Przepisy-Zupy, różne różnośći, PRZEPISY

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wigilijnybarzczczerwony°KWAS BURACZANY :
1kgburaków,
1 kromka razowego chleba,
2ząbkiczonku,
po 4 ziarna pieprzu i ziela angielskiego,
1 listek laurowy,
1łyżeczkacukru
BARSZCZ :
0,5kgburaków,
2 marchewki,
1 pietruszka,
1/2 selera,
1redni por,
2 cebule,
8daguzonychgrzybów,
sok z 1/2 cytryny lub kieliszek czerwonego wytrawnego
wina,
2ząbkiczonku,
1łyżeczkawieżegochrzanu,
2 listki laurowe,
po 2 ziarna ziela angielskiego i pieprzu,
ól,
cukieralbomiód
ZKIIDBURKI
burakiobrad,umydipokroidwcienkieplatryWłożyddo
zklanegołojalubkamiennegogarnka,dodadobrany
czosnek, pieprz i ziele angielskie, listek laurowy, cukier
izaladletniąprzegotowanąwodą,takabyprzykryłaburaki
Nawierzchupołożydkromkrazowegochlebałój
przykrydgaząipozotawidwciepłymmiejcu4-5 dni.
Natpniezebradzpowierzchnipianiprzeladkwado
butelek.
Kwaburaczanymożnaprzygotowadna1-2 tygodnie
przedWigilią
UGOTOWDBRZCZ
burakiobrad,umyd,pokroidwplatryWarzywaoczycid
iumydCebulobradiprzekroidWzytkiewarzywa
włożyddogarnkaizalad2wrzącejwodyDodadziele
angielkie,pieprziliteklaurowyPoolidigotowad
20-30minnamałymogniuGrzybyumyd,namoczydna
6-8 godz. w przegotowanejwodzie,anatpnieugotowad
domikkociwwodzie,wktórejimoczyłyGdygrzyby
iwarzywabdąmikkie,przecedzidobawywaryi
połączydDodadkwaburaczanywproporcji11Barzcz
podgrzad,alejużniegotowadDoprawidoląicukrem
DodadokzcytrynylubwinoTużprzedpodaniemdodad
parzonychrzanizmiażdżonyczonekPodawadz
uszkami.
UWAGA ! Uszka szukaj w grupie "Inne...".
Zupa rybna.u1,5 kg. karpia,
2 marchewki,
1 pietruszka,
15 dag. selera,
1 por,
3 cebule,
1 listek laurowy,
1/2pczkanatkipietruzki,
cukier,
ól,
pieprz.
Karpiaokrobad,prawid,umyd,odciądgłow,uunąd
krzela,oczy,płetwyiogonPonowniedokładnieumyd
ipociądnadzwonkaWarzywaoczycid,umydizalad
2lwrzątku,poolid,dodadobranecebuleigłow
Gotowadok20minNatpniewłożyddowywaruporcje
ryby,liteklaurowy,doprawidolą,pieprzemiodrobiną
cukruGotowadnabardzomałymogniu20-30minNatk
umydidrobnopoiekadZupprzecedzidprzezgteito
ipoypadnatkąpietruszki. Zupaaolowa(werjaI)Ş1puzkaaolibiałejlubczerwonej,
75dagziemniaków,
6łyżekbardzodrobnegomakaronu,
3łyżkimała,
1 cebula,
1/2zklankikwanejmietany,
3 kostki bulionowe warzywne,
ól,
pieprz.
Ziemniakiobrad,umyd,pokroidwkotk,włożyddogarnka
zalad1,5lwodyidodadkotkibulionoweGdyziemniaki
zagotująi,wypadmakaronigotowadjezcze20min
namałymogniuBiałąaolwladwrazzzalewądozupy
Jeliużywaiaoliczerwonej- oączydjąnaitkui
przepłukadgotowanąwodą,anatpniewrzuciddozupy
Cebulobrad,pokroidwdrobnąkotk,zrumienidna
maleidodaddoaolówkiZaprawidzupmietaną,
doprawiddomakuoląipieprzem ZupapomidorowaZ50dagmiawołowegozkocią,
1porcjawłoszczyzny,
70dagpomidorówlub5łyżekkoncentratupomidorowego
1 szklanka soku pomidorowego,
15dagmietany,
2dagmała,
ól,
pieprz,
cukier.
Mioumyd,zalad2lzimnejwody,oolidigotowadna
małymogniuok1godzWpołowiegotowaniadodad
oczyszczonąiumytąwłozczyznPokrojonepomidory
zmałemikilkomałyżkamiwodyduidnamałymogniu,
podprzykryciem,ok30min,natpnieprzetrzedprzezito
idodaddoprzecedzonegowywaruChwilgotowad,apo
zdjciuzogniawladok,przyprawidolą, cukrem,
pieprzem,mietaną ZupachłopkazboczkiemŮ300gmarchwi,
200gbiałejrzodkwi,
3 pory,
2 cebule,
2 ziemniaki,
130gwdzonegoboczku,
30gmała,
2 listki laurowe,
litr bulionu z kostki,
dużazczyptatymianku,
pczeknatki,
Marchewk,poryirzodkiewtarannieobrad,umyd
ipokroidwdoddużekawałkiWarzywaduidwmale
przez 15 minut.
Dowarzywwladlitrbulionu,dodadlitkilaurowe,pieprz
i(jelitrzeba)ólGotowadjezczeokoło20minut,aż
warzywabdąmikkieNa10minutprzed koocem
gotowaniadozupydodadobraneipokrojonewmałe
kawałkiziemniaki
Boczekpokroidwpaeczki,podmażydnapatelniidodad
dozupyNatkprzebrad,umydidrobnopoiekad
Gorącązuprozladnatalerzeikażdąporcjpoypad
poiekanąnatką Zupaaolowa(werjaII)20dagpczaku,
marchewka,
15 dag drobnej fasoli,
2 cebule,
4pomidorywieżelubzpuzki,
10dagwierzychlubmrożonychbrokułów,
2ząbkiczonku,
6litkówzałwi,
półkielizkabiałegowytrawnegowina(niekoniecznie),
2łyżki oliwy lub oleju,
szczypta ostrej papryki,
ólipieprz,
Faolnamoczydnanoc,gotowadgodzinpod
przykryciemnamałymogniu
Pczakwypłukad,odcedzid,jednącebulimarchewk
obradwarzywaikazdodaddogotującejiaoli,
gotowadokoło40minut,miezającodczaudoczau
Pomidoryparzyd,obrad,pokroidnakawałkiPozotałą
cebuliczonekobrad,wrazzałwiądrobnopoiekad
ipodmażydnarozgrzanejoliwieZaladwinemichwil
podduid
Dodadpomidory(bezoujeżeliątopomidoryzpuszki),
doprawidpaprykąigotowadażdomomentu,gdyo
zgtniejePołączydzwywaremzaolizwarzywami,
dodadumyteipodzielonenaróżyczkibrokuły
Gotowadokoło15minut
Gotowązupodtawidnakilkaminutidoprawiddomaku
oląiwieżozmielonym pieprzem. Krupnik gryczany.r20 dag kaszy gryczanej,
20 dag surowego boczku,
włozczyzna,
40dagziemniaków,
natka pietruszki,
ól,
Pokrojonyboczekzaladwgarnkuzimnąwodą,dodad
kaz,rozdrobnionewarzywaGotowadnamałymogniu
Gdykazabdziemikka,wrzucidpokrojonewkotk
ziemniaki,poolidigotowadjezczekilkaminut
Przedpodaniempoypadpoiekanąnatkąpietruzki Zupazparagowa500gbiałych
zparagów,
3/4lroołu(możebydzkotki),
2łyżeczkicukru,
250gpomidorów,
pczek bazylii lub natki,
łyżeczkaokuzcytryny,
50gmała,
30gmąki,
100mlmietanykremówki,
ólipieprz,
gałkamuzkatołowa,
zparagiumyd,obradObierzynygotowac10minutw
roolezłyżeczkącukruRoółprzecedzidzparagi
przekroidnakonekawałki,obgotowadwroole
Pomidoryparzyd,obrad,pokroidwdwiartki,wyjądpetki
Pokroidwkotk,wymiezadzpoiekanąbazyliąlub
natką,okiemzcytrynyireztącukru
Zmąkiimałazrobidzamażk,połączydzzupą,
gotowadpodprzykryciem5minut.
mietanwladdozupypilnując,byiniezwarzyła
Zupdoprawidolą,pieprzem,tartągałkąmuzkatołową
Przedpodaniemdodadpomidorywymiezanezzieleniną
Zupakoperkowa˘pczekkoperku,
mało,
1/2lroołuzkoncentratu,
100gmietany,
wegeta,
4łyżkimakaronunitki,
Roółprzyrządzidzkoncentratuwgprzepiuna
opakowaniuKoperekpoiekad,3/4podmażydw
łyżeczcemała,dodaddozupymietanrozprowadzid
kilkomałyżkamigorącejzupy,wladdogarnkaZup
przyprawidwegetą,poypadpozotałymkoperkiem
Makaronugotowadwgprzepiunaopakowaniu,włożyd
do zupy. Chłodnikzporów‡25dagporów(tylkobiałeczci),
2dużeziemniaki(25dag),
1jabłko(20dag),
3/4 szklanki jogurtu,
1łyżkamała,
1łyżeczkazczypiorku,
pieprziól,
Pory,ziemniakiijabłkoobrad,opłukad,pokroidna
platerkiWgarnkurozgrzadmało,włożydpory,
jabłkoiziemniakiDuidnamałymogniupodprzykryciem
5minutNatpniewlad1lgorącejwody(albowywaru
zwarzyw),poolidigotowadpodprzykryciemnamałym
ogniuokoło30minutOtudzidizmikowad,albo
przetrzedprzezitkoWymiezadzjogurtemDoprawid
pieprzemioląWtawiddolodówkiPrzedpodaniem
poypadzczypiorkiemPodawadzgorącymigrzankami Zupa francuska.4 - 5 cebul,
1 porcjawłozczyzny,
1/2zklankibiałegowytrawnegowina,
5 dag sera (ementaler, gouda),
1/2bułkiparykiej,
3łyżkioleju,
1łyżkamąki,
1/2łyżeczkicukru,
ól,
pieprz.
Włozczyznobrad,opłukad,zalad1lwody,oolid,
[ Pobierz całość w formacie PDF ]