Przybądźcie z nieba, Za Zmarłych - nuty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przybądźcie z nieba
&
a Ó
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
Przy bądź cie z nieba na głosnaszych mo dlitw,
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
miesz kań cy chwa ły, wszys cy Święci Bo ży,
&
a Ó
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Ó
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
z rze szą zbawio nych spie szcie na spot ka nie.
Z obło ków jas nych zej dźcie a nio ło wie,
Refren
&
a Ó
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
A niel ski or szak niech twą du szę przyj mie,
Ó
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
u nie sie z ziemi ku wy ży nom nie ba,
&
a Ó
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
a pieśń zbawio nych niech ją za pro wa dzi,
Ó
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
aż przed o bli cze Bo ga Naj wyż sze go
Ó
¾
2. zwrotka
Przybądźcie z nieba
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
Niech cię przygarnie Chry stus u wielbiony,
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
On wezwał ciebie do kró lestwa światła.
&
a Ó
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Ó
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
po ciebie wyjdzie litościwa Ma tka.
Niech na spotkanie w pro gach Ojca do mu
3. zwrotka
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
Promienny Chryste, Boski Zbawicie lu,
Ó
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
jedyne światło, które nie zna zmierzchu,
&
a Ó
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
bądź dla tej duszy wiecz nym odpocznieniem,
Ó
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pozwól o glądać chwały Twej ma jestat.
&
a Ó
¾
Ó
¾
&
a Ó
¾
[ Pobierz całość w formacie PDF ]