Przepisy1, AM, zachomikowane, ARPA - Urzadzenia Nawigacyjne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Urządzenia
nawigacyjne
wymagania techniczno-
eksploatacyjne i wykorzystanie
statkowych urządzeń radarowych
(cz. II)
Prowadzący:
dr inż. st. of. pokł.
Wiesław Juszkiewicz
konsultacje: pok. 334, 306
Urządzenia nawigacyjne – wymagania techniczno-eksploatacyjne
Literatura:
Bole A.G., Dineley W.O.:
Radar and ARPA Manual
.
Butterworth-Heinrmann
Ltd, Oxford 1990
.
Juszkiewicz W.:
ARPA radar z automatycznym śledzeniem echa
. WSM Szczecin,
1995.
Wawruch R.:
ARPA zasada działania i wykorzystania. Dział Wydawnictw WSM
Gdynia 2002
.
Instrukcje do ćwiczeń:
Urządzenia nawigacyjne – ARPA.
IMO Resolution A.422(XI)
Performance standards for Automatic Plotting Aids
(ARPA). 1979.
IMO Resolution A.823(19)
Performance standards for Automatic Plotting Aids
(ARPAs). 1995.
Resolution MSC.192(79)
Adoption of The Revised Performance Standards for
Radar Equipment. 2004.
Urządzenia
nawigacyjne
PZEPISY PRAWNE
STOSOWANIA
URZĄDZEŃ
RADAROWYCH NA
STATKACH
SZKOLENIE
Konwencja STCW
zawiera zalecenia związane z organizacją szkolenia, jego programem
oraz wymaganiami dotyczącymi ośrodków szkolących.
Rezolucja IMO A.482(XII)
Training in the use of Automatic Radar Plotting Aids (ARPA)
dotyczy szkolenia w zakresie obsługi ARPA.
Kursy modelowe IMO
1.07 -
Radar Navigation, Radar Plotting and Use of ARPA –
Radar Navigation at Operational Level
1.08 -
Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue

Radar Navigation at Management Level
zawierają propozycje realizacji kursów specjalistycznych z zakresu
wykorzystania urządzeń radarowych na poziomie operacyjnym oraz
zarządzania.
WYMAGANIA TECHNICZNE
Konwencja SOLAS z popr. z 2010
w najnowszej wersji nadal zawiera m.in. wymagania dot. wyposażenia statków w
EPA, ATA oraz ARPA.
Rezolucja IMO A.422(XI) z 15.11.1979 r.
Performance Standards for Automatic Radar Plotting Aids
(ARPA) -
zawiera wymagania techniczne i funkcjonalne dot. urządzeń
instalowanych na statkach przed 01.01.1997.
Rezolucja IMO A.823(19) z 23.11.1995 r.
Performance Standards for Automatic Radar Plotting Aids (ARPAs) -
zawiera
wymagania techniczne i funkcjonalne dot. urządzeń instalowanych na statkach po
01.01.1997
Rezolucja MSC.192(79) z 06.12.2004 r.
Adoption of The Revised Performance Standards for Radar Equipment -
zawiera wymagania techniczne i funkcjonalne dot. urządzeń instalowanych na
statkach po 01.07.2008
Załącznik E do Zalecenia 872 IEC
zawiera zalecaną symbolikę dla
urządzeń instalowanych na statkach po 01.01.1997.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]