Przykłady Europass - Suplement do Dyplomu HU, Europass - Suplement do Dyplomu

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
OKLEVÉL-
MELLÉKLET
DIPLOMA
SUPPLEMENT
OKLEVÉLMELLÉKLET
Az oklevél törzskönyvi száma: XXXVIII., a kiállítás éve: 2005
1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI
1.1. Vezetéknév
1.2. Utónév
Teszt
András
1.3. Születési dátum (nap/hónap/év)
1.4. Hallgatói azonosító szám
1975/10/16
RU8K9G
2. AZ OKLEVÉL ADATAI
2.1. A szakképzettség és a vele járó cím (ha van ilyen)
okleveles építészmérnök
2.2. Az oklevél megszerzése érdekében végzett szak/szakok
építészmérnöki szak
2.3. Az oklevelet kibocsátó intézmény neve és jogállása
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Állami egyetem, akkreditálta a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) 1999/5/II/1.sz.
határozatával
2.4. A képzést végzõ intézmény neve és jogállása (ha eltér a 2.3. pontban megjelölttõl)
2.5. A képzés nyelve
magyar
3. A KÉPZÉS SZINTJÉNEK ADATAI
3.1. A képzés szintje 3.2. A képzés jogszabályban meghatározott, hivatalos képzési ideje
egyetemi képzés
10 féléves, összesen 140 hetes szorgalmi,
60 hetes vizsgaidõszak, a szorgalmi
idõszakban 25-30 kontakt óra és 15-30
önálló tanulással töltött óra hetente.
3.3. A képzésbe való bejutás feltételei
érettségi vizsga (12 éves oktatás után), felvételi eljárás +:rajz- és alkalmassági vizsga
1
4. A KÉPZÉS TARTALMÁRA ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEIKRE
VONATKOZÓ ADATOK
4.1. A képzés módja
nappali
4.2. A KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYEI
4.2.1. A szak képesítési követelményeire vonatkozó jogszabály száma
157/1996.(X.22.) Kormány rendelet a mûszaki felsõoktatás alapképzési szakjainak
képesítési követelményeirõl
77/2002.(IV.13.) Kormány rendelet a felsõoktatási alapképzési szakok képesítési
követelményeinek kreditrendszerû képzéshez illeszkedõ kiegészítésérõl
4.2.2. A képzési cél
okleveles építészmérnökök képzése
4.2.3. A megszerzendõ kreditérték
300
4.2.4. Az ismeretek ellenõrzésének rendszere
vizsgák, 3 szigorlat, diplomamunka megvédése nyilvános záróvizsgán
4.2.5. A szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke
4 hetes kivitelezõi és 8 hetes tervezõ irodai szakmai gyakorlat, 0 kredit
2
4.3. AZ EGYES TANTÁRGYAK/ÉRDEMJEGYEK/KREDITPONTOK
2001/2002/1 félév, megszerzett kredit: 30
A tantárgy neve
A tantárgy kódja A tanórák heti Követelmény Kredit- Érdem- Dátum
száma
pont jegy
Geodézia II
BMEEOAF-K22
2/2/0
Vizsga
4
4 2002/01/30
Építõanyagok I.
BMEEOEM-K35
2/1/2
Félévközi jegy 3
4 2002/01/14
Mûszaki informatika
BMEEOFT-K11
1/0/0
Félévközi jegy 1
2 2002/01/14
Rugalmasságtan
BMEEOTM-K07
2/2/0
Vizsga
4
3 2002/01/17
Közlekedéstervezés I.
BMEEOUV-K39
2/2/0
Vizsga
5
4 2002/01/07
Hidrológia I.
BMEEOVV-K26
2/1/0
Vizsga
3
3 2002/01/23
Vízépítés
BMEEOVV-K27
2/2/0
Vizsga
4
4 2002/01/10
Francia középhaladó I.
BMEGT622021
0/4/0
Félévközi jegy 0
3 2001/12/19
Matematika B3
BMETE90919
4/2/0
Vizsga
6
5 2002/01/03
2001/2002/2 félév, megszerzett kredit: 30
A tantárgy neve
A tantárgy kódja A tanórák heti Követelmény Kredit- Érdem- Dátum
száma
pont jegy
Geodézia mérõgyakorlat
BMEEOASIM1
0/0/9n Vizsga
2
5 2002/07/14
Építõanyagok II.
BMEEOEMSZ02
2/0/2
Vizsga
4
5 2002/05/28
Talajmechanika
BMEEOGT-K43
2/2/0
Vizsga
4
3 2002/06/28
Épületszerkezetek, épületfizika I.
BMEEOMESZ03
2/2/0
Félévközi jegy 4
4 2002/07/03
Dinamika(Építõ)
BMEEOTM-K41
1/2/0
Félévközi jegy 5
3 2002/06/19
Mechanika szigorlat
BMEEOTMS101
0/0/0
Szigorlat
0
3 2002/06/24
Közlekedéstervezés II.
BMEEOUV-K40
2/1/0
Vizsga
3
4 2002/06/03
Management
BMEEPEK-K18
2/0/0
Félévközi jegy 2
5 2002/05/29
Budapest, egy világváros múltja és jelene BMEGT449744
2/0/0
Vizsga
2
5 2002/06/26
Francia középhaladó 2.
BMEGT622022
0/4/0
Félévközi jegy 0
4 2002/05/22
Testnevelés – D
BMEGT701010
0/2/0
Aláírás
0
- 2002/05/17
Matematika B4.F
BMETE901060
2/2/0
Félévközi jegy 4
5 2002/05/21
Matematika szigorlat
BMETE952075
0/0/0
Szigorlat
0
3 2002/06/21
2002/2003/1 félév, megszerzett kredit: 33
A tantárgy neve
A tantárgy kódja A tanórák heti Követelmény Kredit- Érdem- Dátum
száma
pont jegy
A térinformatika alapjai
BMEEOFTSZ01
2/1/0
Félévközi jegy 3
4 2003/01/31
Földmûvek
BMEEOGT-K44
2/1/0
Vizsga
2
3 2003/01/24
Acélszerkezetek I.
BMEEOHSS103
2/1/0
Vizsga
3
4 2002/12/17
Vasbetonszerkezetek
BMEEOHSS104
2/2/0
Vizsga
4
5 2003/01/28
Épületszerkezetek, épületfizika II.
BMEEOMESZ04
2/2/0
Vizsga
4
4 2003/01/15
Tartók statikája
BMEEOTMSI02
2/2/0
Vizsga
5
3 2003/01/16
Közmûvek
BMEEOVK-K37
3/2/0
Vizsga
6
4 2003/01/21
3
A tantárgy neve
A tantárgy kódja A tanórák heti Követelmény Kredit- Érdem- Dátum
száma
pont jegy
Vízgazdálkodás
BMEEOVV-K28
3/1/0
Vizsga
4
3 2002/12/17
Településfejlesztés
BMEEPUI-K33
2/0/0
Félévközi jegy 2
4 2003/01/14
Francia haladó I.
BMEGT623031
0/4/0
Félévközi jegy 0
3 2002/12/18
2002/2003/2 félév, megszerzett kredit: 29
A tantárgy neve
A tantárgy kódja A tanórák heti Követelmény Kredit- Érdem- Dátum
száma
pont jegy
Alapozások
BMEEOGTSZ07
4/3/0
Vizsga
8
3 2003/05/11
Acélszerkezetek II.
BMEEOHSSZ09
2/1/0
Vizsga
4
4 2003/06/19
Vasbeton- és faszerkezetek
BMEEOHSSZ10
2/2/0
Vizsga
5
4 2003/05/28
Szerkezetvizsgáló labor
BMEEOHSSZM3
0/0/5
Vizsga
2
3 2003/05/20
Lakóépületek tervezése
BMEEOMESZ05
1/1/0
Félévközi jegy 1
5 2003/06/19
Mérnöki építmények
BMEEOMESZ12
2/1/0
Vizsga
3
4 2003/06/16
Gyógy és strandfürdõk
BMEEOVK-X02
2/0/0
Vizsga
2
5 2003/05/25
Vízmérnöki mérõgyakorlat
BMEEOVVSFM1
0/0/3n Félévközi jegy 1
5 2003/07/11
Jogi ismeretek mérnökhallgatóknak I.
BMEGT551704
2/0/0
Vizsga
2
5 2003/06/17
Testnevelés – C
BMEGT701009
0/2/0
Aláírás
0
- 2003/05/16
2003/2004/1 félév, megszerzett kredit: 34
A tantárgy neve
A tantárgy kódja A tanórák heti Követelmény Kredit- Érdem- Dátum
száma
pont jegy
Mérnöki létesítmények geodéziája
BMEEOAF-SK2
3/4/0
Vizsga
8
4 2004/01/13
Magasépítési acélszerkezetek
BMEEOHS-SA1
4/2/0
Vizsga
7
3 2004/01/20
Magasépítési vasbeton
BMEEOHS-SA2
4/2/0
Vizsga
7
4 2004/01/20
Hídépítés
BMEEOHSSZ11
2/2/0
Vizsga
4
5 2003/01/08
Végeselemek módszere
BMEEOTMSZ08
2/1/0
Vizsga
3
3 2004/01/26
Építéskivitelezés – tervezés
BMEEPEKSZ14
1/2/0
Félévközi jegy 3
4 2004/01/12
Német kommunikációs készségfejlesztés I. BMEGT618161
0/2/0
Vizsga
2
4 2004/01/12
2003/2004/2 félév, megszerzett kredit: 28
A tantárgy neve
A tantárgy kódja A tanórák heti Követelmény Kredit- Érdem- Dátum
száma
pont jegy
Akkreditációs tárgy – szabadon választható BMEEODHAX01
2/0/0
Vizsga
2
4 2004/10/20
Akkreditációs tárgy – szabadon választható BMEEODHAX02
2/0/0
Vizsga
2
5 2004/10/20
Akkreditációs tárgy – szabadon választható BMEEODHAX04
2/0/0
Vizsga
2
4 2004/10/20
Akkreditációs tárgy – szabadon választható BMEEODHAX06
3/0/0
Vizsga
3
4 2004/10/20
Akkreditációs tárgy – szabadon választható BMEEODHAX07
3/0/0
Vizsga
3
5 2004/10/26
Akkreditációs tárgy – szabadon választható BMEEODHAX08
4/0/0
Vizsga
4
4 2004/10/20
Akkreditációs tárgy – szabadon választható BMEEODHAX09
4/0/0
Vizsga
4
5 2004/10/20
Német általános mûszaki nyelv I.
BMEGT618151
0/2/0
Vizsga
2
5 2004/10/20
Német kommunikációs készségfejlesztés 2. BMEGT618162
0/2/0
Vizsga
2
5 2004/10/26
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]