Przykąadowe zadanie - ekonomia menedzerska, materiały naukowe, Ekonomia menedżerska

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przykładowe zadanie – ekonomia menedżerska
Oznaczenie:
P – cena
Q – ilość
MC – koszt marginalny
FC – koszt stały
Zadanie
P – cena
Q – roczna liczba książek [w tys.]
MC – koszt marginalny produkcji i sprzedaży = 40 +10 = 50
FC – wydatki na reklamę i promocję = 10 * Q
[na 1 książkę]
P = 150 – Q [popyt]
R = P*Q = ((150 – Q)*Q)
[przychód]
 
TC
= 50*Q + 10*Q = 60*Q
Q
[koszty produkcji, sprzedaży i reklamy]
 
 

Q

P
*
Q

TC
Q
 


Q
(150 – Q)*Q – 60*Q = 150 Q – Q
2
– 60*Q = Q
2
+ 90*Q
 
 

Q

P
*
Q

TC
Q
Zysk:
zysk
=>
max
 
0

Q
'

Warunek:
=>
Q = ?
MR

MC
Lub
ewentualnie:
 

MC
'
60*Q’ = 60
R = ((150 – Q)*Q)’ = (150 Q – Q
2
)’ = 150 – 2*Q

Q
TC
[przychód]
150 – 2*Q = 60 [przyrównanie]
Q = 45 [ilość równowagi - roczna liczba książek na poziomie 45 [tys.]]
P = 150 – Q = 150 – 45 = 105
[cena równowagi – 105 zł]
Jeśli cena wzrośnie z 105 zł o 15 zł do 120 zł, to trzeba zwrócić uwagę na przewidywany spadek sprzedaży
(ilość spadnie). Wynika to z relacji ceny i ilości.
P = 150 – Q
[popyt]
1
P = 120
120 = 150 – Q
=>
Q = 30
[popyt]
Wzrost ceny powoduje spadek zainteresowania sprzedażą książek z 45 tys. do 30 tys.
Generalnie zmiana sprzedaży innej niż 30 tys. powoduje spadek zysku – tylko przy sprzedaży 45 tys. sztuk zysk
firmy jest najwyższy – po prostu się nie opłaca podwyższać ceny, bo spadnie popyt.
Początkowo
 
TC
= 50*Q + 10*Q = 60*Q [koszty produkcji, sprzedaży i reklamy]
Wzrośnie nieco (?!), co spowoduje, że pochodna MC też wzrośnie.
Q
150 – 2*Q = 60
[przyrównanie]
2*Q = 150 – 60
Wyższa wartość niż 60 powoduje, że wielkość produkcji może być niższa.
A więc wielkość produkcji spadnie, a po przyrównaniu do popytu – cena będzie wyższa niż początkowo.
Wynika to z równia popytu – niższa ilość, to wyższa cena.
P = 150 – Q
2
[ Pobierz całość w formacie PDF ]