Przepisy na desery 2, DESERY

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
BITA ĺMIETANA Z CZEKOLADġ
2 szklanki bitej Ļmietany,
pþ tabliczki czekolady lub duŇa pomaraıcza
biszkopty do dekoracji
cukier do smaku
UbitĢ Ļmietanħ posþodzię i wþoŇyę do szklanych kompotierek. Posypaę tartĢ czekoladĢ.
Podawaę z biszkoptami.
Mus z ŇelatynĢ
5 biaþek (piana)
12 dkg cukru
sok z 2 cytryn (lub pasteryzowany
przecier porzeczkowy albo kwasek
cytrynowy do smaku), skrka cytrynowa
1 dkg Ňelatyny
3 þyŇki wody gorĢcej
sos:
2 dkg mĢki ziemniaczanej
1 szklanka mleka
6 dkg cukru waniliowego
2 Ňþtka
Formħ zwilŇyę wodĢ i oprszyę mĢczkĢ cukrowĢ. Namoczyę Ňelatynħ w zimnej wodzie,
odcisnĢę i rozpuĻcię podgrzewajĢc z 3 þyŇkami wrzĢcej wody. Ubię pianħ, wymieszaę wszystkie
skþadniki z pianĢ, dodaę sok z cytryny i skrkħ do smaku. Zamiast soku z cytryn moŇna dodaę
przecier z porzeczek Mus wyþoŇyę do formy, ostudzię.
Mus sporzĢdzię na kilka godzin przed podaniem.
SporzĢdzię sos:
Wymieszaę mĢkħ z mlekiem, mieszajĢc zagotowaę. Utrzeę Ňþtka z cukrem, dodaę
sproszkowanĢ waniliħ i rozklejonĢ mĢkħ, starannie rozetrzeę.
Mus wyþoŇyę z formy na pþmisek, polaę sosem.
Mus z jabþek z rŇĢ
50 dkg jabþek kompotowych
1 dkg Ňelatyny
cukier w mĢczce do smaku
miazga z surowych owocw rŇy mieszanych z cukrem
4 biaþka (piana)
ņelatynħ namoczyę i rozpuĻcię wlewajĢc parħ þyŇek wrzĢcej wody. Jabþka opþukaę, upiec,
przetrzeę przez sito. Ubię sztywnĢ pianħ. Dodawaę po trochu cukier, wymieszaę z miazgĢ z
rŇy utartĢ z cukrem i przecierem jabþecznym oraz ŇelatynĢ wlewajĢc jĢ cienkim strumieniem;
chwilħ ubijaę. Mus wyþoŇyę na szklany pþmisek spiħtrzajĢc masħ, ostudzię. Podawaę z
herbatnikami.
Mus z poziomek lub truskawek
50 dkg jagd
12 dkg cukru w mĢczce
4 biaþka (piana)
1 dkg Ňelatyny
ņelatynħ namoczyę, zalaę paroma þyŇkami wrzĢcej wody, rozpuĻcię jĢ.
Owoce przebraę, opþukaę, osĢczyę. Ubię sztywnĢ pianħ, do piany dodawaę po trochu cukier.
Na koıcu dodaę zmiaŇdŇone owoce i rozpuszczonĢ Ňelatynħ - ubijajĢc; jeŇeli trzeba, mus
zabarwię rŇowym barwnikiem. Gdy mus zacznie għstnieę, wyþoŇyę go spiħtrzajĢc na pþmisek
szklany i ostudzię. Podawaę z herbatnikami. W ten sposb moŇna sporzĢdzię mus z innymi
aromatycznymi owocami, np. jagody dodajĢc w caþoĻci (wiħksze i bardziej twarde owoce po
przetarciu).
Krem cytrynowy
2 cytryny lub 1 1/2 cytryny i
1 pomaraıcza
4 Ňþtka
12 dkg cukru
5 biaþek (piana)
1 dkg Ňelatyny
skrka cytrynowa
3 þyŇki wody gorĢcej (i pomaraıczowa)
WycisnĢę sok z cytryny i pomaraıczy, zetrzeę trochħ skrki, namoczyę i rozpuĻcię Ňelatynħ w
gorĢcej wodzie. Z biaþek ubię pianħ. Utrzeę Ňþtka z cukrem, dodaę sok i skrkħ z cytryn,
rozpuszczonĢ Ňelatynħ i mieszaę caþĢ masħ aŇ nabierze għstoĻci kwaĻnej Ļmietany. Gdy masa
Ňþtkowa zgħstnieje, szybko wymieszaę z pianĢ. Krem wyþoŇyę zaraz do kielichw lub
kompotierek, ostudzię, przybraę skrkĢ pomaraıczowĢ i pþkrĢŇkami cytryny.
Krem karmelowy
1 dkg Ňelatyny
10 dkg cukru
5 dkg cukru
kawaþeczek wanilii
ĭ szklanki wody
3 biaþka
4 Ňþtka
12 dkg Ļmietanki kremowej
ņelatynħ opþukaę, namoczyę w zimnej wodzie na godzinħ. SporzĢdzię karmel, cukier zrumienię
na ciemnozþoty kolor, zalaę ostroŇnie wrzĢcĢ wodĢ, rozgotowaę go i ostudzię.
NapħczniaþĢ i odciĻniħtĢ Ňelatynħ podgrzaę w maþym naczyniu i rozpuĻcię jĢ mieszajĢc, wstawię
do naczynia z ciepþĢ wodĢ, aby nie zastygþa. Ubię biaþka i Ļmietankħ, i pozostawię w chþodnym
miejscu. Utrzeę Ňþtka z cukrem i waniliĢ na puszystĢ masħ, na koıcu dodaę rozpuszczony
karmel, rozmieszaę go i do masy wlewaę po trochu rozpuszczonĢ Ňelatynħ, ciĢgle mieszajĢc.
Gdy konsystencja masy dojdzie do għstoĻci Ļmietany, szybko wyþoŇyę na Ňþtka pianħ i
Ļmietankħ, lekko wymieszaę z masĢ ŇþtkowĢ. Krem natychmiast wyþoŇyę do kompotiery lub
podzielię na porcje do kompotierek i ostudzię. Przybraę w lecie ĻwieŇymi truskawkami,
poziomkami, w zimie - osĢczonĢ konfiturĢ, migdaþami ,skrkĢ pomaraıczowĢ.
Krem kawowy
3 dkg kawy ziarnistej
2 biaþka (piana)
1 szklanka wody
10 dkg Ļmietanki kremowej
1/2 dkg Ňelatyny
4 Ňþtka
3 þyŇki gorĢcej wody
12 dkg cukru
1 szklanka mleka
ņelatynħ opþukaę, namoczyę w zimnej wodzie. Zaparzyę miaþko zmielonĢ kawħ, przykryę jĢ
szczelnie. Utrzeę Ňþtka z cukrem. Ubię pianħ i Ļmietankħ. ņelatynħ rozpuĻcię, wstawię do
ciepþej wody. Do Ňþtek wlaę napar z kawy przecedzonej przez għste sitko, dodaę mleko i
ucierajĢc wlaę Ňelatynħ; powoli dalej mieszaę. Gdy masa Ňþtkowa zgħstnieje do għstoĻci
Ļmietany - szybko wymieszaę jĢ z pianĢ i ĻmietankĢ, wyþoŇyę do kompotiery, do ostudzenia.
Krem poziomkowy lub truskawkowy
2 dkg Ňelatyny
20 dkg Ļmietanki kremowej lub Ļmietany
3 þyŇki wrzĢcej wody
40 dkg poziomek lub truskawek
20 dkg cukru
3 biaþka (piana)
ņelatynħ opþukaę, namoczyę na godzinħ w zimnej wodzie, odcisnĢę, rozpuĻcię w gorĢcej
wodzie i dla podgrzania wstawię do ciepþej wody. Owoce przebraę, opþukaę starannie, osĢczyę,
wybraę kilka duŇych sztuk do przybrania, resztħ zmiaŇdŇyę. Ubię biaþka na sztywnĢ pianħ,
dosypujĢc po trochu cukier. Ubię Ļmietanħ. Do piany z biaþek z cukrem wlewaę po trochu
Ňelatynħ ciĢgle ubijajĢc. Gdy zacznie għstnieę, dodawaę owoce i ubijaę dalej. Krem w porħ
wymieszaę z ubitĢ ĻmietankĢ. JeŇeli dodamy jĢ za pŅno - Ņle siħ wymiesza. Gdy dodamy jĢ
zanim masa dostatecznie zgħstnieje - Ļmietanka podpþywa na powierzchniħ.
GħstniejĢcy krem wyþoŇyę do kompotiery lub podzielię od razu do kompotierek i ostudzię.
podaniem przybraę jagodami.
Krem waniliowy
1 dkg Ňelatyny
1/4 laski wanilii
5 Ňþtek
4 biaþka
12 dkg cukru
12 dkg Ļmietanki kremowej
ņelatynħ opþukaę, namoczyę w zimnej wodzie na godzinħ. NamoczonĢ Ňelatynħ odcisnĢę,
podgrzewaę w maþym naczyniu i rozpuĻcię mieszajĢc; wstawię do naczynia z gorĢcĢ wodĢ, aby
nie zastygþa. Ubię biaþka i Ļmietankħ na sztywnĢ pianħ, odstawię w chþodne miejsce. Utrzeę
Ňþtka z cukrem i waniliĢ na pienistĢ masħ. I Do masy dolewaę po trochu rozpuszczonĢ Ňelatynħ
ciĢgle mieszajĢc. Gdy konsystencja masy dojdzie do għstoĻci Ļmietany, wyþoŇyę pianħ i
Ļmietankħ i lekko wymieszaę. Krem zaraz wyporcjowaę, przeþoŇyę do szklanej kompotiery lub
do kompotierek, ostudzię. Powierzchniħ kremu przybraę ĻmietankĢ i ĻwieŇymi malinami,
truskawkami; w zimie - odsĢczonĢ konfiturĢ, skrkĢ pomaraıczowĢ.
Mleczko karmelowe
3/4 litra mleka
1 dkg cukru z waniliĢ
3 jaja
karmel z 3dkg cukru
cukier do smaku
SporzĢdzię karmel rumieniĢc cukier do zþotego koloru. Karmel ostroŇnie zalaę nieduŇĢ iloĻciĢ
wrzĢcej wody i rozgotowaę go, ostudzię. Jaja rozmieszaę z mlekiem i cukrem, dodaę
rozgotowany karmel, waniliħ, wymieszaę, mleczko wlaę do filiŇanek. FiliŇanki ustawię w
brytfannie z wrzĢcĢ wodĢ, gotowaę powoli pod przykryciem na pþycie kuchennej, aŇ mleczko
zetnie siħ na galaretowaty skrzep (3/4godz) Zestawię do ostudzenia.
Mleczko waniliowe
3/4 litra mleka
cukier do smaku
3 jaja
1/2 laski wanilii sproszkowanej
SporzĢdzię jak mleczko karmelowe, ale bez karmelu.
Budyı makowy
14 dkg maku
12 dkg cukru
4 dkg skrki pomaraıczowej
4 biaþka (piana)
skrka cytrynowa
1 þyŇeczka tartej buþki
4 Ňþtka
1 dkg masþa i mĢka do formy
Mak zalaę wrzĢcĢ wdĢ i odstawię. Gdy napħcznieje tak, Ňe da siħ rozetrzeę w palcach,
odcedzię przez għste sito, osĢczyę, zemleę kilka razy przez għste sito. (pasztetowe).
Skrkħ pomaraıczowĢ pokrajaę w drobnĢ kosteczkħ. Utrzeę Ňþtka z cukrem, dodaę po trochu
zmielony mak i utrzeę na pulchnĢ masħ, wymieszaę ze skrkĢ pomaraıczowĢ i cytrynowĢ. Ubię
sztywnĢ pianħ, wymieszaę z mĢkĢ makowĢ, wyþoŇyę do przygotowanej formy, zamknĢę, wþoŇyę
do wrzĢcej wody i gotowaę na Ļrednio nagrzanej pþycie przez 45 min. Formħ wyjĢę, otworzyę,
sprawdzię, czy ciasto jest ugotowane, pozostawię przez chwilħ w otwartej formie do
przestygniħcia. Okroię od Ļcian naczynia, wyþoŇyę na okrĢgþy pþmisek, pokroię na porcje.
Budyı z maku moŇe byę podany na gorĢco lub po przestygniħciu. Podawaę z sosem z wina lub
waniliowym.
Budyı orzechowy
12 dkg orzechw wþoskich lub laskowych rumienionych
6 biaþek (piana)
6 Ňþtek
1 þyŇeczka buþki tartej
10 dkg cukru
1 dkg masþa i mĢki do formy
skrka cytrynowa
4 dkg skrki pomaraıczowej
Wyþuskaę orzechy, zetrzeę. Skrkħ pomaraıczowĢ pokrajaę w drobnĢ kosteczkħ. Utrzeę Ňþtka
z cukrem, dodaę skrkħ cytrynowĢ i pomaraıczowĢ. Ubię pianħ, wymieszaę lekko z utartymi
Ňþtkami, orzechami i buþkĢ tartĢ. Masħ wyþoŇyę do przygotowanej formy budyniowej, formħ
zamknĢę, wþoŇyę do wrzĢcej wody i gotowaę na Ļrednio nagrzanej pþycie przez 45-50 min.
Formħ wyjĢę, sprawdzię, czy ciasto ugotowane, okroię dookoþa Ļcian, wyþoŇyę na okrĢgþy
pþmisek, pokroię na porcje i podaę. Budyı orzechowy moŇe byę wydany na gorĢco lub po
oziħbieniu. Podawaę z sosem z wina lub sosem waniliowym.
Budyı z sera
10 dkg ziemniakw ugotowanych
12 dkg cukru
10 dkg skrki pomaraıczowej
1/4 laski wanilii
skrka cytrynowa
5 biaþek (piana)
35 dkg odciĻniħtego niekwaĻnego sera
1 dkg cukru z waniliĢ do posypania
4 dkg masþa
4 Ňþtka
Ser niekwaĻny, peþny zemleę. Skrkħ pomaraıczowĢ pokrajaę w drobnĢ kosteczkħ. Utrzeę
Ňþtka z cukrem, rozetrzeę z serem i przetartymi ziemniakami na pulchnĢ masħ, wymieszaę ze
skrkĢ cytrynowĢ, pomaraıczowĢ i sproszkowanĢ waniliĢ. Ubię pianħ, wymieszaę lekko z masĢ
serowĢ, wyþoŇyę do przygotowanej formy, zamknĢę, wþoŇyę do wrzĢcej wody i gotowaę na
Ļrednio nagrzanej pþycie przez 45 minut. Formħ wyjĢę, sprawdzię czy ciasto ugotowane, okroię
od Ļcian naczynia, wyþoŇyę na okrĢgþy pþmisek, pokroię na porcje i zaraz podawaę. Budyı z
sera moŇe byę wydany na gorĢco lub po ostygniħciu. Podawaę posypany cukrem z waniliĢ lub
z sosem waniliowym.
Budyı ptysiowy
1/4 litra mleka
1/4 laski wanilii
7 dkg masþa
6 biaþek (piana)
10 dkg mĢki
1 dkg masþa i mĢka do formy
6 Ňþtek
12 dkg cukru
Przygotowaę formħ i nastawię wodħ do gotowania. Zagotowaę mleko z masþem, wsypaę mĢkħ i
silnie ucieraę drewnianĢ þyŇkĢ; tak Ňeby utworzyþo siħ jednolite ciasto. Ciasto przez caþy ten
czas podgrzewaę miernie, aby rwnoczeĻnie z roztarciem grud mĢka ulegþa rozklejeniu przez
[ Pobierz całość w formacie PDF ]