Przykłady Z5, AiR Politechnika Krakowska, III ALGO - Algorytmy, struktury danych i technik programowania

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przyk³ad 1:#include <stdio.h>main(){int a,b,c;a=1;printf("Dana wartosc\n\ta =\t%d\n\n",a);b=a++;printf("Po operacji b = a++\n\ta =\t%d\n",a);printf("\tb =\t%d\n\n",b);c=++a;printf("Po operacji c = ++a\n\ta =\t%d\n",a);printf("\tc =\t%d\n\n",c);return 0;}Przyk³ad 2:#include <stdio.h>main(){int a,b,i;a=2;b=2;for ( i = 0 ; i<4 ; ++i){b *= a;printf("W iteracji %d:\n\t\tb = %d\n\n",i,b);}return 0;}Przyk³ad 3:#include <stdio.h>main(){int a,b,i;a=1;b=6;i=0;while ( a < b ){printf("Iteracja %d:\n\t\ta = %d < b = %d\n\n",i,a,b);i++;b--;}return 0;}Przyk³ad 4:#include <stdio.h>main(){int a,b,i;a=1;b=6;i=0;do {printf("Iteracja %d:\n\t\ta = %d < b = %d\n\n",i,a,b);i++;b--;}while ( a < b );return 0;}Przyk³ad 5:#include <stdio.h>main(){int a,b,i;a=6;b=6;i=0;printf("Petla while:\n");while ( a < b ){printf("Iteracja %d:\n\t\ta = %d < b = %d\n\n",i,a,b);i++;b--;}a=6;b=6;i=0;printf("Petla do while:\n");do {printf("Iteracja %d:\n\t\ta = %d < b = %d\n\n",i,a,b);i++;b--;}while ( a < b );return 0;}Przyk³ad 6:#include <stdio.h>main(){int i,a,b;a=1;b=3;for ( i=0 ; i < 10 ; i++){printf("Iteracja %d:\n",i);a++;if ( !( a % b ) ){printf("\n");continue;}printf("\t\ta = %d\n\n",a);}return 0;}Przyk³ad 7:#include <stdio.h>main(){int i,tab_1[5],tab_2[5],tab_3[5];tab_1[0]=1;tab_2[0]=2;for ( i=1 ; i < 5 ; i++){tab_1[i] = tab_1[i-1] + 1;tab_2[i] = tab_2[i-1] * 3;}for ( i=0 ; i < 5 ; i++){tab_3[i] = tab_1[i] + tab_2[i];}printf("Elementy tab_1:\n");for ( i=0 ; i < 5 ; i++){printf("\ttab_1[%d] = %d\n",i,tab_1[i]);}printf("\nElementy tab_2:\n");for ( i=0 ; i < 5 ; i++){printf("\ttab_2[%d] = %d\n",i,tab_2[i]);}printf("\nElementy tab_3:\n");for ( i=0 ; i < 5 ; i++){printf("\ttab_3[%d] = %d\n",i,tab_3[i]);}return 0;}Przyk³ad 8:#include <stdio.h>main(){double w[2],v[2],s[2],r[2];int i;i=0;printf("Podaj wspolrzedne wektora w (x,y):\n");while (i<2){printf("\t");scanf("%lf",&w[i]);++i;}i=0;printf("Podaj wspolrzedne wektora v (x,y):\n");while (i<2){printf("\t");scanf("%lf",&v[i]);++i;}for ( i = 0 ; i<2 ; i++){s[i] = w[i] + v[i];r[i] = w[i] - v[i];}printf("Suma wektorow w i v:\n\t[ %.2lf , %.2lf ]\n\n",s[0],s[1]);printf("Roznica wektorow w i v:\n\t[ %.2lf , %.2lf ]\n\n",r[0],r[1]);return 0;} [ Pobierz całość w formacie PDF ]