przyjaciele twojego dziecka. jak pomóc w nawiązywaniu nowych znajomości pełna wersja, Zdrowie,odżywianie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
5
Jak rozwiązywać
problemy
w przyjaźni?
100 Przyjaciele Twojego dziecka
Czasami, nawet zupełnie wbrew naszej woli, przyjaźń staje w obliczu zagro-
żenia. Dotyczy to zarówno najsilniejszych i najtrwalszych przyjaźni w doro-
słym życiu, jak i przyjaźni dziecięcych. I właśnie dlatego przyjaźń tak bardzo
różni się od więzi, jaka łączy rodziców i dzieci. Nie ma w niej bezwa-
runkowej sympatii i miłości. Trzeba sobie na nią zasłużyć, a następnie ją
pielęgnować, szanować i odwzajemniać.
Prawie wszystkie dzieci w pewnym momencie swego życia stykają się
z problemem rozpadu przyjaźni. Czasem jest on wynikiem naturalnej po-
trzeby zmian, a czasem następstwem wielkiej kłótni. Dzieciom niejedno-
krotnie trudno jest się z tym pogodzić. Zdarza się, że przyjaźń dziecka
bardzo nas martwi, ponieważ zauważamy, że zaczyna się ono źle zacho-
wywać. Kiedy powinniśmy założyć ręce i czekać, aż problem sam się roz-
wiąże, a kiedy wkroczyć do akcji?
Jak sobie radzić
z „zerwaną” przyjaźnią
naszego dziecka?
Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że dzieci radzą sobie z rozpadem
przyjaźni w taki sposób, jaki zaobserwowały w swojej rodzinie. Starajmy
się więc dać im jak najlepszy przykład. Wiem, że łatwiej to powiedzieć
niż zrobić, ale znacznie przyjemniej jest powiedzieć „przepraszam” lub
przyjąć przeprosiny partnera, jeśli wiemy, że robimy to z korzyścią dla
naszego dziecka. To samo dotyczy godzenia się z przyjaciółmi. Jeśli zdarza
nam się taka sytuacja, dziecko powinno być jej świadkiem.
Specjalistka od psychologii dziecięcej, Laverne Antrobus, mówi tak:
„Niezależnie od tego, czy aktywnie dzielimy się z dzieckiem swoimi do-
świadczeniami związanymi z przyjaźnią, czy nie, musimy pamiętać, że
Jak rozwiązywać problemy w przyjaźni? 101
ono naturalnie naśladuje nasze relacje z przyjaciółmi. Spróbujmy pomy-
śleć, jakie cechy charakteryzują naszych przyjaciół oraz dlaczego możemy
powiedzieć, że nasze przyjaźnie to zdrowe związki. Mówienie o tym, ile
siły czerpiemy z przyjaźni, może zadziałać jak matryca, która pomaga
dzieciom analizować ludzi i odnaleźć tych, którym naprawdę może zaufać.
Jednak nie usiłujmy wmawiać maluchowi, że sama obecność przyjaciela
sprawi, że czeka go życie pozbawione kłopotów. Niech wie, że przyjaźnie
poddawane są różnym próbom, ale te prawdziwe przetrwają trudne czasy
i będą trwać nadal”.
Niezależnie od tego, jakie zwyczaje panują w domu, dzieci stale
odgrywają pewne typowe scenariusze.
Niejednokrotnie słyszymy, jak dzieci mówią, że „rozstały się” z przyja-
cielem, ale nawet jeśli cała sprawa brzmi bardzo poważnie, jest to tylko
chwilowe rozczarowanie i następnego dnia wszystko wraca do normy.
Dzieci często znajdują upodobanie w takich dramatycznych scenach i mają
tendencję do wyolbrzymiania różnych rzeczy, szczególnie w szkole pod-
stawowej (chociaż jednostki bardziej wrażliwe w obliczu poważnych kło-
potów z przyjaźnią czują się tak, jakby nastąpił koniec świata. W takiej
sytuacji trzeba je uspokajać).
Co więcej, w szkole podstawowej zaczynają się tworzyć grupy, więc
dziecko, które nie należy do żadnej z nich, czuje się wyalienowane i zboj-
kotowane. Dzieci w wieku przedszkolnym nie przejmują się drobnymi
sprzeczkami, a większość z nich nie odkryło jeszcze instytucji „najlep-
szych przyjaciół” lub „paczek”. Dla nich każdy, kto chce się z nimi bawić,
jest kolegą, a przyjaciół mają wszędzie.
 102 Przyjaciele Twojego dziecka
Co się nie udało?
Komplikacje w przyjaźni wywołane są różnymi czynnikami: od tych na-
prawdę trywialnych, jak na przykład nieporozumienie podczas gry lub
odmowa wymienienia się kartą do kolekcjonowania, po te trudniejsze, jak
pojawienie się jakiegoś nowego charyzmatycznego dziecka, które chce
zająć czyjeś miejsce. Choć nasze dziecko może czuć się nieszczęśliwe
do tego stopnia, że chcemy wkroczyć do akcji i rozwiązać problem, to jednak
warto poczekać, aż sytuacja się wyjaśni. W przeciwnym razie nasze zaan-
gażowanie może doprowadzić dziecko do przekonania, że sprawa jest bar-
dzo poważna i cała sytuacja zostanie nieproporcjonalnie wyolbrzymiona.
Dla starszych dzieci zagrożenie przyjaźni to kwestia znacznie bardziej
istotna. Dzieje się tak dlatego, że rola przyjaźni wzrasta wraz z wiekiem.
Im dziecko jest dojrzalsze, tym częściej traktuje bliskiego przyjaciela jako
powiernika tajemnic i towarzysza zabaw.
Trudno jest powstrzymać się od interwencji, kiedy nasze dziecko
płacze, bo cały jego świat się zawalił. Jeśli jednak będziemy przytu-
lać je, wspierać oraz okazywać mu współczucie, będzie potrafiło
samo rozwiązywać problemy.
Czasem zdarza się tak, że jedno z dzieci wyjawiło drugiemu osobiste se-
krety dotyczące siebie lub swojej rodziny. Kiedy nastąpi zerwanie więzi
przyjaźni, może się okazać, że jedna ze stron poczuje się bezradna. Jednak
nie jest to wystarczający powód do interwencji z naszej strony. Czasami
koniec przyjaźni to naturalna kolej rzeczy. Ważne jest, abyśmy nauczyli na-
sze dzieci, że bliskie związki z ludźmi niosą za sobą element ryzyka. Warto
jednak podjąć takie ryzyko, bo korzyści płynące z przyjaźni są ogromne.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]