Przyjdź, muzyka, Nutki religijne SATB [ hasło; nutki ]

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przyjdź Panie Jezu
sł. muz. Paweł Bębenek
Kraków, 8.11.2005
&
#
#
C
Œ
J
Œ
J
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
J
Œ
J
Œ
Œ
Œ
Œ
˙

J
Œ
.
Œ
J
Œ
Œ
J
Œ
J
Œ
Œ Œ
˙
Œ
Œ
˙
˙
Œ
J
Œ
J
ŒŒ Œ
Œ
J
Œ
J
Œ
Œ Œ
Œ
J
Œ
˙
.
Œ
J
Œ
J
ŒŒ Œ
ser - ce
me.
?
#
#
C
Œ
J
Œ
J
Œ
Œ Œ
Œ
J
Œ
J
Œ
Œ Œ
Œ
˙
.
Œ
J
Œ
Œ
J
Œ
J
Œ
Œ Œ
Œ
Œ
Œ
˙
˙ ˙
˙
˙
˙
˙
Œ
Œ
J
Œ
J
Œ
Œ Œ
Œ
J
Œ
J
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
J
Œ
J
Œ
Œ Œ
Œ
˙
.
˙
˙
.
W
do-tknij i u - zdrów
peł-nijSwymDu-chem
Przyjdź Pa-nieJe - zu,
mnie, na-
[ Pobierz całość w formacie PDF ]