Przepisy śródlądowe, TEORIA ŻEGLOWANIA I MANEWROWANIA, PRZEPISY

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Karolcia Z-Z (Czerwiec 2011)
SYGNAŁY DŹWIĘKOWE
Symbol sygnału
Charakterystyka dźwięku
Znaczenie sygnału
jeden długi dźwięk
„Uwaga”

jeden krótki dźwięk
„Zmieniam mój kurs w prawo”
• •
dwa krótkie dźwięki
„Zmieniam mój kurs w lewo”
• • •
trzy krótkie dźwięki
„Moje maszyny pracują wstecz”
• • • •
cztery krótkie dźwięki
„Nie mogę manewrować”
• • • • • • • •
seria bardzo krótkich dźwięków
„Niebezpieczeństwo zderzenia”
• • •
jeden krótki, jeden długi, dwa krótkie dźwięki „Zatrzymajcie natychmiast swój statek”
powtarzane długie dźwięki
„Wzywam pomocy”
֠
·····
֠
·····
֠
powtarzana seria uderzeń w dzwon
•• •• •• ••
seria podwójnych krótkich dźwięków
„Człowiek za burtą”
ciągły trzytonowy dźwięk
SYGNALIZACJA WZROKOWA
NOC
DZIEŃ
1. SYGNALIZACJA W RUCHU.
1.1 Statek żaglowy. (2B+R)
1.1 Statek żaglowy o dł. < 7 m. (białe światło wdw + dodatkowe białe światło)
prawa burta dziób lewa burta rufa prawa burta dziób lewa burta rufa
1.2 Statek płynący na żaglach i silniku jednocześnie. (2B+R+ M)
prawa burta dziób lewa burta rufa
1.3 Statek o napędzie mechanicznym. (2B+R+M) 1.3 Statek o napędzie mech. o dł. < 7m i prędkości < 10 km/h. (białe światło wdw)
prawa burta dziób lewa burta rufa prawa burta dziób lewa burta rufa
1.5 Prom na uwięzi. (2 światła widoczne dookoła widnokręgu: zielone + białe)
1.6 Prom przemieszczający się swobodnie. (2B + R + 2 światła wdw: zielone + białe)
prawa burta dziób lewa burta rufa
1.7 Prom przemieszczający się swobodnie, z pierwszeństwem przejścia. (2B + R + 3 światła wdw: zielone + zielone + białe)
prawa burta dziób lewa burta rufa
- 1 -
Karolcia Z-Z (Czerwiec 2011)
1.8. Zestaw holowany. (holownik: 2M + 2B + H, obiekt: białe wdw, ostatni obiekt: białe światło wdw + R)
prawa burta dziób lewa burta rufa
2. SYGNALIZACJA NA POSTOJU.
2.1 Statek na postoju. (białe światło widoczne dookoła widnokręgu)
2.2 Urządzenie pracujące nie wymagające ochrony przed falowaniem.
2.3 Urządzenie pracujące wymagające ochrony przed falowaniem.
3. SYGNALIZACJA DODATKOWA.
3.1 Statki, które utraciły manewrowość. (2 światła widoczne dookoła widnokręgu: czerwone + czerwone)
3.6 Statki przewożące materiały niebezpieczne (palne, stwarzające zagrożenie dla zdrowia, wybuchowe).
3.7 Statek zajęty pracami podwodnymi.
3.8 Statki do 20 m mające zezwolenie na przewóz > 12 osób.
3.9 Statki z pierwszeństwem przejścia.
ETYKIETA FLAGOWA
1. Zasady podnoszenia bandery na statkach.
2. Gale flagowe.
wielka
mała
- 2 -
[ Pobierz całość w formacie PDF ]