Przyklad szkicu sieci niwelacyjnej, Geodezja i kartografia, Geodezyjne pomiary szczegółowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
OBIEKT: BOTELEKTROWNIA BEŁCHATÓW
DATA POMIARU: 26 X - 8 XI 2007 R.
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
INSTYTUT BUDOWNICTWA
SZKIC SIECI NIWELACJI PRECYZYJNEJ
-0.03969
0.06
0.05901
0.03
7998
0.02825
0.03
8009
7999
-0.02448
0.03
8008
CHŁODNIA NR 5
W 2/5
8000
0.08991
0.03
8007
8001
-0.00791
0.03
F = - 0.53 MM
8006
-0.09150
0.03
8002
0.01419
0.03
8005
8004
8003
0.00918
0.03
0.00620
0.03
-0.04369
0.03
0.01024
0.08
-0.03550
0.07
-0.00893
0.08
F = - 0.04 MM
-0.00135
0.04
8060
8049
0.04169
0.04
8059
8050
8058
CHŁODNIA NR 6
W 2/6
0.03199
0.07
-0.01688
0.04
8051
8057
F = 0.06 MM
8052
-0.02053
0.04
8056
8053
-0.02568
0.04
RP_101
8055
8054
RP_102
0.01326
0.04
0.01306
0.07
-2.93403
0.16
2.88514
0.23
F = 0.20 MM
0.78628
0.14
-0.69490
0.69
RP_2
RP_1
-0.04909
0.20
REPER
REPER NIEODNALEZIONY
RP_104
-0.69490
0.69
PRZEWYŻSZENIE [M]
DŁUGOŚĆ ODCINKA [KM]
0.75733
0.39
- 39 -
F = 0.20 MM
ODCHYŁKA ZAMKNIĘCIA
OCZKA NIWELACYJNEGO
[ Pobierz całość w formacie PDF ]