Przygoda z usmiechem WP 5 6 latki cz 2 scenariusz tydz 9, Przygoda z uśmiechem

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Przygoda z uśmiechem|Przewodnik metodyczny|Część 1Wychowanie przedszkolnetydzień 9.Wieje i PAdAdzień 1.iSzaruga jesiennaiiiiiPropozycja zapisu w dzienniku zajęć:1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych – zachęcanie do korzystania z materiałów w kąciku plastycznym.2.Listopadowe rymy– słuchanie wiersza Z. Dmitrocy. Uważne słuchanie utworu. Wyraziste wypowiadaniesłów:plucha, mżawka, szaruga, słota.3.Ćwiczenia poranne – zestaw nr 5.4.Listopadowe wróble– słuchanie opowiadania A. Galicy połączone z wykonaniem zadania „Listopad w parku”zWŚ.Uważne słuchanie utworu. Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią. Doskonaleniekoordynacji wzrokowo-ruchowej.5. „Pada deszcz – wieje wiatr” – zabawa orientacyjno-porządkowa.6.Szaruga– słuchanie wiersza M. Przewoźniaka połączone z pracą plastyczną „Szaruga jesienna”. Rozumieniezwrotuszaruga jesienna,jako typowego określenia pogody charakterystycznej dla późnej jesieni. Umiejętnełączenie farb w celu uzyskania nowych kolorów – odcienie szarości. Rozwijanie sprawności manualnej.7. „Skoki przez kałużę” – zabawa z elementem skoku w ogrodzie.8. „Pieski i kałuże” – zabawa elementem czworakowania.9. „Szaruga jesienna” – praca z obrazkiem połączona z wykonaniem zadania „Deszczowa przygoda” zWŚ.Rozumienie potrzeby ubierania się odpowiednio do pogody. Określanie konsekwencji nieodpowiedniegostroju – choroba. Rozwijanie logicznego myślenia. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.10. „Kałuże” – ćwiczenia oddechowe. Zwiększanie wydolności oddechowej. Wdrażanie do zachowywania prawi-dłowego toru oddechowego.Środki dydaktyczne:woreczki,WŚ,nożyczki, klej, instrument perkusyjny, obrazek demonstracyjny „Sza-ruga” – ilustrujący treść wiersza, farby plakatowe: biała, czarna, pędzle, kubki z wodą, kartony, kreda, obrę-cze, słomkirodzaj zajęć:yyListopadowe wróble– słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy połączone z wykonaniem zadania „Listopadw parku” z WŚ31.yySzaruga– słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka połączone z pracą plastyczną „Szaruga jesienna”.Przebieg dnia:iyyZabawy dowolne w kącikach tematycznych – zachęcanie do korzystania z materiałów z kącika plastycznego.yyListopadowe rymy– słuchanie wiersza Zbigniewa Dmitrocy.Listopadowe rymyZbigniew DmitrocaGołąb gardłowo grucha:– Idzie plucha.Brzęczy ostatnia mucha:– Idzie plucha.Skrzeczy stara ropucha:– Idzie plucha.Urwis straszy piecucha:– Idzie plucha.Kwęka w kominie kawka:– Idzie mżawka.AutorkA:Bożena Godzimirska, Joanna Wasilewska1©Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014Przygoda z uśmiechem|Przewodnik metodyczny|Część 1Wychowanie przedszkolneCieszy się cicha sadzawka:– Idzie mżawka.Smutno skrzypi huśtawka:– Idzie mżawka.W parku martwi się ławka:– Idzie mżawka.Wrzeszczy mewa pleciuga:– Idzie szaruga.Źródełko łzawo mruga:– Idzie szaruga.Brony brzęczą do pługa:– Idzie szaruga.Nie wina to ni zasługa:– Idzie szaruga.W stodole trzeszczą wrota:– Idzie słota.Wzdychają bagna i błota:– Idzie słota.Płaszcz szepcze do sabota:– Idzie słota.Kończy się jesień złota:– Idzie słota.A już krążą pogłoski,Że wnet przyjdą przymrozki...Wyjaśnienie określeń:plucha, mżawka, szaruga, słota.Ponowne słuchanie wiersza połączone z recytowaniemprzez dzieci powtarzających się fragmentów utworu.yyĆwiczenia poranne – zestaw nr 5.– „Zabawa woreczkami” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Swobodna zabawa woreczkami – podrzucaniei łapanie raz jedną, raz drugą ręką. Na sygnał N. dzieci ustawiają się z takim samym kolorem woreczkarzędami.– „Rysowanie pętelek” – ćwiczenie mięśni tułowia. Dzieci stoją w rozkroku, skłon w przód i przesuwają wor-ki po podłodze, rysują pętelki wokół stóp. Wyprost – pokazują woreczki wysoko w górze.– „Stolik” – ćwiczenie równowagi. Dzieci stoją na jednej nodze, układają woreczek na kolanie nogi uniesionej– jak na stoliku. Liczenie do 10 i zmiana nogi.– „Słuchaj grzechotki” – zabawa z elementem biegu. Bieg w gromadce i potrząsanie woreczkiem trzymanymza rożek, raz przy jednym, raz przy drugim uchu. Po chwili biegania zmiana kierunku.– Marsz z woreczkami na głowie – ćwiczenie uspokajające.woreczkiiiyyListopadowe wróble– słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy.Listopadowe wróbleAgnieszki GalicyWróble siedziały na drzewach w parku. Stroszyły piórka i tak ze sobą rozmawiały:– Zimno, ćwir, ćwir.– Tak, tak, coraz zimniej.– Ćwir! Coś mi kapie na piórka!– To deszcz robi „kap-kap”.– I dlatego nikt nie przychodzi teraz do parku na spacer.– Zimno i mokro, ćwir, ćwir.Nagle na końcu alejki pojawił się Ktoś.– Kto to? Kto to? – ćwierkały wróble.– Patrzcie, patrzcie, co on robi?– Strąca liście z drzew!– Ćwir, ćwir, ćwir! Nie wolno zrywać liści!AutorkA:Bożena Godzimirska, Joanna Wasilewska2©Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014Przygoda z uśmiechem|Przewodnik metodyczny|Część 1Wychowanie przedszkolne– Cicho, głuptasy – zagawronił gawron. – To przecież jest Pan Listopad.– Kto to taki? – pytały wróble. – Czemu on przyszedł do naszego parku?– Pan Listopad przychodzi właśnie po to, by sprawdzić, czy wszystkie liście spadły z drzew – tłumaczyłgawron.– A dlaczego, a dlaczego? – dopytywały wróble.– Pan Listopad usypia drzewa na zimę – gawronił cierpliwie gawron. – Będą spały aż do wiosny.– I co jeszcze robi ten Pan Listopad? – pytały dalej wróble.– Robi w parku porządki – mówił gawron.– Jakie porządki, ćwir, ćwir?– Dmucha wiatrem i sprząta zeschnięte liście, usypia drzewa, krzaki i trawę, myje cały park deszczem.– Uciekajmy, bo pada coraz bardziej! – i wróble odleciały, by schować się pod daszkiem.A Pan Listopad szedł przez park pod parasolem. Przystanął, by przywitać się z gawronem i dalej robiłlistopadowe porządki.Rozmowa kierowana pytaniami N.:Dlaczego nikt nie przychodził do parku?; Co robił w parku Pan Listopad?yy„Listopad w parku” – wykonanie zadania z WŚ31.Opowiadanie, co dzieje się na obrazku. Wycinanie ele-mentów układanki. Układanie obrazka z części na kartonie. Naklejanie elementów.yy„Pada deszcz – wieje wiatr” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci biegają w tempie podanym na instru-mencie perkusyjnym. Na mocne uderzenie w instrument zatrzymują się i na hasło:Pada deszcz!,podskakująrytmicznie obunóż do przodu. Na hasło:Wieje wiatr!,stoją w rozkroku z uniesionymi w górę ramionami, ko-łyszą nimi na boki i naśladują szum gałęzi:szszszsz.yySzaruga– słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka.SzarugaMarcin PrzewoźniakTyle deszczu! Chmury niskoWypłakują z siebie wszystko.Szemrze deszcz, szumi ulewa.Popatrz, jakie szare drzewa!Mgła świat cały otuliłaikolory gdzieś zgubiła.Kot, jak szary cień na oknie.Szary pies pod ławką moknie.Pada, kapie, pluszcze, siąpi.Świat się w szarej wodzie kąpie.Wszystko szare, nie do wiary!Jak przez szare okulary!Świat posmutniał i poszarzał.To się przy szarudze zdarza.Oglądanie obrazka przedstawiającego jesienną, deszczową pogodę. Zwrócenie uwagi na kolorystykę szarugijesiennej.yy„Szaruga jesienna” – praca plastyczna. Malowanie farbami – łączenie czarnego i białego koloru w celu uzy-skania różnych odcieni szarości. Odzwierciedlanie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń i doświadczeń.yy„Skoki przez kałużę” – zabawa z elementem skoku w ogrodzie. N. rysuje kredą kałuże. Dzieci chodzą międzynarysowanymi kółkami-kałużami. Na hasło:Przeskocz przez kałużę!,zatrzymują się i przeskakują przez nary-sowane kółka obunóż (bez rozbiegu).WŚ 31,nożyczki, klejinstrumentperkusyjnyobrazek „Szaruga”farby plakatowe pędzle,kubki z wodą, kartonykredaiiiyy„Pieski i kałuże” – zabawazelementem czworakowania. N. rozkłada obręcze w odstępach. Dzieci-pieskichodzą na czworakach, omijając rozłożone obręcze-kałuże. Na hasło: Pieski chlapią się w kałuży!, dziecipodchodzą przodem po kilkoro do jednej obręczy, podnoszą w górę rękę i uderzają nią o podłogę w środ-ku obręczy. Znów chodzą na czworakach i na sygnał podchodzą do obręczy tyłem, podnoszą do góry nogę,uderzają o podłogę palcami stopy w środku obręczy. Podczas zabawy dzieci unoszą kończyny, raz prawąraz lewą na zmianę.obręczeAutorkA:Bożena Godzimirska, Joanna Wasilewska3©Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014Przygoda z uśmiechem|Przewodnik metodyczny|Część 1Wychowanie przedszkolneyy„Szaruga jesienna” – praca z obrazkiem. Nadawanie imion postaciom i posługiwanie się nimi w czasieopowiadania treści obrazka. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnejjesieni. Udzielanie odpowiedzi na pytania:Co dzieje się na obrazku?; Jaka jest pogoda na dworze?; Czy dzie-ci są ubrane odpowiednio do pogody?; Co przemoczyła dziewczynka?; Jakie ubranie i buty są najlepsze na takąpogodę?; Jak się może skończyć przygoda np. Ewy?Wyszukiwanie na obrazku rzeczy, których nazwy N. wy-powiada sylabami, np. kur-tka, ka-lo-sze, pe-le-ry-na. Zakrywanie ilustracji i zadawanie pytań dotyczącychtego, co znajduje się na obrazku, np.Jakie buty miała na nogach Ewa?; Jakiego koloru była kurtka chłopcanp. Piotrusia?yy„Deszczowa przygoda” – wykonanie zadania z WŚ7.Opowiadanie treści kolejnych obrazków. Wycinanieobrazków i naklejanie ich w odpowiedniej kolejności w ramkach – od lewej do prawej strony. Samodzielneopowiadanie treści historyjki.yy„Kałuże” – ćwiczenia oddechowe. Dmuchanie przez słomkę na plamy z farby na kartonie, oglądanie ichkształtów. Zwracanie uwagi na nabieranie powietrza nosem i powolny wydech ustami.obrazek„Deszczowaprzygoda” zWŚ 7WŚ 7,nożyczki,klejkartony, farbyplakatowe, słomkidzień 2.iA deszcz pada i padaiiiiiPropozycja zapisu w dzienniku zajęć:1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych – zachęcanie do korzystania z materiałów w kąciku plastycznym.2.Listopadowa piosenka– słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Wzbogacanie słownikao określenia dotyczące deszczu:dzwoni, bębni, dudni, tłucze, gra, kapie, leje, siąpi, mży...3.Ćwiczenia poranne – zestaw nr 5.4.Sześć parasoli– słuchanie wiersza A. Łady-Grodzickiej połączone z wykonaniem ćwiczenia „Sześć parasoli”wk2., 1.Uważne słuchanie wiersza. Poznanie liczby sześć i jej znaku graficznego – cyfry6.Posługiwanie się li-czebnikami głównymi i porządkowymi. Tworzenie zbiorów sześcioelementowych. Praktyczny rozkład liczbysześć na składniki. Globalne czytanie podpisu do obrazka6 parasoli.Doskonalenie sprawności grafomoto-rycznych.5.Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.Rozwijanie ogólnej sprawności i zwinności. Wzmacnianie mięśni rąki nóg.6. Zabawy dowolne w ogrodzie – zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa.7. „Przeskakujemy przez kałuże” – zabawa z elementem podskoku w ogrodzie.8. „Pada deszcz” – zabawa orientacyjno-porządkowa.9. „Sześć parasoli” – zabawa w z wykorzystaniem wiersza A. Łady-Grodzickiej połączona z wykonaniem ćwi-czenia „Parasole” wk2., 2.Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Rozumienie określeń:esy-floresy,ciapki.Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacjiwzrokowo-ruchowej.10. „Budujemy” – wznoszenie budowli z klocków drewnianych i plastikowych. Budowanie konstrukcji piono-wych i poziomych z zachowaniem zasad równowagi. Swobodne wypowiedzi – nabywanie odwagi i umiejęt-ności wypowiadania własnych myśli. Posługiwanie się określeniami:duży – mniejszy – mały, długi – krótszy– krótki, gruby – cieńszy – cienki.Środki dydaktyczne:CD,obrazki parasoli analogicznie do wiersza, obrazki 25 parasoli – 4 wielkości, wzo-ry jak w wierszu, parasole z falbankami, z uszami myszki, z oczami kota lub prawdziwe parasole przyniesioneprzez dzieci, opaska do zasłaniania oczu,K2,kredki ołówkowe, kijki, instrument prerkusyjny, klocki drew-niane i plastikowe,WM,Czy-tam, czy-tamrodzaj zajęć:yySześć parasoli– słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej połączone z wykonaniem ćwiczenia „Sześć paraso-li” w K2.,1.yyĆwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.AutorkA:Bożena Godzimirska, Joanna Wasilewska4©Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014Przygoda z uśmiechem|Przewodnik metodyczny|Część 1Wychowanie przedszkolnePrzebieg dnia:iyyZabawy dowolne w kącikach tematycznych – zachęcanie do korzystania z materiałów w kąciku plastycznym.yyListopadowa piosenka– słuchanie piosenki.Listopadowa piosenkasł. Agnieszka Galicamuz. Tadeusz PabisiakPłyną niebem ciemne chmury, wiatr w kominie śpiewa.I ostatnie złote liście opadają z drzewa.Ref: Listopadowa piosenka, jak deszczu kropelka.Listopadowa piosenka, kap, kapu, kap.Już listopad wieje chłodem, kropi zimnym deszczem.W parku trzęsą się chochoły, jakby miały dreszcze.Ref: Listopadowa piosenka... Pan Listopad swój parasol mocno w ręce trzymaI powiada, że niedługo przyjdzie do nas zima.Ref: Listopadowa piosenka... Rozmowa na temat listopadowej pogody. Udzielanie odpowiedzi na pytanieJak pada deszcz?Deszcz:dzwoni,bębni, dudni, tłucze, gra, kapie, leje, siąpi, mży...yyĆwiczenia poranne – zestaw nr 5.yySześć parasoli– słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej połączone z zajęciem matematycznym. N. recytujewiersz i umieszcza na tablicy obrazki kolejnych parasoli.Sześć parasoliAnna Łada-GrodzickaKiedy deszcz na dworze pada,to w szatni stoi...kolorowych parasoli gromada.Ten pierwszy w esy-floresy,to parasol Teresy.Drugi – czerwony w kółka,to parasol Jurka.Trzeci – beżowy w kropki ,to parasol Dorotki.Czwarty – żółty w kwiatki,to parasol Beatki.Piąty – w ciapki zielony,to parasol Ilony.Szósty – niebieski w kratkę,wybrał sobie Małgorzatkę.Z Małgorzatką chodzi wszędzieiczeka aż deszcz będzie.Rozmowa kierowana pytaniami N.:O czym był wiersz?; Ile było parasoli?; Który parasol jest w: esy-floresy /kratkę / kółka / kwiatki / kropki / ciapki?; Czyj parasol jest pierwszy / trzeci / piąty / drugi / czwarty / szósty?; Jakiwzór ma parasol pierwszy / drugi / trzeci itd.; Czy możemy policzyć te parasole od drugiej strony? Policzmy. Któryparasol jest teraz pierwszy / drugi/ trzeci / czwarty / piąty / szósty?; Na którym miejscu jest teraz parasol w esy-flo-resy / kratkę / kółka/ kwiatki / kropki / ciapki?; Ile jest teraz wszystkich parasoli?Jedno z dzieci zasłania opaskąoczy (lub odwraca się), a w tym czasie pozostałe dzieci (przy ewentualnej pomocy N.) zamieniają miejscamidwa parasole np. pierwszy z drugim. Po zdjęciu opaski dziecko mówi, które parasole zostały zamienionemiejscami i ile jest parasoli po tej zmianie oraz układa je w pierwotnym układzie. Ćwiczenie warto powtórzyćobrazki parasoli,opaska dozasłaniania oczuCdiiAutorkA:Bożena Godzimirska, Joanna Wasilewska, Barbara Nawolska5©Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 [ Pobierz całość w formacie PDF ]