przenikanie obrazów metodą gradientową, Foto-Informacje

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przenikanie obrazów metodą gradientową
Otwieramy pierwszy obraz, który będzie bazowym do przenikania.
Otwieramy, drugi obraz i przenosimy go za pomocą narzędzia
Przesunięcie (Move Tool)
do bazowego.
Tworzymy maskę warstwy klikając dostępną na dole palety
Warstwy (Layers)
ikonę
Utwórz maskę warstwy (Add
vector mask)
.
Na przyborniku ustalamy kolor narzędzia czarny. Wybieramy narzędzie
Gradient (Gradient Tool)
.
Na pasku opcji u góry ekranu ustalamy gradient
Kolor narzędzia do przezroczystości (Foreground to Transparent)
.
Przeciągamy myszką po obrazku dokonując płynnego zanikania jednego ze zdjęć.
Za pomocą myszki wyznaczamy punkt obszaru całkowitej przezroczystości i przeciągamy go do miejsca, w których
chcemy zakończyć przenikanie. Obszar wstawionego zdjęcia, między wyznaczonymi punktami uzyska przezroczystość.
Na koniec wybieramy z menu
Warstwa>Spłaszcz obrazek (Layer>Flatten Image)
.
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]