanie prądem stałym
62
9.2 Funkcja JOG – prędkość nadrzędna
63
9.3 Sterowanie Góra/Dół
65
9.4 Sterowanie 3-przewodowe (impulsowe)
65
9.5 Funkcja przytrzymania
66
9.6 Kompensacja poślizgu
67
9.7 Regulacja PID
68
9.8 Autotuning
68
9.9 Sterowanie wektorowe
69
9.10 Funkcja oszczędzania energii
70
9.11 Funkcja szukania prędkości
71
9.12 Autorestart falownika
71
9.13 Zmiana częstotliwości nośnej (przy głośnej pracy)
72
9.14 Funkcja drugiego silnika
73
9.15 Samodiagnostyka falownika
74
9.16 Ustawienie częstotliwości i 2-ga metoda zadawania
75
9.17 Ochrona przed błędem przeciążenia podczas hamowania
75
9.18 Kontola zewnętrznego hamulca
76
9.19 Buforowanie energii kinetycznej
76
9.20 Funkcja naciągu
77
9.21 Wybór modulacji PWM
77
9.22 Kontrola wentylatora chłodzącego
77
9.23 Praca falownika po wystąpieniu awarii wentylatora
77
9.24 Kopiowanie parametrów falownika
78
9.25 Powrót do ustawień fabrycznych i blokada przed zmianą parametrów
79
10. Monitoring
79
10.1 Ekran po podaniu zasilania
79
10.2 Monitoring wejść/wyjść
80
10.3 Monitorowanie historii błędów
81
10.4 Wyjście analogowe
82
10.5 Wyjście przekaźnikowe 3AC i otwarty kolektor MO
85
11. Funkcje ochronne
85
11.1 Elektroniczne zabezpieczenie termiczne
85
11.2 Zabezpieczenie przeciążeniowe
86
11.3 Ochrona przed utykiem
87
11.4 Ochrona przed zanikiem fazy
87
11.5 Zewnętrzny sygnał błędu
88
11.6 Utrata sygnału zadawania
88
11.7 Ustawienie pracy rezystora hamującego
90
12. Komunikacja RS485
91
12.1 Protokół komunikacji Modus-RTU
91
12.3 Protokół LS Bus
97
13. Awarie i błędy falownika
99
14. Zależność mocy falownika od częstotliwości nośnej i temperatury
99
15. Klawiatura zewnętrzna
101
16. Urządzenia zewnętrzne do falowników LG serii iG5A
102
17. Wymiary falowników serii iG5A
Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG!
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
Aby zapobiec uszkodzeniom i awariom urządzenia, przeczytaj tą instrukcję. Nieprawidłowa praca wynikająca
ze zignorowania instrukcji obsługi może spowodować znaczne uszkodzenia.
Po przeczytaniu tej instrukcji, pozostaw ją w miejscu łatwo dostępnym dla osoby mającej
styczność z przemiennikiem.
Instrukcję tą powinna posiadać osoba, która aktualnie obsługuje urządzenie i jest odpowiedzialna
za jej działanie.
UWAGA
Nie zdejmuj obudowy przemiennika, kiedy podane jest zasilanie

Nie uruchamiaj przemiennika przy zdjętej obudowie.

Pokrywę przednią należy zdejmować tylko w przypadku podłączania przewodów lub przy

przeglądach okresowych, ale tylko przy odłączonym zasilaniu.
Podłączanie przewodów lub przeglądy okresowe powinny być wykonywane, co najmniej po

upływie 10 minut od odłączenia zasilania i po sprawdzeniu, że napięcie na szynie DC spadło poniżej
30V DC.
Przy podłączaniu przewodów ręce powinny być suche.

Nie używaj przewodów z uszkodzoną izolacją.

Nie poddawaj przewodów ścieraniu, zbytnim naprężeniom oraz ściskaniu.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem
.
Instaluj falownik na niepalnych powierzchniach oraz w pobliżu takich materiałów.
W przeciwnym

razie może dojść do pożaru.
Odłącz zasilanie, jeżeli falownik doznał uszkodzenia.
W przeciwnym razie może to spowodować dalsze

uszkodzenia.
Nie dotykaj części przewodzących przy zasilonym urządzeniu gdyż mogą one być gorące.
W

przeciwnym razie może dojść do poparzeń skóry.
Nie podawaj zasilania, gdy przemiennik jest uszkodzony lub, gdy brakuje w nim jakiejkolwiek

części.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Nie wkładaj papieru, elementów z drewna lub metalu lub innych ciał obcych do urządzenia.
W

przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przenoszenie i instalacja
Przy przenoszeniu zwróć uwagę na wagę produktu.

Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcją uruchomienia.


Nie zdejmuj pokrywy falownika podczas transportu.
Nie stawiaj ciężkich elementów na falownik.


Sprawdź czy właściwa jest pozycja urządzenia przy transporcie.
Nie rzucaj opakowaniem z urządzeniem lub samym urządzeniem.

Impedancja doziemna powinna a być mniejsza niż 100Ω dla zasilania 1-fazowego lub mniej niż 10Ω dla zasilania

3-fazowego.
Użytkuj falownik przy zachowaniu następujących warunków środowiskowych:

Temp. zewnętrzna pracy
- 10 ~ 40 C
Wilgotność
90% lub mniej
Temp. przechowywania
- 20 ~ 65
C
Lokalizacja
Miejsca chronione przed korozją, oparami oleju i kurzem, niepalne
Wysokość i wibracje
Max. 1,000m nad poziomem morza, Max. 5.9m/sec
2
(0.6G) lub mniej
Ciśnienie atmosferyczne
70 ~ 106 kPa
2
Przewodowanie

wejściowych na wyjście falownika.
Kolejność podłączenia faz U, V, W na wyjściu falownika determinuje kierunek obrotów silnika.
Nie podłączaj kondensatorów do poprawy współczynnika mocy, dławików wejściowych oraz iltrów

Podłączenie zasilania falownika na zaciski wyjściowe spowoduje uszkodzenie urządzenia.

Przed rozpoczęciem podłączania przewodów należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Zawsze najpierw zamontuj przemiennik a dopiero później podłączaj przewody.

Próbny start

wymagana z uwagi na charakter obciążenia.
Zawsze podawaj właściwe napięcie zasilania na zaciski falownika. W przypadku zasilania 1-fazowego
Sprawdź wszystkie niezbędne parametry przed uruchamianiem. Zmiana niektórych parametrów może być

przemiennika nie podawaj na zaciski napięcia międzyfazowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia
urządzenia.
Środki ostrożności przy uruchomieniu

zacznie on pracować.
Przycisk stop na klawiaturze jest aktywny, gdy wybrana jest taka opcja sterowania.
Przy wybraniu opcji autorestartu uważaj, aby nie dotykać części wirujących silnika, gdyż po ustąpieniu awarii

Po resecie awarii należy uważać, gdyż przy załączonym sygnale start oraz gdy mamy obecny sygnał zadający

prędkości, silnik może nagle zacząć się obracać..
Nie zmieniaj i nie modyikuj żadnej części w falowniku.

Nie używaj stycznika na wejściu falownika w celu załączania i wyłączania silnika.

Używaj iltrów przeciwzakłóceniowych do redukcji zakłóceń elektromagnetycznych. W przeciwnym razie

przemiennik może zakłócać urządzenia znajdujące się w pobliżu.
W przypadku wahań napięcia wejściowego, użyj dławika sieciowego. Brak dławika może powodować wzrost

temperatury kondensatorów do poprawy współczynnika mocy, zasilaczy, lub ich uszkodzenie
Przed programowaniem falownika i uruchomieniem silnika zresetuj ustawienia falownika do ustawień

fabrycznych (par. FU2-93)
Sprawdź ustawienia częstotliwości falownika przed uruchomieniem silnika. Dostosuj tą częstotliwość do

możliwości znamionowych silnika.
Środki ostrożności przed awariami

rzy ważnych maszynach zapewnij dodatkowe zabezpieczenia np. hamulec bezpieczeństwa, który będzie
ochraniał inne urządzenia przed niebezpiecznymi skutkami awarii falownika.
P
Uwagi montażowe

Zbyt słabe, bądź zbyt silne przykręcenie przewodów może powodować zwarcia, uszkodzenia zacisków lub
zakłócenia
Używaj przewodów miedzianych min. 600V, odpornych na temp 75˚C
Podłączając przewody zasilające i siłowe, używaj odpowiedniej siły przykręcania do zacisków przemiennika.

Sprawdź przed podłączaniem przewodów wyjściowych, że zasilanie falownika jest wyłączone

W przypadku, gdy do falownika jest podłączonych więcej niż jeden silnik, suma przewodów silnikowych

nie powinna być większa niż 200m. Nie używaj przewodów 3-żyłowych dla dużych odległości. Z uwagi na
pojemności pomiędzy przewodami, może wtedy zadziałać zabezpieczenie falownika lub mieć niewłaściwy
wpływ na pracę silnika.
Ponieważ długości przewodów do silnika mogą być różne, zależnie od długości przewodów powinna być

ustawiona częstotliwości kluczowania (częstotliwość nośna) falownika.
Długość przewodu pomiędzy
falownikiem a silnikiem
Do 50m
Do 100m
Powyżej 100m
Częstotliwość nośna
Mniejsza niż 15kHz
Mniejsza niż 5kHz
Mniejsza niż 2,5kHz

Długości przewodów mogą być dłuższe w przypadku stosowania iltrów wyjściowych lub dławików.
Dla falowników do mocy 3,7kW długość przewodów nie powinna być dłuższa niż 100m.

Nigdy nie zwieraj zacisków B1 i B2. Spowoduje to uszkodzenie falownika

Na wyjściu falownika nie stosuj urządzeń do poprawy współczynnika mocy, układy przepięciowe oraz

wejściowe iltry RFI
Dla zasilania 1–fazowego impedancja doziemna powinna wynosić mniej niż 100Ω

Dla zasilania 3–fazowego impedancja doziemna powinna wynosić mniej niż 10Ω

3
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]