Przyczyny wypadków(1), BECHAPOWIEC, Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Szkolenie okresowe - OSP
11a. Przyczyny wypadków
1
 Szkolenie okresowe - OSP
Przyczyny wypadków wynikające z rozwiązań technicznych
Stosowanie ruchomych maszyn i ich części oraz pojazdów, w tym
transportu wewnątrzzakładowego, drogowego, urządzeń dźwigowych,
drabin, śliskich posadzek
Brak bezpiecznych rozwiązań technicznych – konieczność przebywania
pracownika w strefie bezpośredniego zagrożenia
2
 Szkolenie okresowe - OSP
Przyczyny wypadków wynikające z rozwiązań technicznych
Wadliwe projektowanie i eksploatacja dróg publicznych i transportowych,
zła nawierzchnia dróg, brak właściwego oznakowania, zaniechanie
stosowania automatycznych rozwiązań ostrzegawczych
Zła konstrukcja środków technicznych małej mechanizacji do podnoszenia
i przemieszczania ciężarów, np. przy ręcznym podnoszeniu ciężarów
3
 Szkolenie okresowe - OSP
Przyczyny wypadków wynikające z rozwiązań technicznych
Zagrożenie urazowe krawędziami, ostrymi elementami tnącymi,
szkłem (np. w narzędziach i maszynach do obróbki metali)
Zły stan urządzeń technicznych (np. niedrożność zaworów bezpieczeństwa,
korozja ścian zbiornika lub przewodu pod dużym ciśnieniem, zużycie
lin nośnych, dźwigni)
4
 Szkolenie okresowe - OSP
Przyczyny wypadków wynikające z rozwiązań technicznych
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru i wybuchu pyłu, gazu
lub substancji, napromieniowania jonizującego, uduszenia, ostrego
zatrucia, oparzenia chemicznego itp.
Zagrożenie zbyt wysoką lub zbyt niska temperaturą substancji lub
przedmiotów
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]