Przyjdź Panie Jezu, P. Bębenek

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przyjdz Panie Jezu
Pawe³ Bêbenek
Kraków, 8.11.2005
Soprano
&
#
#
c
œ
œ
œ
œ
œ œ
J
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
J
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ œ
˙
˙
œ
J
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
˙
˙
.
œ
œ
˙
˙
PrzyjdŸ Pa nie Je zu,
œ œœ œ
-
dotknij i u zdrów
mnie,
u lecz zra nio ne
-
-
ser
-
ce
me...
?
#
#
c
œ
J
œ
J
œ
œ œ
œ
J
œ
J
œ
œœ
œ
˙
˙
˙
˙
œ
J
œ
J
œ
œœ
œ
œ
œ
˙
˙ ˙
˙
˙
˙
˙
Bass
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
˙
w
-
-
-
œ
[ Pobierz całość w formacie PDF ]