Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych pobieranie, Podręczniki, lektury

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych Jak ściągnąć Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutaj2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.3. Ciesz się Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych na swoim komputerze:)Szybko zmieniający się, zglobalizowany świat warunkuje przemiany współczesnego społeczeństwa,określa nowe wyzwania i rodzi ryzyko we wszystkich dziedzinach jego funkcjonowania, co znaczy, żetworzy nową rzeczywistość społeczną — nową rzeczywistość i przestrzeń edukacyjną. Obecnie różnekraje różnie kształtują swoje rozwiązania w rozwoju systemu edukacyjnego, szukają sposobów nawyzwania globalizacji, co prowadzi do paradoksów, stwarza problemy i pewnego rodzaju niestabilnośćsystemów edukacyjnych odrębnych krajów. Książka jest próbą odpowiedzi na pytania, które powstają zpowodu przemian współczesnej przestrzeni i rzeczywistości edukacyjnej. W niej przedstawione refleksjenad problemami powstającymi w różnych obszarach działalności edukacyjnej na różnych poziomachsystemu oświaty w Polsce, a także w wybranych krajach Europy i USA. Publikacja, która ma charakterpracy zbiorowej, nawiązuje przedstawioną w niej problematykę do interdyscyplinarnej dyskusji nadróżnymi obszarami zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej. Opracowanie jest podzielone na cztery części.W części pierwszej zostały omówione wyzwania edukacyjne wobec przemian społeczeństwa polskiego.Druga część jest poświęcona problemom współczesnej młodzieży w zmieniającej się rzeczywistościspołeczno-edukacyjnej. W części trzeciej opisano dylematy edukacyjne w kontekście filozoficznym. Częśćostatnią poświecono aspektom rzeczywistości edukacyjnej w krajach Europy (takich jak Niemcy,Norwegia, Rosja, Ukraina) oraz USA. POBIERZ Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]