Przyklad poprawnej pracy egzaminacyjnej[1], kosmetyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
POPRAWNA
PRACA EGZAMINACYJNA
(do gry dydaktycznej)
Opracowała:
Alicja Zakrzewska
Pod kierunkiem
mgr inŜ. Jolanty Jankowskiej-Iwasiewicz
ZABIEG OCZYSZCZANIA SKÓRY TWARZY
U NASTOLATKI Z CER
Ą
TR
Ą
DZIKOW
Ą
……………………………………………………………………………………
(tytuł pracy egzaminacyjnej)
ZAŁO
ś
ENIA – DANE DO PROJEKTU REALIZACJI PRAC
Û
Zalecany zabieg w gabinecie kosmetycznym – oczyszczanie twarzy
Û
Klientka Jolanta Grabowska — wiek 16 lat
Û
Cera tr
ą
dzikowa –z tr
ą
dzikiem młodzie
ń
czym w łagodnym stadium grudkowo-
krostkowym (nieliczne drobne wykwity na twarzy)
Û
Od 13-tego roku
Ŝ
ycia klientka ma kłopoty z cer
ą
Û
Klientka nie korzysta z porad dermatologa i kosmetyczki
Û
Czas wykonywania zabiegu – okres wiosenny
Û
Klientka jest mieszkank
ą
du
Ŝ
ego miasta
DIAGNOZA STANU SKÓRY TWARZY KLIENTKI
Diagnoza: cera tr
ą
dzikowa
Pozostałe dane zawarte s
ą
w zał
ą
czniku nr 1 – Karta klienta
1 z 9
ZAŁ
Ą
CZNIK NR 1
KARTA KLIENTA
Imi
ę
i nazwisko
Jolanta Grabowska
Wiek
16 lat
Warunki
Ŝ
ycia
Mieszkanka du
Ŝ
ego miasta
Nie korzysta z porad dermatologa i kosmetyczki
Stadium choroby i czas jej trwania
stadium grudkowo- krostkowe tr
ą
dzika młodzie
ń
czego
czas trwania 3 lata
Cechy skóry
Û
gruba,
Û
szaro
Ŝ
ółta,
Û
widoczne s
ą
na niej uj
ś
cia gruczołów łojowych, z widocznymi zaskórnikami.
Û
słabo ukrwiona.
Û
wykazuje du
Ŝą
odporno
ść
na czynniki atmosferyczne.
Û
skóra dobrze znosi kontakt z wod
ą
i mydłem.
Rodzaj wykwitów
Û
Zaskórniki zamkni
ę
te
Û
Zaskórniki otwarte
Û
Grudki
Û
Krostki
Przeciwwskazania do zabiegu
Û
opryszczka lub inne infekcje wirusowe
Û
infekcje bakteryjne
Û
mocno rozszerzone naczynia krwiono
ś
ne
Û
stany alergiczne skóry
Û
skłonno
ść
do krwotoków
nadczynno
ść
tarczycy
W/w przeciwwskazania u klientki zostały wykluczone. Przeciwwskaza
ń
brak
Zalecenia do piel
ę
gnacji domowej
1
Kosmetyki:
Poleciłam swojej klientce kosmetyki firmy Ziaja, gdy
Ŝ
jest to firma polska i powszechnie
znana. Kosmetyki s
ą
dost
ę
pne praktycznie w ka
Ŝ
dej drogerii, a przy tym s
ą
niedrogie.
Seria BioBalans – przeznaczona dla cery tłustej i mieszanej. Seria ta cechuje si
ę
regulacj
ą
gospodarki wodno-lipidowej skóry, dostarcza substancji czynnych reguluj
ą
cych
aktywno
ść
gruczołów łojowych.
2 z 9
Û
mocno błyszcz
ą
ca.
Û
infekcje grzybicze
Û
Zmniejsza wydzielanie substancji tłuszczowych. Intensywnie nawil
Ŝ
a, w suchych partiach
skóry. Wpływa koj
ą
co na podra
Ŝ
nienia. Zawiera
Normaseb – wyselekcjonowany kompleks protein mlecznych bogaty w aminokwasy,
witamin
ę
B
6,
H(biotyn
ę
), B
5
(D-panthelon).
ś
el do mycia twarzy - nie zawiera mydła, delikatnie oczyszcza, usuwa
zanieczyszczenia i odblokowuje pory. Zawiera Normaseb – wyselekcjonowany
kompleks protein mlecznych bogaty w aminokwasy, witaminy: B
6,
H, B
5.
Tonik bezalkoholowy – reguluje prac
ę
gruczołów łojowych, usuwa nadmiar
serum.
Matuj
ą
cy krem na dzie
ń
– przywraca równowag
ę
skórze, zmniejsza wydzielanie
serum.
Normalizuj
ą
cy krem na noc – beztłuszczowy krem reguluje gospodark
ę
wodno-lipidow
ą
skóry, reguluje wydzielanie sebum, zapobiega nadmiernemu
złuszczaniu naskórka.
Krem pod oczy – Herbika Plant z bławatkiem – delikatny, nieperfumowany,
uelastycznia skór
ę
.
Peeling w
Ŝ
elu – łagodnie oczyszcza, złuszcza martwe komórki
Normalizuj
ą
ca maseczka – reguluje prac
ę
gruczołów łojowych, intensywnie
nawil
Ŝ
a. Wpływa koj
ą
co na podra
Ŝ
nienia, skóra jest od
ś
wie
Ŝ
ona i nabiera
zdrowego wygl
ą
du.
Sposób piel
ę
gnacji
:
Peeling zalecam wykonywa
ć
1 raz w tygodniu, nie wi
ę
cej – dodatkowo stosowa
ć
maseczk
ę
. My
ć
twarz
Ŝ
elem rano i wieczorem, nast
ę
pnie tonizowa
ć
twarz tonikiem,
na dzie
ń
nało
Ŝ
y
ć
krem matuj
ą
cy, na noc za
ś
stosowa
ć
krem normalizuj
ą
cy. Wszystkie
kosmetyki pochodz
ą
z serii BioBalans firmy Ziaja. Latem stosowa
ć
kremy z filtrami UVA
i UVB np. Sopot Sun Krem do cery fotowra
Ŝ
liwej SPF 25 – Ziaja – skutecznie
przeciwdziała poparzeniom słonecznym. Intensywnie nawil
Ŝ
a, działa koj
ą
co na naskórek.
Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne skóry.
3.
Dieta:
Dieta
ś
ródziemnomorska bogata w niezb
ę
dne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania
organizmu witaminy, mikro- i makroelementy oraz w nienasycone kwasy tłuszczowe.
Nale
Ŝ
y spo
Ŝ
ywa
ć
, co najmniej 4-5 posiłków dziennie o umiarkowanej wielko
ś
ci, w tym
koniecznie
ś
niadanie. W ka
Ŝ
dym posiłku powinny znale
źć
si
ę
produkty zbo
Ŝ
owe jak:
ciemne pieczywo, płatki, kasze, makaron, ziemniaki; du
Ŝ
e ilo
ś
ci warzyw i owoców,
co najmniej 2 pełne szklanki chudego mleka, kefiru lub jogurtu, 1-2 plasterki sera
białego, najlepiej chudego; ro
ś
liny str
ą
czkowe takie jak: groch, fasola, bób. Nale
Ŝ
y
spo
Ŝ
ywa
ć
ryby, drób, chude mi
ę
so, wykluczamy wieprzowin
ę
. Unika
ć
nadmiaru soli,
cukru, ograniczy
ć
spo
Ŝ
ycie kawy i alkoholu. Pi
ć
soki owocowe oraz około 1,5 litra wody
mineralnej dziennie. Do sałatek, zup i sosów dodajemy oliw
ę
z oliwek, zamiast masła
i tłuszczu pochodzenia zwierz
ę
cego.
4.
Styl
Ŝ
ycia
:
Dba
ć
o dotlenienie i relaks. Du
Ŝ
o przebywa
ć
na
ś
wie
Ŝ
ym powietrzu, uprawia
ć
sport, gdy
Ŝ
promienie słoneczne dostarczone w niewielkiej dawce, pozytywnie wpływaj
ą
na stan
skóry. Nadaj
ą
jej promienny wygl
ą
d, skóra staje si
ę
elastyczna, lepiej dotleniona,
od
Ŝ
ywiona, nabiera ładnego, zdrowego kolorytu. Dzi
ę
ki produkcji leukocytów, zwi
ę
ksza
si
ę
jej odporno
ść
na zaka
Ŝ
enia, sprawia,
Ŝ
e szybciej goj
ą
si
ę
rany. Wysypia
ć
si
ę
8 godzin
snu, chodzi
ć
spa
ć
, co dzie
ń
o tej samej porze np. o dwudziestej drugiej.
Ostatni posiłek spo
Ŝ
y
ć
najpó
ź
niej o godzinie dziewi
ę
tnastej.
3 z 9
2.
ZAŁ
Ą
CZNIK NR 2
WYKAZ
Ś
RODKÓW I PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH:
Norel -Emulsja do demakija
Ŝ
u twarzy - Antystres - oczyszczanie i regulacja wodno-
lipidowa, wzmocnienie mechanizmów obronnych skóry. Przeznaczona dla cery młodej,
skutecznie usuwa makija
Ŝ
, kurz z twarzy i powiek nie powoduj
ą
c przy tym podra
Ŝ
nie
ń
.
Zawiera wyci
ą
g z korzenia astragalusa Astragol, który doskonale nawil
Ŝ
a skór
ę
,
wygładza oraz łagodzi podra
Ŝ
nienia. Olej z pestek winogron bogaty w NNKT, utrzymuje
naturaln
ą
równowag
ę
wodno-lipidow
ą
. Zawiera kompleks najsilniejszych antyutleniaczy
tocotrienole, które całkowicie chroni
ą
skór
ę
przed skutkiem stresu oraz wolnymi
rodnikami.
Norel- Tonik antyseptyczny Acne Immuno-Care - bezalkoholowy, nawil
Ŝ
aj
ą
cy tonik
prze-znaczony dla cery tłustej i tr
ą
dzikowej, ze skłonno
ś
ci
ą
do nadmiernego wydzielania
sebum i rogowacenia uj
ść
aparatu mieszka włosowo-łojowego, prowadz
ą
ce
w konsekwencji do rozwoju Acne Vulgaris oraz innych form tr
ą
dzika. Tonik działa
antyseptycznie, ograniczaj
ą
c powstawanie grudek i krostek. Podstawowym czynnikiem
czynnym jest sól kwasu azelainowego Acnecid – ogranicza rogowacenie uj
ść
mieszków
włosowych, hamuje rozwój bakterii i likwiduje stany zapalne. Zawiera mocznik, który
nawil
Ŝ
a skór
ę
i łagodzi podra
Ŝ
nienia.
5
Norel- Peeling enzymatyczny – z delikatnie
ś
cieraj
ą
cymi milisferami, jest preparatem
o konsystencji delikatnego kremu zawiera enzymy bromelain
ę
i papain
ę
oraz wyci
ą
g
z mitochondriów dro
Ŝ
d
Ŝ
y. Oczyszcza skór
ę
z martwych komórek. Po zastosowaniu
peelingu skóra jest lekko nawil
Ŝ
ona, wygładzona oraz napi
ę
ta. Peeling enzymatyczny jest
polecany dla ka
Ŝ
dego rodzaju skóry, równie
Ŝ
dla skór wra
Ŝ
liwych z problemami
naczyniowymi.
Norel-Maska podstawowa na bazie glinek – kaolin, ziemia Fullera, do wymieszania
z wod
ą
hamamelisow
ą
przeznaczona dla cery tłustej i mieszanej.
7
Norel - Woda hamamelisowa
Kataplazma – maska ziołowa (siemie lniane, bez, nagietek lekarski, prawoslaz,
rumianek- mielone zioła Herbapol))
9
Puder kaolinowy do przypudrowania twarzy przed darsonwalizacj
ą
Norel - Krem Antystres matuj
ą
cy na dzie
ń
– wzmocnienie mechanizmów obronnych
skóry, przeznaczony dla cery tłustej, mieszanej i łojotokowej. Zmniejsza przetłuszczanie
si
ę
cery poprzez normalizacj
ę
gruczołów łojowych. Zawiera Sepicontrol – cenny składnik
kosmetyków przeznaczonych dla cer tłustych, mieszanych, równie
Ŝ
ze skłonno
ś
ci
ą
do tr
ą
dzika. Usuwa z powierzchni naskórka połysk, nadaje skórze jedwabisty i matowy
wygl
ą
d. Posiada wła
ś
ciwo
ś
ci oczyszczaj
ą
ce i regeneruj
ą
ce, dzi
ę
ki wodzie strukturalnej
Grandera oraz zawiera tocotrienole działaj
ą
ce przeciwzapalnie i przeciwalergicznie.
11
3% roztwór nadtlenku wodoru H
2
O
2
(wody utlenionej)
4 z 9
1
4
6
8
10
[ Pobierz całość w formacie PDF ]