przyjaciele ze Stumilowego Lasu, Materiały dla klas 1-3 NOWE!!!, Adaś i Jaś na matematycznej wyspie, klasa 2 karty ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->kacjaduonistycznEolapAd@ i J@ś na matematycznej wyspie – materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 156, s.1KARTA:..........................................Z KLASY:.......................................acjadutkmatyczEaenamPrzyjaciele ze Stumilowego LasuAutorem książki pt. „Kubuś Puchatek” jest1Uzupełnij zdania dotyczące „Kubusia Puchatka”.owanychyczneieWfiz..W książce występująAkcja „Kubusia Puchatka” rozgrywa się wacjaduktycznaEpCzas akcjilas..2Podkreśl w zdaniach błędne informacje. Zapisz zdania poprawnie.kacjaStumilowyduastycznaEplLas to miejsce, które występuje w realnym świecie.Prosiaczek nazwał Kubusia Misiem o Bardzo Małym Rozumku.Maleństwo jest dzieckiem Sowy Przemądrzałej.amiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPublikacja bezpłatnakacjaduonistycznEolapAd@ i J@ś na matematycznej wyspie – materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 156, s.2KARTA:..........................................Z KLASY:.......................................3ukacjadDopisz doEatematycznakażdego bohatera „Kubusia Puchatka” po jednejmcharakterystycznej dla niego cesze.Kubuś Puchatek –Krzyś –chowanieyProsiaczekWfizyczne–Królik –Kłapouchy –Sowa Przemądrzała –acjaMama-KangurzycaduktycznaEplas–Maleństwo –4EdlastycznapCo należy ująć w opisie postaci? Narysuj choinkę składającą sięzkdwóch trójkątów i prostokąta przy odpowiednich informacjach.uacjaW opisie postaci ujmujemy:jak się ona nazywagdzie mieszkakim jestjakie ma cechycharakterujak wyglądaile miała przygódamijak się ubieraPublikacja bezpłatnaco się myśli o tejpostaciProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegona matematycznej wyspie–materiały dla ucznia1Ad@ i J@ś nasię uważnieTo są Ada i Jaś, uczniowie pierwszej klasy. Przyjrzyjmatematycznejobrazkowi. Powiedz, jak wygląda Ada? Jaki jest Jaś?Poznajmy się!kacjaduonistycznEolapwyspie – materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 156, s.3ukacjaEdpołecznasKARTA:..........................................Z KLASY:.......................................EDUKACJA społeczna5ukacjadOpisz wybranegoEatematycznaEDUKACJA zajęcia techniczneciaajęchniczneetmZbohatera książki pt. „Kubuś Puchatek”.zykJęngielskiaEDUKACJA angielskiowanychyczneieWfizjęciaZaomputerowekzajęcia komputeroweEDUKACJA przyrodniczaacjaduktycznaEplasEDUKACJA muzycznapukacjaEdzyrodniczarukacjaEduzycznamEDUKACJA polonistycznaukacjaEdlonistycznaopkacjaduastycznamatematycznaEplEDUKACJAukacjaEdatematycznamowanieychWfizyczneWychowanie zyczneukacjaEdlastycznapEDUKACJA plastyka6zemRaRodzicamizmądra głowaPowiedz, w jaki sposób ustalisz, która z nazw oznacza bohateraksiążki?ddukacjaEdlastycznapamiProsiaczek – prosiaczekacawaPromoacawaPromozemRaRodzicamizsowa – Sowakróliczek – KróliczekMiś – miśkangurzyca – KangurzycaPublikacja bezpłatnaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoacjadutkmatyczEaenamAd@ i J@ś na matematycznej wyspie – materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 156, s.4KARTA:..........................................Z KLASY:.......................................1owanychyczneieWfizPrzyjaciele za Stumilowego LasuW Stumilowym Lesie rosło wiele pięknych drzew. Krzyś policzyłwszystkie dęby i lipy. Okazało się, że jest ich po 200. Ile lipi dębów rosło w Stumilowym Lesie?acjaduktycznaEplasOdpowiedź:2kacjaduastycznaEplProsiaczek jesienią nazbierał 800 żołędzi. Oddał Kłapouchemu400. Ile żołędzi mu zostało?Odpowiedź:3Oblicz.300 + 400 =700 + 200 =800 + 100 =200 + 400 =900 – 100 =400 – 300 =700 – 540 =900 – 100 =camiPublikacja bezpłatnaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoacjadutkmatyczEaenamAd@ i J@ś na matematycznej wyspie – materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 156, s.5KARTA:..........................................Z KLASY:.......................................owanychyczneieWfiz400 + 400 =300 – 100 =100 + 600 =300 + 400 =400 – 300 =800 + 100 =500 – 100 =acjaduktycznaEplas800 – 100 =4Podkreśl poziomą kreską cyfrę dziesiątek, cyfrę setek otoczcaukaycjzndniebieską pętlą, a cyfrę jedności pokoloruj na czerwono.aElastp5camiZapisz i odczytaj liczby, jakie otrzymasz, gdy zamieniszkolejnością cyfry dziesiątek i jedności.873 –641 –390 –Publikacja bezpłatna549 –285 –Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [ Pobierz całość w formacie PDF ]