Przybyli ułani pod okienko - akordeon, Nuty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przybyli ułani pod okienko
1
A
&
(
~
~
~
~
;
~
;
5
A
&
(
f
f
c7
f
f
f
f
c7
1
A
~
~
F
C
F
C
C
~
~
G
F
C
F
C
F
C
F
C
C
G
;
!
!
5
A
f
f
A
f7
b
f
c7
;
!
!
F
C
F
C
F
C
F
F
C
C
G
F
B
P rzybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko,
stukaj
, wołaj
: "P u
, panienko!", stukaj
, wołaj
: "P u
, panienko!".
Za
wiecił miesi
czek do okienka, za
wiecił miesi
czek do okienka,
w koszulce stan
ła w nim panienka, w koszulce stan
ła w nim panienka.
O, Bo
e, a có
to za wojacy? O, Bo
e, a có
to za wojacy?
Otwieraj, nie bój si
, to czwartacy! Otwieraj, nie bój si
, to czwartacy!
P rzyszli
my napoi
nasze konie, przyszli
my napoi
nasze konie,
za nami piechoty całe błonie, za nami piechoty całe błonie.
O Jezu, a dok
d Bóg prowadzi? O Jezu, a dok
d Bóg prowadzi?
Warszaw
odwiedzi
by
my radzi, Warszaw
odwiedzi
by
my radzi.
Z Warszawy pojedziem do Berlina, z Warszawy pojedziem do Berlina,
powiesi
Hitlera, sukinsyna! P owiesi
Hitlera, sukinsyna!
A potem pojedziem do Krakowa, a potem pojedziem do Krakowa,
popatrze
, czy P olska ju
gotowa, popatrze
, czy P olska ju
gotowa.
Na nasz
niewol
jedna rada, na nasz
niewol
jedna rada,
wyp
dzi
P rusaka, wygna
Szwaba, wyp
dzi
P rusaka, wygna
Szwaba.
I wspomn
znów Grunwald te szubrawce, i wspomn
znów Grunwald te szubrawce,
wybijem im P olsk
raz na zawsze, wybijem im P olsk
raz na zawsze.
A wtedy powrócim pełni sławy, a wtedy powrócim pełni sławy,
nad Wisł
, bez Niemców, do Warszawy, nad Wisł
, bez Niemców, do Warszawy.
G
szczami, lasami,
cie
k
poln
, g
szczami, lasami,
cie
k
poln
,
idziemy wywalczy
P olsk
woln
, idziemy wywalczy
P olsk
woln
.
P anienka otwiera
podskoczyła, panienka otwiera
podskoczyła,
ułanów do
rodka zaprosiła, ułanów do
rodka zaprosiła.
f
[ Pobierz całość w formacie PDF ]