przyczepka elementy, TECHNIKA, Budowa Przyczepy-Przyczepka SAM

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
60
Podłu
Ż
nica ramy (lewa) skala 1:5 - rys. 1
(podłu
Ż
nica prawa - symetryczna wzgl
Ę
dem osi pionowej)
Zestawienie materiałowe (na obie podłu
Ż
nice):
20x20x2
1. belka główna profil 60x40x3 dł. 1240 mm
2. dystans osi profil 60x40x3 dł. 280 mm
3. wzmocnienie dystansu blacha 115x80x5
4. wspornik błotnika profil 20x20x2 dł. 60 mm
5. mocowanie błotnika blacha 100x30x3
6. usztywnienie wspornika blacha 60x30x3
7. zacisk belki pomocniczej nakr
Ę
tka M12
- szt. 2
- szt. 2
- szt. 8
- szt. 4
blacha gr.3
- szt. 4
- szt. 4
blacha gr.3
- szt. 4
widok od tyłu
widok od strony
zewn
Ę
trznej
1240
635
AL
15 45
160
220
280
widok od dołu
338
600
40
Ø13
nakr
Ę
tka M12
60x40x3 St3
60x40x3 St3
blacha gr.5 St3
widok od strony
wewn
Ę
trznej
80
widok
z boku
Poprzeczki ramy skala 1:5 - rys. 2
Zestawienie materiałowe:
1. poprzeczka
Ś
rodkowa profil 60x60x3 dł. 960 mm
2. poprzeczka tylna profil 60x40x3 dł. 960 mm
3. poprzeczka uko
Ś
na profil 60x40x3 dł. 906 mm
4. wspornik płyty oporowej k
Ą
townik 50x50x3 dł. 300 mm
5. płyta oporowa
Ś
rodkowa blacha 160x100x5
6. płyta oporowa tylna blacha 85x100x5
7. płyta oporowa przednia blacha 190x180x5
- szt. 1
- szt. 1
40 40
160
- szt. 2
k
Ą
townik 50x50x3 St3
- szt. 3
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
D
8. w
Ę
złówka przednia blacha 86x62x3
9. w
Ę
złówka
Ś
rodkowa blacha 213x95x3
10. w
Ę
złówka tylna blacha 75x75x3
- szt. 1
- szt. 4
- szt. 2
widok od dołu
k
Ą
townik 50x50x3 St3
widok od przodu
blacha gr.5 St3
blacha gr.3
F
86
35
60x60x3 St3
100
300
960
G
60x40x3 St3
300
75
H
widok
z boku
k
Ą
townik
50x50x3 St3
100
blacha gr.3
blacha gr.5 St3
widok od dołu
35
80
blacha gr.3
95
C
960
100
widok od przodu
blacha gr.5 St3
80
60
60x40x3 St3
E
widok z góry
B
906
180
Dyszel i belka tylna skala 1:5 - rys. 3
Zestawienie materiałowe:
1. dyszel profil 60x60x3 dł. 2240 mm
2. dystans zaczepu profil 60x60x3 dł. 420 mm
3. wzmocnienie płaskownik 30 St3 dł. 120 mm
4. usztywnienie zaczepu rura 18
5. bolec ustalaj
Ą
cy pr
Ę
t 12
6. belka wysuwana profil 40x30x3 St3 dł. 1100 mm
7. belka tylna profil 40x30x3 St3 dł. 1400 mm
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 4
- szt. 2
- szt. 1
40x30x3 St3
- szt. 2
- szt. 1
50
8. rynna
Ś
wiateł blacha 1270x239x1 ocynk
9. ochraniacz
Ś
wiateł rura 20 dł. 1700 mm
- szt. 1
- szt. 1
rura fi.20
970
40x30x3 St3
40x30x3 St3
1400
J
blacha gr.1 ocynkowana
1270
60x60x3 St3
420
płaskownik 30 gr.5 St3
55
90
15
płaskownik 30 gr.5 St3
Ø40
Ø12
60x60x3 St3
105
90
20
I
Ø12
Ø18
2240
160
Wsporniki i podpory łódki skala 1:5 - rys. 4
Zestawienie materiałowe:
1. wspornik główny profil 40x30x3 dł. 600 mm
- szt. 1
2. wspornik pomocniczy profil 40x30x3 dł. 346 mm
3. podstawa wspornika płaskownik 40x3 dł. 306 mm
4. podstawa podpory profil 40x30x3 dł. 300 mm
5. podstawa rolki płaskownik 40x3 dł. 500 mm
6. płyta podpory blacha gr.3 200x200
7. mocowanie wahliwe k
Ą
townik 50x50x3 dł. 40 mm
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 2
- szt. 1
opór dziobnicy
drewno d
Ę
bowe
- szt. 2
- szt. 6
50
15
30
40
40x30x3 St3
k
Ą
townik 50x50x3
40x30x3 St3
200
200
k
Ą
townik 50x50x3
k
Ą
townik 50x50x3
drewno d
Ę
bowe
40
rolka gumowa
40x30x3 St3
40x30x3 St3
40
30
płaskownik 40x3
Ø13
płaskownik 40x3
80
wspornik dzibnicy
podpora łodzi (4 szt.)
rolka kilowa
Rama skrzyni ładunkowej skala 1:5 - rys. 5
Zestawienie materiałowe:
1. podłu
Ż
nica ramy profil 30x18x2 dł. 1456 mm
- szt. 2
2. poprzeczka ramy profil 30x18x2 dł. 1100 mm
- szt. 4
3. podłu
Ż
nica burty profil 30x18x2 dł. 1456 mm
4. słupek burty profil 30x18x2 dł. 270 mm
5. wspornik k
Ą
towy profil 30x18x2 dł. 401 mm
6. wsparcie podłogi kr. płaskownik 30x3 dł. 241 mm
7. wsparcie podłogi dł. płaskownik 30x3 dł. 594 mm
8. wzmocnienie burty płaskownik 30x3 dł. 270 mm
- szt. 2
- szt. 4
- szt. 4
- szt. 4
- szt. 2
1456
- szt. 4
468
241
płaskownik 30x3
30x18x2 St3
30x18x2 St3
162
30x18x2 St3
30x18x2 St3
sworze
Ń
gwintowany
M12x25
płaskownik 30x3
płaskownik 30x3
30x18x2 St3
18
30
30
[ Pobierz całość w formacie PDF ]