przykłady ćwiczeń(1), ćwiczenia(2)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Neuromobilizacja traktu nerwu
pośrodkowego.
Intensywność w stopniu II
7.11
pieczątka
Cel:
Poprawa ruchomości ślizgowej, przesuwalności i elastyczności nerwów oraz powięzi w obrę-
bie ręki. Ćwiczenie w szczególności przeznaczone do terapii traktu nerwu pośrodkowego
ręki w końcowym etapie przywracania funkcji.
1.
Ćwiczenie jest kontynuacją ćwiczenia z intensywno-
ścią w stopniu I.
Pozycja leżenia na plecach.
2.
3.
Głowa początkowo w pozycji środkowej (neutralnej),
jak na rysunku obok.
Ćwiczoną rękę, wyprostowaną w stawie łokciowym,
4.
ustaw względem tułowia pod kątem ok. 90
o
, dłoń
trzymaj otwartą, palce wyprostowane.
Z pozycji wyjściowej powoli odchylaj głowę w kierun-
5.
ku przeciwnym do ćwiczonej ręki, aż do pojawienia się
objawów rozciągania. Pozostałe części ciała pozostają
w niezmienionej pozycji.
S
POSÓB
WYKONYWANIA
ĆWICZENIA
Przed zabiegiem rozciągana ręka powinna zostać dobrze rozgrzana (masaż, ciepły
prysznic, ciepły okład, ćwiczenia w formie „rozgrzewki” itp.). Wcześniej należy roz-
ćwiczyć także odcinek szyjny kręgosłupa. Bardzo ostrożnie i powoli zwiększaj uczucie
rozciągania, aż do wywołania objawów opisanych poniżej. W pozycji końcowej, mimo
pojawienia się nieprzyjemnych objawów, staraj się rozluźnić i delikatnie pogłębiać
rozciąganie (oscylacyjne, niewielkie, wręcz w milimetrach dalsze pochylanie głowy).
Te minimalne ruchy wykonuj 12–15 razy, zanim nastąpi przerwa.
Powtórzenia
Serie ćwiczeń Długość przerw
Intensywność
10–15x
1–2x
1–2 minuty
50–60%
O
CZEKIWANY
EFEKT
Charakterystyczne, tępe uczucie ciągnięcia wzdłuż wewnętrznej strony ramienia, przed-
ramienia, dłoni i aż do palców ręki (szczególnie 3 palca – środkowego). Objaw ten
może być interpretowany przez niektóre osoby jako ból, ale jest nieodzownym ele-
mentem efektywnego zabiegu. Intensywność rozciągania należy tak dobierać, aby te
objawy były jednak niewielkie i zanikały chwilę po zakończeniu rozciągania.
Z
ALECENIA
DODATKOWE
Zawsze pamiętaj o rozgrzaniu ręki i rozćwiczeniu odcinka szyjnego kręgosłupa przed
rozciąganiem!
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Data
Podpis
[ Pobierz całość w formacie PDF ]