przerażony kameleon eseje o przyszłośći zarządzania, Stosunki międzynarodowe, Geografia polityczna i ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przerażony kameleon
Eseje o przyszłości zarządzania
pod redakcją Piotra Płoszajskiego
Warszawa, październik 2005
© Copyright by
Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel./fax (22) 849 53 74
Program WEMBA
biuro@wemba.edu.pl
Fotografia zamieszczona na okładce pochodzi z zasobów Wikipedii
– Wolnej Encyklopedii: www.wikipedia.pl
Korekta: Anna Matysiak
ISBN 83-923134-0-2
Nakład: 500 egz.
Spis treści
Piotr Płoszajski
Wstęp:10 lat w wieku nieciągłości ..........................................................................
5
Krzysztof Droń, Andrzej Jacaszek, Sławomir Kolarz, Krzysztof Nowakowski
Organizacja jutra ................................................................................................
13
Michał Bichniewicz, Krzysztof Grzegorczyk, Agata Hooper,
Paweł Mikutowicz, Jakub Napierała, Zbigniew Przybyłowski
Organizacja przyszłości. Krótki komentarz na temat wpływu Internetu
na przyszłość organizacji, ich klientów i środowiska ...........................................
22
Dariusz Gorzeń
Rozwój organizacji w przyszłości. Wybrane zagadnienia ....................................
35
Adam Morawski
The Future CEO
And Other Reflections on the Future of Organizations and Technology ...............
41
Adam Drabik, Piotr Igor Hlebik, Piotr Sandomierski
Organizacja przyszłości – ludzie i wiedza ...........................................................
46
Bohdan Bartoszewicz, Paweł Jakomulski, Robert Korn, Maria Szreder
Pamiętnik z przyszłości ......................................................................................
57
Bogusława Chlebicka, Bartosz Chłap, Jacqueline Glass-Brudzińska,
Ireneusz Mirgos, Adam Świrski
HoloBox ............................................................................................................
63
Katarzyna Czuperska, Sebastian Gościniarek, Jarosław Hermann,
Anna Radecka, Marek Skorwider
Organizacja jutra. Pytania do przyszłości ............................................................
78
Maciej Górski, Bartosz Jura, Tomasz Najda, Anna Napierała
Organizacja przyszłości. Przeżyją najlepiej przystosowani ....................................
87
Agnieszka Grous, Aleksander Matyja, Arkadiusz Szperna,
Marek Ryfka, Jerzy Żywicki
Projekt organizacji spółki w nowej ekonomii .......................................................
94
Piotr Bednarek, Adam Dombrowski, Artur Jędrzejewski,
Krzysztof Kamiński, Jerzy Pietrasiak
Przyszłość organizacji ......................................................................................
105
3
Marek Kawiorski, Marek Pietrzak, Marek Tomanek, Maciej Tomczak,
Karina Sadowska
Genetic Management .....................................................................................
120
Tomasz Kruk
Kadra menedżerska w XXI wieku ....................................................................
132
Tomasz Filipek, Agnieszka Frelek, Waldemar Saniewski, Paweł Śmigielski
Przedsiębiorstwo przyszłości ...........................................................................
138
Jarosław Grzybowski, Adam Jac, Dariusz Łukasiewicz,
Teresa Mielechow, Paweł Piasecki, Daniel Walczuk
Przyszłość organizacji, struktur, procesów i otoczenia biznesu .........................
146
Tomasz Magaj, Michał Mirowski, Andrzej Mróz,
Adam Tomczak, Leszek Wojtowicz
The organization of tomorrow as seen today beginning
from a yesterday perspective ...........................................................................
157
Sylvia Andrejczuk, Rafał Federowicz, Piotr Grupiński,
Michał Marszałek, Piotr Śledziński
All U Need – firma przyszłości ........................................................................
164
Anna Duchnowska, Bartłomiej Rusiniak, Paweł Rychliński,
Roksana Trojanowska, Michał Witkowski
General Public Solutions
(GPS) – firma przyszłości ...........................................
173
Tomasz Kisiel, Jakub Król, Piotr Łukasiak,
Dorota Serafin, Sławomir Szymankiewicz
Zbiór wybranych rozważań dotyczących kierunków rozwoju
sektora logistycznego w niedalekiej przyszłości
z perspektywy kadry wyższego szczebla ..........................................................
183
Janusz Niwiński, Marek Solak, Rafał Szysz,
Mirosław Wilczyński, Agata Woszczyk
Hierarchia czy heterarchia? .............................................................................
194
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]