PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE TKANEK, analityka medyczna UMP 2014, biofizyka, protokoły

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PR ZE W OD N IC TW OELE K TR YC ZN ETK AN E KĆwiczenie wykonał: ...............................................................................Data: ..................................................Ćwiczenie sprawdził:..............................................................................Data: ..................................................1. Cel ćwiczenia: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Wyniki pomiarów oporuRi pojemnościCnaczynia wypełnionego krwią w zależności od częstotli-wościfprądu:częstotliwośćfHz2102logfopórRΩpojemnośćCμF2,302,602,903,003,483,704,004,705,005,305,605,785,906,00ΔR�½ΔR�½4102810211033105103311045101104521054105610581051106Wykres zależności oporu krwi od logarytmu częstotliwości prąduR=f(log f)dołączono do protokołu.Błędy pomiaru oporu krwi przy częstotliwościachf =104Hz orazf =106Hz:ΔR104�½.........................................................................................................................................ΔR106�½.........................................................................................................................................3. Wartość współczynnika polaryzacjiKΔK�½.......................................................................................................................................Wnioski własne:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [ Pobierz całość w formacie PDF ]