Przewodnik szlaki bieszczad, dar699

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Komańcza - Perłuki - Duszatyn - Jeziorka Duszatyńskie - Chryszczata (998 m) -
przeł. Żebrak (812 m) - Wołosań (1071 m) - Cisna - Jasło (1153 m) - Okrąglik (1101
m) - Fereczata (1102 m) - Smerek (1222 m) - przeł. M. Orłowicza - Połonina
Wetlińska (1255 m) - Brzegi Górne - Połonina Caryńska (1297 m) - Ustrzyki Górne
- Szeroki Wierch (1268 m) - Halicz (1333 m) - Rozsypaniec (1280 m) - Wołosate
CZASY PRZEJŚĆ
Odcinek szlaku
czas >
czas <
Komańcza - Duszatyn 2:00 2:00
Duszatyn - Jeziorka Duszatyńskie 1:15 1:00
Jeziorka Duszatyńskie - Chryszczata ( 998 m ) 1:15 1:00
Chryszczata ( 998 m ) - Przełęcz Żebrak ( 812 m ) 1:15 1:15
Przełęcz Żebrak ( 812 m ) - Jaworne ( 992 m ) 1:15 1:15
Jaworne ( 992 m ) - Wołosań ( 1071 m ) 1:00 1:00
Wołosań ( 1071 m ) - Cisna 2:45 2:45
Cisna - Jasło ( 1153 m ) 3:30 2:15
Jasło ( 1153 m ) - Okrąglik ( 1101 m ) 0:10 0:15
Okrąglik ( 1101 m ) - Smerek 2:35 3:00
Smerek - Smerek ( 1222 m ) 2:30 1:15
Smerek ( 1222 m ) - Połonina Wetlińska ( 1253 m ) 1:30 1:30
Poł. Wetlińska ( 1253 m ) - Schr. na Poł. Wetlińskiej 0:45 0:45
Schr. na Poł. Wetlińskiej - Brzegi Górne 1:00 1:30
Brzegi Górne - Połonina Caryńska ( 1297 m ) 2:15 1:30
Połonina Caryńska ( 1297 m ) - Ustrzyki Górne 1:15 2:30
Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch ( 1268 m ) 2:45 2:00
Szeroki Wierch ( 1268 m ) - Przeł. pod Tarnicą ( 1286 m ) 0:15 0:15
Przeł. pod Tarnicą ( 1286 m ) - Halicz ( 1333 m )
2:15 2:15
Halicz ( 1333m ) - Rozsypaniec ( 1280 m )
0:15 0:15
Rozsypaniec ( 1280 m ) - Wołosate
1:45 2:30
Razem
33:30
31:45
Odcinek: Komańcza - Chryszczata - Wołosań - Cisna
» Wędrówkę rozpoczynamy w Komańczy, gdzie przy kościele schodzimy z głównej drogi i
kierujemy się w stronę Prełuk.
1
» Po 5 minutach drogi skręt w lewo w drogę gruntową (uwaga słabo
oznaczony).
» Przy potoku małe pole namiotowe,a 400 m dalej prywatne
schronisko turystyczne.
» Dalej znaki prowadzą nas na grzbiet pomiędzy dolinami Osławy i
Osławicy, na nim ślady torowisk kolejki leśnej.
» Wchodzimy na szosę i dochodzimy do miejscowości Prełuki
» Z Prełuk, bitą drogą w kierunku Duszatyna, po drodze osuwisko i
piękny widok na dolinę Osławy i jej zakole zwane Łokieć, nad
potokiem most kolejki wąskotorowej.
» Dochodzimy do miejscowości Duszatyn
» Tutaj szlak wchodzi w dolinę potoku Olchowatego.
» Droga bardzo rozjeżdżona po zrywkach drewna, prawie zawsze duże błoto
» Po około 30 minutach przekraczamy potok i idziemy dróżką przez las.
» Dochodzimy do rezerwatu "Zwiezło" i jego atrakcji Jeziorek Duszatyńskich.
» Osiągamy dolne jeziorko a po 10 minutach górne
» Dobre miejsce na krótki odpoczynek.
» Powyżej jeziorek, po prawo, widoczna jeszcze rynna osuwiska
» Dalej szlak prowadzi nas stromo pod górę, przez las, na szczyt
Chryszczatej.
» Szczyt rozpoznamy po betonowym słupie o wysokości 7,85 m.
» Kiedyś obudowany drewnianą wieżą był świetnym punktem
widokowym.
» Na szczycie węzeł szlaków - niebieski na Suliłę i zielony do Bystrego.
» Za szczytem, po lewej stronie, polanki widokowe.
» Dalej monotonnie przez las obniżającym się grzbietem.
» Po lewej, odgałęzienie żółtego szlaku dojściowego do bazy
namiotowej w Rabem.
» Po drodze, kilka brzozowych krzyży na odnalezionych mogiłach.
» Przełęcz Żebrak, w tym miejscu szlak przecina droga asfaltowa, w
lewo prowadzi do Rabego a w prawo do Woli Michowej lub
Mikowa.
» Po lewej stronie (5 min) drogi na źródełko na skarpie.
» Dalej, szlak prowadzi nas na Jaworowe (992m), po drodze kolejne znakowane
odgałęzienie do bazy namiotowej w Rabem (biało-żółte kwadraty).
» Pomiędzy Jaworowem a Wołosaniem przełęcz 928 m. na niej węzeł szlaków, w lewo
znaki czarne do Jabłonek, w prawo znakowana ścieżka do Woli Michowej.
» Najwyższy szczyt pasma Wołosań (1071 m) zwany też Patryją, wierzchołek zarośnięty
lecz zaraz za nim widokowa polana.
» Ostatni szczyt na tym odcinku szlaku to Hon (820 m).
» Szlak skręca tu w lewo i prowadzi ostro w dół, do wyciągu narciarskiego i bacówki
PTTK.
» Za bacówką miejscowość Cisna
Wodospad na Olchowatym.
foto. G. Strojny.
Jeziorka Duszatyńskie.
foto. I. Jóźwik.
Szczyt Chryszczatej.
foto. I. Jóźwik.
Odcinek Cisna- Jasło - Fereczata - Smerek
2
» W Cisnej, szlak opuszcza drogę 100 m. za głównym
skrzyżowaniem w kierunku Wetliny.
» Wśród zabudowań, mostem kolejki wąskotorowej przechodzimy
na drugi brzeg Solinki i idziemy ścieżką w prawo.
» Przekraczamy potoczek Żwir i pniemy się ostro pod górę by dojść
do poprzecznej drogi asfaltowej.
» Skręcamy w lewo i po 20 metrach w ścieżkę w prawo, w pobliżu
pomnik po katastrofie śmigowca.
» Dalej stromo przez las aż do szczytu Małego Jasła, na wierzchołku punkt geodezyjny i
widoki na północ i zachód.
» Przełęcz pomiędzy Małym Jasłem a Jasłem, można tu uzupełnić wodę.
» Jasło 1153 m. na szczycie punkt geodezyjny i rozległe widoki na
wszystkie partie Bieszczadów.
» Ze szczytu szlak cofa się kilkanaście metrów tą samą drogą po
czym skręca na południowy wschód UWAGA można tu pomylić
drogę.
» Dalej szlak prowadzi nas w kierunku granicy, na szczyt Okrąglik
1101 m.
» Na szczycie pojawiają się znaki niebieskie szlaku granicznego i
czerwone szlaku słowackiego, łatwo się pomylić.
» Opuszczamy widokowy szczyt Okrąglika i kierujemy się dalej czerwonymi (polskimi!)
znakami w kierunku szczytu Fereczata 1102 m.
» Na szczycie ślady okopów i widokowe polany.
» Ze szczytu, łagodnie opadającą ścieżką schodzimy do wsi Smerek.
Jasło.
foto. J. Grzech.
» Dochodzimy do asfaltowej stokówki, którą mijaliśmy za Cisną, skręcamy w lewo na
sąsiedni grzbiecik, po czym w prawo do wsi, do głównej drogi asfaltowej.
Odcinek Smerek - Połonina Wetlińska - Berehy Górne
» W Smereku idziemy asfaltem w kierunku Kalnicy, za torami
kolejki po około 500 metrach skręcamy w bitą drogę w prawo.
» Dochodzimy do mostu na Wetlince i punktu kasowego BdPN.
» Dalej długo i monotnnie pod górę na szczyt Smerek 1222 m.
» Dawna nazwa szczytu to Wysoka, na jego niższym wierzchołku
żelazny krzyż, upamiętnia śmierć turysty porażonego piorunem.
» Ze Smereka roztaczają się jedne z najpiękniejszych widoków w
Bieszczadach, główny szczyt zamknięty dla ruchu turystycznego.
» W tym miejscu rozpoczynamy wędrówkę Połoniną Wetlińską, schodzimy teraz ścieżką
w dół do Przełęczy Orłowicza.
» Na przełęczy węzeł szlaków, w prawo żółty do Wetliny, w lewo
do Suchych Rzek i czarny do Jaworca.
» 5 min od przełęczy szlakiem żółtym, źródło, można uzupełnić
zapasy wody.
» Kierujemy się dalej za znakami czerwonymi w kierunku szczytu
Roh, mijając po lewo szczyt Hnatowego Berda 1183 m., szczyt
zamknięty dla ruchu turystycznego,charakteryzujący się
efektownym urwiskiem.
» Za Hnatowym Berdem mamy do pokonania grzbiet najeżony wychodniami
piaskowców otryckich.
Przeł. Orłowicza.
foto. I. Jóźwik.
3
Cisna zimą.
foto. I. Jóźwik.
Smerek.
foto. I. Jóźwik.
» Na końcu grani skręcamy w lewo i schodzimy do obniżenia zwanego Staw, był tu
kiedyś sztuczny zbiornik wodny do pojenia bydła.
» W oddali widać już schronisko turystyczne "Chatka Puchatka".
» Bierzemy azymut na schronisko i kierujemy się w jego stronę.
» W schronisku dyżurka GOPR, możliwość noclegu w warunkach
turystycznych oraz bufet.
» Schronisko nie posiada prądu i wody bieżącej przez co ceny w
bufecie są wyższe niż w obiektach położonych w dolinach.
» Poniżej schroniska ścieżką w dół źródełko, a powyżej, z grani,
przepiękne widoki, zimą przy zjawisku inwersji widać nawet Tatry.
» Od schroniska odchodzi żółty szlak na Przełęcz Wyżną, my
idziemy dalej za znakami czerwonymi schodząc do miejscowości Berehy Górne
» Na odcinku tym możemy podziwiać widoki, gdyż biegnie on mało zalesionymi
stokami Połoniny Wetlińskiej.
Odcinek Berehy Górne - Połonina Caryńska - Ustrzyki Górne
» W Berhach przekraczamy skrzyżowanie dróg, po prawo punkt
kasowy BdPN i kierujemy się dalej ostro pod górę za czerwonymi
znakami, mijając miejsce po cerkwi i stary cmentarz.
» Po wejściu na grzbiet Połoniny Caryńskiej, po około 5 minutach
marszu,z prawej strony dochodzi do naszej ścieżki szlak zielony z
Przełęczy Wyżniańskiej i przez jakiś czas pokrywa się z naszym by
potem skręcić w lewo, na Przełęcz Przysłup Caryński.
» Połonina Caryńska nie jest zbyt długa więc niebawem zaczynamy
schodzić w dół i dosyć stromą ścieżką przez las kierujemy się do Ustrzyk Górnych.
» Na dole po lewej stronie punkt kasowy BdPN i mostek nad Wołosatym, mijamy
kemping i wychodzimy na drogę asfaltową w Ustrzykach Górnych.
Połonina Caryńska.
foto. I. Jóźwik.
Odcinek Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - Halicz - Przeł. Bukowska - Wołosate
» W Ustrzykach kierujemy się w prawo do skrzyżowania, gdzie za
sklepem skręcamy w lewo asfaltem w dolinę Terebowca.
» Po prawo mijamy punkt kasowy BdPN i powoli wchodzimy do
lasu, teraz długie i mozolne podejście na Szeroki Wierch.
» Ze szczytu rozległe widoki, dalej schodzimy w dół do Przełęczy
pod Tarnicą, tutaj możliwość odpoczynku, ławeczki i węzeł
szlaków.
» Nasz szlak skręca tutaj w lewo, aby zdobyć sam szczyt Tarnicy,
musimy dojść tam szlakiem czarnym i się nim wrócić z powrotem na przełęcz.
» Przełęcz przecina też szlak niebieski z Wołosatego na Bukowe Berdo, kierujemy się w
dół za znakami czerwonymi i niebieskim.
» W obniżeniu po lewej stronie źródełko a po prawej w namiocie sezonowa dyżurka
GOPR, działająca w okresie letnim
Krzemień.
4
Chatka Puchatka.
foto. I. Jóźwik.
Szczyt Tarnicy.
foto. A. Furs.
» Na dole znaki niebieskie i czerwone rozdzielają się, my kierujemy
się w prawo za znakami czerwonymi, trawersując szczyt
Krzemienia obecnie zamkniętego dla ruchu turystycznego, starsi turyści mieli jeszcze
możliwość przejścia granią krzemienia, gdyż kiedyś szlak czerwony prowadzil właśnie
samą granią.
» Po lewej mijamy też Kopę Bukowską i kierujemy się na szczyt Halicza 1333 m.
» Ze szczytu wspaniała panorama, w pogodną noc można dostrzec światła Lwowa.
» Opuszczamy Halicz i kierujemy się w kierunku Rozsypańca 1273 m. najeżonego
wychodniami skalnym.
» Ze szczytu też wspaniałe widoki, na południu widać już granicę państwa.
» Z Rozsypańca schodzimy na Przełęcz Bukowską, to najdalej wysunięty na południe
odcinek naszej trasy.
foto. I. Jóźwik.
» Z Przełęczy Bukowskiej widok na zamkniętą dla turystów
Połoninę Bukowską, my kierujemy się w prawo na bitą drogę,
która poprowadzi nas do Wołosatego.
» Schodzimy serpentynami w dół doliną Wołosatki pomiędzy
Menczyłem a Masywem Tarnicy, po prawej stronie wiata i dosyć
skąpe źródełko - czasami bywa wyschnięte.
» Na dole z lewej strony dochodzi droga z Przełęczy Beskid, przy
zbiegu dróg deszczochron.
» My idziemy dalej dochodząc do miejscowości Wołosate
» W miejscowości punkt kasowy BdPN i początek niebieskiego szlaku na Bukowe
Berdo, który spotkaliśmy na Przełęczy pod Tarnicą.
» To już koniec naszego szlaku, z Wołosatego możemy dojść pieszo do Ustrzyk Górnych
- długa i monotonna drogą asfaltową lub w sezonie wakacyjnym skorzystać z autobusu,
często też tą trasą kursują prywatne busy.
Tarnica z Połoniny Bukowskiej.
foto. J. Grzech.
OPISY:
KOMAŃCZA
Duża wieś letniskowa w dolinie Osławicy (blisko 900 mieszk.),
na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Siedziba gminy. Dwie stacje PKP
(Komańcza i Komańcza-Letnisko), pociągi do Łupkowa, Zagórza i na Słowacje. Autobusy
m.in. do Sanoka, Krosna, Cisnej, Jaślisk. Poczta, policja, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia i
apteka. Ratownik GOPR. Stacja benzynowa (przy wylocie na Jaśliska), warsztat
samochodowy. Restauracja "Pod Kominkiem". Kilka schronisk turystycznych i pensjonatów,
liczne gospodarstwa agroturystyczne (tablica informacyjna przy stacji). Wyciąg narciarski
(dł.420 m). Parafie: rzymskokatolicka, grekokatolicka i prawosławna.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]