Przydech, język grecki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przydech
1
Przydech
Przydech
(inaczej
aspiracja
) - zjawisko
olegające na energicznym rozwarciu wcześniej zwartych
narządów mownych, co daje słaby dźwięk
h
towarzyszący
danej
.
Gdy aspiracja zostaje wykorzystana do różnicowania wyrazów, staje się cechą
, np. w
Historia
Dźwięczne spółgłoski przydechowe *b
ʰ
*d
ʰ
*g
ʰ
(określane ściślej jako
) istniały w
lecz zanikły w większości języków pochodnych, np. w polskim przeszły w zwyczajne /b d g/.
Zostały zachowane do dziś w
.
W
kontynuantami tych fonemów są bezdźwięczne /p
ʰ
t
ʰ
k
ʰ
/, zapisywane literami
,
i
W
spółgłoski te uległy jednak
.
 Źródła i autorzy artykułu
2
Źródła i autorzy artykułu
Przydech
 
Źródło
Autorzy
: Kicior99, Kocio, Magioladitis, Mzopw, Nolik, 3 anonimowych edycji
Licencja
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
/
creativecommons.
org/
licenses/
by-sa/
3.
0/
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]