Przewodnik Ubuntu 14, Linux Mint-Mate cinamon Ubuntu

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Zespół Ubuntu.plPrzewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahrwersja 1.016 maja 2014Spis treściSpis treściSpis treści1 Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.11.2O Ubuntu. . . . . . . . . . . . . . . .Dlaczego warto zmienić system naUbuntu?. . . . . . . . . . . . . . . .2 Instalacja Ubuntu. . . . . . . . . . . . .2.12.22.32.42.52.62.72.82.9Pobieranie obrazu instalatora. . . . .Nagrywanie pobranego obrazu. . . .Przygotowanie do instalacji. . . . . .Uruchomienie instalatora. . . . . . .Graficzny instalator Ubuntu. . . . .Partycjonowanie dysku twardego. . .Zaawansowane partycjonowanie. . . .Instalacja na maszynie wirtualnej. .Aktualizacja z poprzedniego wydania366691114232934375.45.55.65.75.85.9224.15 LibreOffice — pakiet biurowy. . . . .4.16 Rhythmbox — odtwarzacz muzyki. .4.17 Totem — odtwarzacz filmów. . . . .5 Sztuczki z systemem Ubuntu. . . . . .5.15.25.3Wybór szybszych repozytoriów. . . .Wyłączenie Global Menu. . . . . . .Minimalizacja aplikacji poprzezkliknięcie na jej ikonę w Launcherze.Normalny wygląd pasków przewijaniaPrywatność. . . . . . . . . . . . . . .Unity Tweak Tool. . . . . . . . . . .Ubuntu Tweak. . . . . . . . . . . . .Instalacja zestawu ikon. . . . . . . .82838384848586868787878889919393969798777779818182Instalacja nowych motywów graficznych842.10 Rozwiązywanie problemów z instalacją373 Pierwsze uruchomienie systemu. . . .3.13.23.33.43.5Uruchomienie systemu Ubuntu. . . .Ekran logowania. . . . . . . . . . . .Rzut oka na pulpit Ubuntu. . . . . .Instalacja oprogramowania. . . . . .Rzeczy do zrobienia po instalacjiUbuntu. . . . . . . . . . . . . . . . .4 Pulpit Ubuntu Unity. . . . . . . . . . .4.14.24.34.44.54.64.74.84.9Pulpit. . . . . . . . . . . . . . . . . .Panel menu. . . . . . . . . . . . . . .Launcher. . . . . . . . . . . . . . . .Dash. . . . . . . . . . . . . . . . . .Obszary robocze. . . . . . . . . . . .Zarządzanie oknami. . . . . . . . . .HUD — Heads-Up Display. . . . . .Nautilus — menadżer plików. . . . .Konta sieciowe. . . . . . . . . . . . .4953535455576061636467686970747540404142425.10 Folder domowy na pulpicie. . . . . .5.11 Steam. . . . . . . . . . . . . . . . . .5.12 Wyłączenie raportowania błędów. . .5.13 Odtwarzanie szyfrowanych płyt DVD5.14 Przyspieszanie systemu poprzezlepsze wykorzystanie pamięci. . . . .5.15 Oczyszczanie systemu. . . . . . . . .5.16 Konfiguracja menu rozruchowego. . .6 Rozwiązywanie problemów z Ubuntu.7 Tematy zaawansowane. . . . . . . . . .7.17.27.37.4Sterowniki do kart graficznych. . . .Firewall. . . . . . . . . . . . . . . . .Antywirus. . . . . . . . . . . . . . . .Użytkownicy. . . . . . . . . . . . . .8 O Przewodniku. . . . . . . . . . . . . . . 1008.18.28.38.4Autorzy. . . . . . . . . . . . . . . . . 100Linki. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Wykorzystane materiały. . . . . . . . 100Licencja. . . . . . . . . . . . . . . . . 1004.10 Empathy — komunikator internetowy4.11 Shotwell — organizer zdjęć. . . . . .4.12 Firefox — przeglądarka internetowa.4.13 Thunderbird — klient pocztowy. . .4.14 D´j` Dup — kopie zapasowe. . . . .ea9 Dodatek 1: Skróty klawiszowe Unity. 10210 Dodatek 2: Informator poleceńsystemu Unix/Linux. . . . . . . . . . . 10411 WSTĘP1WstępNiniejszy dokument pomoże ci zainstalować oraz skonfigurować system operacyjny Ubuntu. Prze-Witaj wPrzewodniku po Ubuntu Linux 14.04 Trusty Tahr!wodnik obejmuje każdy etap procesu zmiany systemu, od przygotowania twoich plików i ustawień, poinstalowanie oraz używanie świeżo zainstalowanej kopii Ubuntu.Przewodnik ten został napisany z myślą o osobach nieposiadających wiedzy technicznej, a większośćterminów technicznych opatrzono stosownymi objaśnieniami. Przewodnik zadaje także kłam mitowi, żeużywanie Linuksa wiąże się z koniecznością wpisywania niezrozumiałych komend w konsoli. Cały tekstzostał przygotowany z myślą o wykorzystaniu graficznych narzędzi dostarczanych wraz z systemem.Mamy nadzieję, że dzięki lekturze tego przewodnika bezproblemowo zainstalujesz Ubuntu na swoimkomputerze i będziesz zadowolony mogąc korzystać z darmowego oraz otwartego systemu operacyj-nego.Wersja Ubuntu, która została opisana w tym poradniku, nosi nazwę Ubuntu GNU/Linux 14.04LTS Trusty Tahr, co oznacza:Ubuntu— nazwa całej serii systemów operacyjnych wydawanych przez firmę Canonical;GNU/Linux— system bazuje na jądrze Linux i wykorzystuje oprogramowanie GNU;14.04— jest to wersja z kwietnia (04) 2014 roku;LTS— jest to wersja o przedłużonym wsparciu technicznym, a poprawki będą wydawane do 2019roku;Trusty Tahr— nazwa kodowa tego wydania.1.1O UbuntuUbuntu jest kompletnym systemem operacyjnym utrzymywanym i rozwijanym przez firmę Cano-nical. Pierwsza jego wersja ukazała się w 2004 roku, a w ciągu 10 lat system ten zdobył rzesze fanów.Ubuntu wraz ze swoimi odmianami jest najpopularniejszą na świecie dystrybucją Linuksa. Samo słowoUbuntu w języku afrykańskiego plemienia Zulusów oznacza „człowieczeństwo wobec innych”, w kon-tekście systemu operacyjnego tłumaczone jest jednak jako „Linux dla ludzi”.Ideą systemu Ubuntu jest dostarczenie użytkownikowi kompletnego systemu operacyjnego, zawie-rającego wszystkie elementy niezbędne do codziennej pracy, a jednocześnie umożliwiającego posiada-czowi komputera swobodne korzystanie z systemu i modyfikowanie poszczególnych jego elementów.Wybierając Ubuntu nie musisz się zastanawiać nad tym, czy twój procesor nie ma przypadkiem zbytdużej liczby rdzeni, co w przypadku korzystania z systemu komercyjnego mogłoby wymagać zakupuinnej licencji. Nie musisz się również przejmować tym, że w firmie masz dziesięć komputerów, a twojalicencja na pakiet biurowy pozwala na instalację jedynie na sześciu stanowiskach. Jeśli chodzi o to,jak i do czego wykorzystasz system i oprogramowanie, wszystko zależy wyłącznie od ciebie.Ubuntu pozwala także na daleko idące modyfikacje systemu, gdyż jego kod źródłowy jest otwarty.Choć powyższe zdanie może brzmieć groźnie, nie ma powodów do obaw — Ubuntu nie jest przezna-czone tylko dla doświadczonych komputerowych „,magików”’. Każdy może dowolnie dostosować swójsystem do własnych potrzeb i upodobań, czy to metodą „zrób to sam”, czy też poprzez odwołanie siędo zasobów oferowanych przez społeczność.Skoro poruszyliśmy już ten temat — społeczność skupiona wokół Ubuntu jest najważniejszą siłąnapędzającą rozwój tej dystrybucji. Dodatki zmieniające wygląd systemu, nowe ikony i grafiki, dźwięki21.2Dlaczego warto zmienić system na Ubuntu?1 WSTĘPsystemowe, tłumaczenia, całe zestawy oprogramowania — wszystkie te elementy (oraz wiele innychrzeczy) czekają, aż zdecydujesz się z nich skorzystać.1.21.2.1Dlaczego warto zmienić system na Ubuntu?Jest stabilnyUbuntu bazuje na słynącym ze stabilności systemie Debian GNU/Linux. Zapomnij o błędachkrytycznych i zawieszaniu się komputera, przyzwyczaj się natomiast do niezawodnego systemu, którypo prostu działa. Standardy jakości Debiana są bardzo wysokie i do ostatecznej wersji tego systemunie trafi nic, co mogłoby nagle się popsuć. Jeśli instalujesz w Ubuntu jakąś aplikację, możesz miećpewność, że została już ona przetestowana przez tysiące ludzi rozsianych po całym świecie.Debian GNU/Linux jest tak stabilny, że pod jego kontrolą pracują najważniejsze systemy kompu-terowe świata, wliczając w to superkomputery oraz serwery wielkich portali internetowych.Poprawki eliminujące znalezione błędy trafiają do systemu na bieżąco i nie trzeba na nie czekaćmiesiącami.Każdy może zgłaszać znalezione błędy i śledzić proces ich naprawiania.1.2.2Jest bezpiecznyUbuntu prezentuje odmienne podejście do zagadnienia bezpieczeństwa, niż inne systemy opera-cyjne. Tutaj bezpieczeństwo wynika z samej konstrukcji systemu, nie jest natomiast rezultatem nakła-dania na niego kolejnych łatek i dodatkowych warstw ochronnych. System jest bezpieczny, ponieważlikwiduje się przyczynę ewentualnych problemów, a nie leczy objawy. Co więcej, błędy, które mogłybymieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika, naprawiane są niemal natychmiast. Nierzadkozdarza się, że od momentu wykrycia luki do chwili instalacji stosownej poprawki na milionach kom-puterów mija mniej niż doba.Ponieważ różne dystrybucje Linuksa cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, to właśnie tesystemy operacyjne można znaleźć na bardzo wielu serwerach sieciowych.Wprowadzanie poważniejszych zmian w systemie pociąga za sobą konieczność podania hasła ad-ministratora. Ubuntu jest dzięki temu zabezpieczone zarówno przed potencjalnymi intruzami, jaki przed przypadkowym naruszeniem zasad bezpieczeństwa przez samego użytkownika.1.2.3Jest łatwy w użyciuSłowo Ubuntu tłumaczy się jakoczłowieczeństwo wobec innych,także „Linux dla ludzi”. Programy,których używasz, zostały zaprojektowane w taki sposób, by nie były bardziej skomplikowane, niż tokonieczne. To wcale nie znaczy, że Ubuntu ma ograniczone możliwości, czy brakuje mu mocy — wręczprzeciwnie, pulpit Ubuntu jest pełen innowacyjnych funkcji.Komunikaty są sformułowane w jednoznaczny sposób, więc by je zrozumieć, nie będziesz musiałczytać ich wielokrotnie.Aplikacje są ułożone tak, aby było je łatwo znaleźć.Programy mają schludny i nowoczesny interfejs, dzięki któremu łatwiej będzie ci skupić się naczekających cię zadaniach.31.2Dlaczego warto zmienić system na Ubuntu?Jest międzynarodowy1 WSTĘP1.2.4Nieważne gdzie mieszkasz i w jakim języku mówisz — możesz być pewien, że Ubuntu będzie siękomunikowało z każdym użytkownikiem w najbardziej zrozumiały dla niego sposób. Dostęp do różnychwersji językowych jest bardzo prosty, a zmiana języka systemu ogranicza się do kilku kliknięć. Oprócztłumaczeń obejmujących między innymi komunikaty systemowe, interfejs użytkownika, czy menu po-szczególnych aplikacji, Ubuntu oferuje również pełny wybór zestawów znaków i metod wprowadzaniatekstu, możesz więc porozumiewać się ze swoim komputerem w dowolnie wybranym języku.Tłumaczenia są tworzone przez ochotników z całego świata.Możesz samemu zaangażować się w tłumaczenia, korzystając z internetowej usługi Launchpad.Aplikacja „Języki” pozwala szybko i wygodnie instalować nowe paczki językowe.1.2.5Jest dostępnyŚwieżo zainstalowane Ubuntu wyposażone jest w szereg narzędzi poprawiających łatwość do-stępu — lupę, program czytający informacje pojawiające się na ekranie oraz klawiaturę ekranową.Projekt Ubuntu posiada Zespół Dostępności, który zajmuje się wyłącznie tym, aby Ubuntu stawałosię coraz bardziej dostępne dla każdego.Użytkownik może korzystać z ułatwień dostępu przez cały czas — od procesu instalacji począwszy,na codziennym użytkowaniu skończywszy.1.2.6Jest wolnyUbuntu jest wolne i otwarte. Za instalację i używanie tego systemu operacyjnego nigdy nie będzieszmusiał zapłacić ani grosza. Nikt nie zabroni ci również modyfikowania, używania i rozprowadzania apli-kacji wchodzących w skład Ubuntu. Nie musisz się zastanawiać nad tym, jak możesz wykorzystywaćdany program, bo może jego licencja pozwala na przykład jedynie na ściśle określone zastosowania.W przypadku korzystania z Ubuntu nie ma takich ograniczeń — dysponujesz całkowitą wolnościąw kwestii wykorzystywania i modyfikowania systemu oraz zawartego w nim oprogramowania. Co wię-cej, zachęcamy cię do takiego postępowania! To oznacza, że zaoszczędzisz na oprogramowaniu, ale tonie wszystko — pamiętaj także, że jest ono całkowicie transparentne i otwarte na analizę. To pozwalaszybciej wykrywać problemy związane z bezpieczeństwem, uniemożliwia ukrywanie przed niczego nie-świadomym użytkownikiem przykrych niespodzianek, a na dodatek masz możliwość samodzielnegodokonywania zmian w Ubuntu.Jeśli tylko posiadasz odpowiednią wiedzę techniczną, możesz samemu modyfikować swoje ulubioneaplikacje.Ubuntu może używać absolutnie każdy.1.2.7Jest społecznościowySpołeczność to opoka, na której opiera się Ubuntu. Bez niej Ubuntu nie byłoby światowej klasysystemem operacyjnym, jakim jest w 2014 roku. Społeczność jest nierozłącznie związana z sukcesemUbuntu i to właśnie ona zajmuje się wieloma rzeczami, od dostarczania tłumaczeń, testowania nowychwydań i zapewniania wsparcia, aż po pisanie nowego oprogramowania i rozwiązywanie problemów.4 [ Pobierz całość w formacie PDF ]