PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU LARKMAP, Różne pliki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA
 Spis Treści
Wstęp......................................3
Uruchomienie programu nawigacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ekran MENU GŁÓWNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...5
Ekran główny LarkMap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...6
Przyciski na dolnym pasku menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...7
Pomoc programu LarkMap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...7
Szybki start. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nawiguj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Menu Nawiguj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...9
Podaj adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...10
Dom / Praca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...11
Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...11
Ostatnio wybrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...12
POI . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
POI w pobliżu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...13
Skrzyżowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...13
Punkt z mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...14
Rezultaty wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...15
Nawigacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...15
Menu nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...16
Omiń... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
Znajdź na trasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...18
Zgłośbłąd... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
Menu Pokaż mapę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...19
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
Pokaż mapę
Planuj podróż
Planowanie podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...20
Dodawanie punktów trasy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...21
Menu Planowania podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...22
Wyznaczona trasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...23
Wycieczki turystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...24
1
Jak rozpocząć wpisywanie nazw miejscowości, ulic i obiektów?. . . . . . . . . . . . ...10
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ustawienia trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...25
Prędkości w mieście. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
Prędkości poza miastem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...26
Pomijanie dróg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...27
Ustawienia mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...27
Ustawienia komunikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...28
Ustawienia POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...29
Wyświetlanie POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...29
Ostrzeganie o POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...30
Opowieści przewodnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...30
Ustawienia GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...31
Status GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...32
Zarządzanie Ulubionymi (Twoimi Miejscami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...33
Dodawanie Twoich Miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...34
Opis Twoich Miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...35
Edytowanie Twoich Miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...35
Menu Twoich Miejsc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...36
LarkMap Info – informacje o programie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...36
Oprogramowanie LarkMap Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Procedura uruchomienia LARKMAP Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...37
Procedura instalacji LarkMap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...38
Procedura rejestracji LarkMap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...41
Procedura aktualizacji LarkMap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...44
FAQ / najczęstsze komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...47
2
Położenie panelu nawigacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...28
Dziękujemy za wybór programu nawigacyjnego LarkMap.
Jesteśmy pewni, że polubisz LarkMap i bez problemu nauczysz się nią szybko
posługiwać. My najbardziej cenimy ją za:
Intuicyjną obsługę interfejsu i przejrzystą, ładną szatę graficzną,
Funkcję ‘Znajdź i jedź’ dostępną tuż po włączeniu oprogramowania. Dzięki niej bez
zwłoki wybierzesz cel podroży – dla spieszących się lub niecierpliwych,
Szybką i wygodną ponowną kalkulację trasy po zjechaniu z wybranej trasy,
Komunikaty głosowe pięknie czytane przez znanych lektorów. Ciepły głos żeński należy
do Moniki Faron – Miśtak, a męski do bezkonkurencyjnego i znanego wszystkim
lektora Tomasza Knapika.
Obecność słupków kilometrażowych oraz hektometrowych,
Numerację budynków,
Oznakowanie niebezpiecznych miejsc na drodze,
Prostą w obsłudze funkcję dodania ulubionego miejsca,
Prostą w obsłudze funkcję wskazania ewentualnego błędu na mapie. Liczymy na
Waszą współpracę – wskazanie błędu premiujemy darmowymi aktualizacjami mapy,
Funkcję omijania przeszkód drogowych (korki, roboty drogowe, wypadki) – w naszych
realiach bezcenne,
Możliwość indywidualizowania wyglądu mapy (panel nawigacyjny),
Połączenie funkcji klasycznej mapy samochodowej GPS z multimedialnym
przewodnikiem turystycznym – opowieści przewodnika wciągają bardziej niż radio,
Przyciski szybkiego dostępu podczas nawigowania, które pozwalają wyłączyć głos,
przełączyć widoki mapy 2D/3D, przerwać nawigację i jedynie śledzić nasz ruch na
mapie,
Możliwość inteligentnego wyznaczenia trasy przez punkty VIA – punkty przelotowe są
automatycznie umiejscawiane w oparciu o parametry trasy (przy podaniu nazwy
miasta jako punktu przelotowego program poprowadzi użytkownika w okolicy miasta,
a nie przez jego centrum!)
Automatycznie przełączanie widoku dziennego i nocnego,
Głosowe ostrzeganie o wybranych kategoriach punktów POI oraz możliwość wyboru
kategorii wyświetlanych punktów POI na mapie,
3
Możliwość nawigowania do skrzyżowania ulic,
Łatwy dostęp do opisów funkcji w programie poprzez dostępny na każdym ekranie
przycisk pomocy – dla wszystkich,
Możliwość zapisu trasy w trakcie jazdy (ślad GPS) z późniejsza możliwością jego
odtworzenia – dla zapominalskich,
Różne rodzaje tras do wyboru (najszybsza, najkrótsza, terenowa , piesza, na azymut)
oraz możliwość zdefiniowania własnych ustawień trasy – dla twórczych,
Busola na mapie wskazująca kierunki świata – dla ciekawych,
Możliwość importu i eksportu punktów ulubionych oraz możliwość zdefiniowania
kategorii tych punktów (wymiana pomiędzy użytkownikami) – dla towarzyskich
i uczynnych,
Możliwość przeglądania mapy jak tradycyjnej mapy papierowej – dla tradycjonalistów.
Życzymy satysfakcji z użytkowania.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami:
Infolinia, pomoc techniczna: 22 483 11 55
e-mail: pomoc@larkmap.pl
Prosimy zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania i zachować
ją do wglądu na później.
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu,
jak i w instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
Wygląd poszczególnych ekranów menu może się różnić od rzeczywistego
w Twoim urządzeniu.
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]